Uwaga!

Od 24.10.2020 do 28.02.2021 

zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych są zawieszone.

Uczniowie naszego liceum uczą się wyłącznie w trybie zdalnym.