Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020r.  Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł). Termin dokonywania zapisów: koniec marca 2020.

Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu 

51 8413 0000 0022 7902 5000 0001 

(w tytule wpłaty prosimy wpisywać imię i nazwisko rodowe oraz rok matury)

RAMOWY PLAN ZJAZDU ABSOLWENTÓW

 Adres e-mail do kontaktu: 100lat@lokepno.com.pl


Turniej przeznaczony dla absolwentów LO Nr I w Kępnie

Termin:

23-24.05.2020 r.

Miejsce: 

kort LO Nr I ul. Szpitalna 3, 
kort ZSP Nr 1 ul. Dąbrowskiego.

Singiel kobiet – do 40 lat / +40 lat, Singiel mężczyzn – do 40 lat/ +40 lat.

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r. pod numerem telefonu: 604 314 141 (Dariusz Lemanik)    


Pierwsze półrocze za nami!

Jubileuszowy rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

 

Przypadający w 2020 roku jubileusz 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie jako placówki polskiej skłonił społeczność szkolną do różnych przedsięwzięć upamiętniających tę wyjątkową rocznicę. Wszystkie działania zaproponowane przez zespoły przedmiotowe nauczycieli zostały wpisane do kalendarza wydarzeń na rok szkolny 2019/2020. Po pierwszym półroczu przyszedł czas na refleksję i podsumowanie tego, co już udało się przeprowadzić.

 

Działania Rady Samorządu Uczniowskiego i biblioteki szkolnej

Na początku bieżącego roku szkolnego planowaliśmy i porządkowaliśmy wszystkie pomysły. Jako pierwsze ruszyły do działania: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka. Ogłosiły i przeprowadziły konkurs na logo i hasło promujące obchody 100-lecia szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów i Wychowanków. Wiktoria Skrobańska z klasy Ia i Emilian Nowak z klasy IIIa zdobyli wyróżnienia w konkursie i otrzymali nagrody pieniężne, które ufundował komitet zjazdowy. Prace wymienionych uczniów posłużyły grafikowi – absolwentce naszej szkoły – Annie Kujawie – do stworzenia loga obchodów 100-lecia i VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków.

Innym działaniem podjętym przez nauczyciela bibliotekarza – Paulinę Pacynę-Dawid było włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspólnie z uczennicami klasy IIIb przeprowadziła w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie już we wrześniu 2019 roku akcję czytania bajek połączoną z pogadanką na temat stulecia LO.

 

Kampania promocyjna

Działania promocyjne dotyczące 100-lecia skierowaliśmy do różnych grup odbiorców, korzystając z dostępu do mediów. Strona internetowa szkoły wzbogaciła się o zakładkę „100-lecie”, w której zespół redakcyjny w składzie: Karolina Szczepańska, Ewa Moska, Karina Zalesińska i Andrzej Moskwa systematycznie umieszcza informacje dotyczące wydarzenia. Jedną z inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców jest akcja zbierania zdjęć klasowych ogłoszona na stronie szkoły. Zdjęcia, które systematycznie otrzymujemy wzbogacają archiwum, ale przede wszystkim ułatwią druk pamiątkowej publikacji z okazji 100-lecia szkoły i zjazdu absolwentów. Można je przynosić do biblioteki lub przesyłać na adres: 100lat@lokepno.com.pl. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Dzięki stałej współpracy z „Tygodnikiem Kępińskim” informacja o 100-leciu i zjeździe dotarła do szerokiego grona czytelników, mieszkańców Kępna i powiatu kępińskiego. Dla rodziców uczniów przygotowaliśmy tablicę informacyjną, na której prezentujemy niezbędne wiadomości, dotyczące 100-lecia i zjazdu na każdej wywiadówce.

100 wybitnych na 100-lecie szkoły

Przez całe półrocze trwała współpraca zespołu redakcyjnego komitetu zjazdowego: Marii Walek, Pauliny Pacyny-Dawid i Kariny Zalesińskiej z wychowawcami i przedstawicielami wszystkich klas nad projektem „100 wybitnych na 100-lecie szkoły”, który zwieńczony zostanie jubileuszową publikacją. Ciągle trwa praca nad porządkowaniem materiałów w archiwum, pozyskiwaniem informacji i poszukiwaniem źródeł dotyczących naszej szkoły. Niebagatelną rolę mają do odegrania obecni historycy i kronikarze dziejów liceum: Renata Jany, Weronika Gałecka, Cezary Zawalski. Poszukiwaniem potrzebnych wiadomości zajmuje się też wspomniany zespół redakcyjny komitetu zjazdowego, a pomocą w utrwalaniu materiału ikonograficznego służy informatyk Andrzej Moskwa.

Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży

Z uważnego oglądu kronik szkolnych zrodził się pomysł na tegoroczną edycję Szkolnego Konkursu Twórczości Własnej Młodzieży, organizowanego corocznie przez polonistki: Paulinę Pacynę-Dawid i Karinę Zalesińską. Jego hasło brzmi: Bądź jak jeden z wybitnych poetów – absolwentów naszej szkoły – Ryszard Borth. Uczniowie do końca marca mogą składać prace literackie w trzech kategoriach: poezja, proza, formy publicystyczne. Aby przybliżyć im sylwetkę utalentowanego absolwenta – Ryszarda Bortha, w styczniu 2020 roku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne w szkolnej bibliotece połączone z oglądem kronik (ilustracje) i lekturą tekstów.

 

100 zadań na 100-lecie szkoły

Już na początku roku szkolnego zostały ogłoszone różne konkursy. Jednym z nich jest konkurs filmowy pod tytułem „Moja szkoła LO to…”, na którego efekty pomysłodawczynie – Barbara Maruszka-Bednarek i Ewa Moska muszą poczekać do wiosny. Konkurs „100 zadań na 100-lecie szkoły” skierowany został do uczniów klas biologiczno-chemicznych przez nauczycielki biologii – Marzenę Piastę i chemii – Barbarę Maruszkę-Bednarek. Młodzież chętnie podjęła trud dodatkowej pracy naukowej i rozwiązuje zadania z otrzymywanych cyklicznie kart pracy. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2020 roku.

Nasi w Europie

Nauczyciele języków obcych tegoroczny projekt „Europa” pomyśleli tak, aby nawiązywał do tematu absolwentów naszej szkoły i dali mu znaczącą nazwę „Nasi w Europie”. Dlatego każda klasa przygotowuje komiks w języku angielskim lub w języku niemieckim, opowiadający prawdziwą lub wymyśloną historię anonimowego absolwenta za granicą. Aby ułatwić uczniom realizację zadania, nauczycielka języka niemieckiego Karolina Szczepańska przeprowadziła zajęcia instruktażowe z młodzieżą, dotyczące sposobów tworzenia komiksów. Prezentacja prac odbędzie się w pierwszym tygodniu kwietnia.

Grupa Erasmus+ z koordynatorami: dyrektor Danutą Stefańską, Pauliną Pacyną-Dawid i Markiem Froniem w ramach obchodów 100-lecia i zjazdu absolwentów zaproponowała szkołom zrzeszonym w projekcie w całej Polsce nową formułę uściślenia współpracy pod nazwą: Sto pozdrowień na stulecie szkoły. W jej ramach zredagowano i wysłano kartki pocztowe z prośbą o rozpropagowanie idei 100-lecia naszego LO na swoich stronach internetowych i odesłanie pozdrowień. Pozyskane w ten sposób materiały przyczynią się do stworzenia jubileuszowej wystawy w maju 2020 roku. Jak napisała jedna z uczestniczek projektu Erasmus+ Julia Kozica z klasy IIId – to również doskonała okazja do propagowania wizerunku naszej szkoły oraz dotarcia do jak największej liczby absolwentów, którzy zamieszkują różne tereny Polski.

Ciekawy konkurs językowy łączący jubileusz 100-lecia dwóch szkół średnich Powiatu Kępińskiego  – Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 zorganizowały w grudniu nauczycielki języka niemieckiego – Karolina Szczepańska i Agnieszka Trawińska. Jego hasło to „100 słówek na 100-lecie”. Konkurs polegał na przetłumaczeniu wybranych słów z języka polskiego na niemiecki i cieszył się żywym zainteresowaniem biorących w nim udział uczniów.

Inne jubileuszowe przedsięwzięcia

Tegoroczne działania sceniczne podporządkowane zostały idei jubileuszu. Organizatorka tradycyjnego w naszej szkole festiwalu teatralnego – Beata Kaźmierczak, hasłem przewodnim zmagań teatralnych uczyniła myśl: Szkoła w literaturze. W szkolnym etapie wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich, a trzy najlepsze grupy reprezentowały liceum na deskach zabytkowej auli w Powiatowym Festiwalu Teatralnym 26 listopada 2019 roku. Temu wydarzeniu corocznie patronuje Powiat Kępiński, który funduje nagrody zwycięzcom i wyróżnionym aktorom.

W tym roku szkolnym byliśmy również gospodarzami rozstrzygnięcia IX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Muzyka w klasycznej literaturze polskiej”, nawiązującego do obchodów stulecia szkół powiatu: LO nr I i ZSP nr 1 w Kępnie. Organizatorami tego konkursu były biblioteki szkół ponadpodstawowych Powiatu Kępińskiego i kępińska filia Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. W grudniu 2019 roku gościliśmy w auli gości i uczestników konkursu, którego bohaterem był Stanisław Moniuszko. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowała klasa 1Nd przygotowana przez Paulinę Pacynę-Dawid i Karinę Zalesińską. Patronat nad konkursem objął Starosta Kępiński.

Jesienią liceum przystąpiło do akcji MEN i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod nazwą #Szkoła pamięta. W ocenie wychowawczyni klasy Ic – Barbary Maruszki-Bednarek to przedsięwzięcie świetnie wpisało się w obchody 100-lecia naszej szkoły. Uczniowie, pochylając się nad grobami profesorów, tworzyli swoistą więź pokoleniową i uświadamiali sobie bezcenną tożsamość szkolną.

100 lat LO Nr I

Podsumowując półrocze jubileuszowych działań, nie można zapomnieć o sportowcach. W październiku na naszym nowym stadionie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce XXI Licealiady z udziałem zaprzyjaźnionych szkół. Wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami kibicowali zawodnikom, a potem stworzyli napis 100 LAT LO NR I w kolorze i kształcie flagi narodowej. Zdarzenie to uwiecznił absolwent – Dominik Makosch, obsługujący drona. Listopad upłynął biegaczom na aktywnym świętowaniu 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 lat naszego liceum. W tym celu uczniowie: Natalia Sielska, Aleksandra Polak, Aleksandra Królikowska, Martyna Rybczyńska, Anna Więcek, Julian Hanas, Jakub Gliński i Tomasz Ciepliński wzięli udział w biegu na orientację Krokami przybyszów z północy w Kobylej Górze, w którym zdobyli miejsca na podium. Kępiński VI bieg św. Marcina – bieg 100-lecia nie odbył się bez zakończonego sukcesem udziału naszych zawodników: Weroniki Przewdzięk, Agaty Kubot, Natalii Sielskiej  i opiekunki – Edyty Rybczyńskiej, które sławiły 100-letnie imię szkoły.

Udział w pracach komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia LO nr I i VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków dyrektor Danuty Stefańskiej i kilku nauczycieli z grona pedagogicznego owocuje wymiernymi dla wspólnej sprawy korzyściami, przynosi dobre rozwiązania na gruncie szkolnym, jest źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji oraz buduje więź między absolwentami i społecznością szkolną.

Karina Zalesińska


O działaniach na stulecie szkoły w lokalnej prasie

W najnowszym numerze „Tygodnika Kępińskiego” (nr 10/2020) ukazał się artykuł na temat działań związanych z obchodami stulecia liceum, które podjęto w naszej szkole w I półroczu roku szkolnego 2019/2020. Zachęcamy do lektury!


Konkurs 100 zadań na 100- lecie szkoły

Z okazji 100- lecia naszego  liceum , które świętować w bieżącym roku podjęto wiele wyzwań . Jednym z nich jest Konkurs 100 zadań na 100- lecie szkoły, skierowany do uczniów klas biologiczno – chemicznych przez nauczycielki biologii p. Marzenę Piasta i chemii p. Barbarę Maruszkę – Bednarek.  Młodzież chętnie podjęła trud naukowy i rozwiązuje zadania z otrzymywanych cyklicznie od października kart pracy.  Wszystkim liczącym  z klas pierwszych , drugich i trzecich, a jest ich ponad 40-stu, życzymy powodzenia i wytrwałości w tej naukowej przygodzie.

Barbara Maruszka – Bednarek

Marzena Piasta


Spotkanie w sprawie konkursu literackiego

Dnia 17 stycznia 2020 roku odbyło się w bibliotece szkolnej spotkanie z uczniami zainteresowanymi wzięciem udziału w Szkolnym Konkursie Twórczości Własnej Młodzieży, któremu w tym roku, w związku ze stuleciem szkoły, patronuje poeta – absolwent Ryszard Borth. Zebrani zostali zapoznani z jego życiorysem i różnorodną twórczością.Zachęcamy zatem raz jeszcze do wzięcia udziału w konkursie!

Karina Zalesińska

Paulina Pacyna-Dawid


Kolejny etap pracy nad projektem

„100 absolwentów na 100-lecie szkoły”

 

Rozpoczął się Nowy Rok i przystąpiliśmy do następnego etapu pracy nad projektem „100 na 100″. 13 i 14 stycznia 2020 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie grup redakcyjnych z wszystkich klas naszego liceum. Tematami emocjonujących rozmów były: wymiana informacji na temat wybitnych absolwentów i wychowanków naszego liceum, źródła wiadomości, a także zdjęcia, które towarzyszyć będą jubileuszowej publikacji. Lista „100 na 100” zamknięta!

