UWAGA!!!

UWAGA

KANDYDACI DO LO NR I W KĘPNIE !!

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie prosi wszystkich uczniów zdecydowanych do podjęcia nauki w naszej szkole o złożenie oryginałów dokumentów.

 

Prośba podyktowana jest troską o uczniów, którzy już oddali dokumenty w oryginale, a liczba punktów, które uzyskali może nie być wystarczająca do przyjęcia do wybranej klasy.

Szczególnie dużo chętnych jest do klas: biol-chem i mat-fiz.


W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
do egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 104 tegorocznych absolwentów.

Zdawalność wynosi 99% (tylko jednej osobie nie powiodło się na jednym z egzaminów – ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu).


Uwaga maturzyści 2016!

Informacja o stypendiach dla maturzystów

Fundacja Wrota Wielkopolski informuje tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł. × 10 miesięcy).

Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki na maturze, którzy będą dalej kontynuować naukę na studiach dziennych państwowych.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 1295 zł netto.

Wnioski należy złożyć w terminie do 28 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://wrotawielkopolski.org.pl