Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych!

Od 12 marca do 24 maja 2020 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 roku o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, Rozporzadzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także w trosce o zdrowie i życie Państwa, Waszych dzieci i naszych uczniów, dyrekcja LO Nr I w Kępnie nakazuje:
- nietraktowanie dni 12-24.05.2020 jako dodatkowych ferii,
- zachęcanie młodzieży do samodzielnej nauki w czasie kiedy nie będzie lekcji w szkole, zgodnie z przekazywanymi przez nauczycieli materiałami do samodzielnej pracy w domu poprzez dziennik elektroniczny,
- kontrolowanie czasu spędzanego przez Państwa dzieci, gdy nie będą w szkole (bezwzględne unikanie miejsc, w których są skupiska ludzi, np. centra handlowe, kina, lokale gastronomiczne, organizowane 18-tki i inne imprezy okolicznościowe, bezwzględne pozostawanie w domu naszych uczniów),
- przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, przede wszystkim częstego i prawidłowego mycia rąk przy użyciu mydła i ciepłej wody oraz śledzenie na bieżąco i dostosowywanie się do zaleceń i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz informacji przesyłanych przez dyrekcję szkoły,
- uświadamianie młodym ludziom, że ich zachowanie może być czynnikiem podwyższonego ryzyka w zachorowaniu na koronawirusa przez osoby starsze, w tym członków Waszych rodzin,
- aktywne reagowanie na sytuację i zgłaszanie wychowawcom i dyrekcji niepokojących sygnałów związanych z ewentualną chorobą naszych uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub telefon do szkoły (62 78 222 94),
- powiadomienie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie (62 78 23 238) lub zgłoszenie na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu 800 190 590 w razie zaobserwowania niepokojących objawów.
Do Państwa dyspozycji są nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny i dyrekcja. Zachęcamy do aktywnego korzystania z dziennika elektronicznego.

Życzymy zdrowia, dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o współpracę.

Dyrekcja LO Nr I im majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

Uczniowie!

- pamiętajcie, że czas 12.03-24.05.2020 nie jest czasem ferii i nie oznacza dni wolnych od nauki,
- odpowiedzialnie, dojrzale i bezpiecznie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole,
- spróbujcie samodzielnie uzupełnić swoje wiadomości i rozwijać kompetencje na podstawie materiałów rekomendowanych przez nauczycieli naszej szkoły poprzez dziennik elektroniczny lub przez inne wskazane przez nauczycieli platformy edukacyjne,
- pozostańcie w ciągłym kontakcie z nauczycielem, wychowawcą – głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny,
- przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń domowych, w których przebywacie,
- obowiązuje Was bezwzględny zakaz spotykania się w grupach (wspólne wychodzenie do lokali gastronomicznych, uczestniczenie w imprezach towarzyskich, okolicznościowych, udział w 18-tkach, odwiedzanie kin, centrów handlowych itp.),
- potraktujcie czas 12-25.03.2020 jako konieczną kwarantannę domową dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym,
- pamiętajcie, że młodzi ludzie mniej chorują na koronawirusa (choć reguły nie ma!), ale są jego nosicielami i przekaźnikami!
Pomyślcie o zdrowiu swoim i swoich najbliższych!
- śledźcie na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrekcję szkoły.

Dyrekcja LO NR I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie