Solidaryzujemy się

z żądaniami

protestujących nauczycieli.