Paulina Pacyna-Dawid

Maria Walek

Karina Zalesińska


Informacje na temat zjazdu

W kalendarzu na rok 2020 wydanym w parafii św. Marcina z Tours w Kępnie zamieszczone zostały najważniejsze informacje na temat VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków połączonego ze stuleciem naszej szkoły!

Paulina Pacyna-Dawid


Spotkanie grup redakcyjnych

Dnia 7 XI 2019 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich klas w sprawie projektu związanego z obchodami stulecia szkoły połączonymi z VII zjazdem absolwentów. Komitet redakcyjny zainicjował dyskusję związaną z kryteriami doboru absolwentów i wychowanków, którzy rozsławiają naszą szkołę na arenie międzynarodowej, europejskiej, krajowej i regionalnej. Tematem dyskusji były także źródła wykorzystywane przez poszczególne klasy w związku z poszukiwaniem wyjątkowych, według młodzieży naszego liceum, absolwentów i wychowanków. Podczas spotkania określono również dalszy etap prac, związany z redagowaniem biogramów wybranych postaci. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie grup redakcyjnych!

Karina Zalesińska

Maria Walek

Paulina Pacyna-Dawid


100 lat LO Nr I – napis gotowy!

24 października 2019r. na boisku wielofunkcyjnym naszego nowego stadionu wszyscy uczniowie szkoły stworzyli napis „100 lat LO Nr I” dla uczczenia obchodów 100-lecia liceum. Młodzież klas pierwszych ubrana była w białe koszulki i w ręku miała białe kartki, a klasy drugie i trzecie prezentowały się na czerwono. W ten sposób powstał obraz w kolorach flagi narodowej. Zdarzenie to uwiecznił absolwent Dominik Makosch obsługujący drona.

 

Edyta Rybczyńska


O stuleciu szkoły i VII zjeździe absolwentów słów kilka

Dnia 5 listopada 2019 roku podczas wywiadówki dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich można było zapoznać się z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi obchodów stulecia szkoły połączonych z VII zjazdem absolwentów i wychowanków naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część rodziców naszych uczniów także uczęszczała do liceum! Liczymy na zainteresowanie uroczystością i aktywne w niej uczestniczenie!

Karina Zalesińska

Paulina Pacyna-Dawid


Konkurs filmowy 

Uwaga!

 Z okazji 100-LECIA naszej szkoły ogłaszamy konkurs na film pod hasłem

LO MOJA SZKOŁA

Szczegóły w  regulaminie


Sto pozdrowień na stulecie szkoły

Dnia 23 X 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy Erasmus+. Tym razem również w dwóch grupach, pod opieką p. Pauliny Pacyny-Dawid i p. Marka Fronia, pracowaliśmy nad zredagowaniem i przygotowaniem do wysłania kartek pocztowych, które roześlemy do stu wybranych szkół, biorących udział w projekcie Erasmus+ w całej Polsce. Ta inicjatywa jest ściśle związana ze stuleciem naszego Liceum, które będziemy celebrowali już w 2020 roku, a także połączona z VII Zjazdem Absolwentów i Wychowanków. Idea rozesłania  pocztówek z pozdrowieniami ma na celu nie tylko uściślenie współpracy z grupami Erasmus+ w całej Polsce, to również doskonała okazja do propagowania wizerunku naszej szkoły oraz dotarcia do jak największej liczby absolwentów, którzy zamieszkują różne rejony Polski. Dlatego zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą do szkół, by odesłały nam widokówkę z pozdrowieniami oraz wspomniały na swojej stronie o zjeździe absolwentów. Liczymy na szeroki odzew, abyśmy w 2020 roku mogli być dumni z wysokiej frekwencji dawnych absolwentów i wychowanków.

Julia Kozica, klasa III D


Rozwiązanie konkursów i wręczenie wyróżnień

Dnia 17 X 2019 roku, podczas spotkania komitetu zjazdowego, jury w składzie: przewodniczący komitetu: pani Jolanta Jędrecka, zastępca przewodniczącego: pan Krzysztof Rudziński oraz skarbnik: pan Zenon Schumacher oceniło projekty, które wpłynęły na konkursy związane ze stuleciem szkoły połączonym z VII zjazdem absolwentów. Natomiast dnia 22 X 2019 roku pani Jolanta Jędrecka wraz z panem Zenonem Schumacherem oraz panią dyrektor Danutą Stefańską i panią wicedyrektor Kariną Zalesińską wręczyli dyplomy za udział w konkursie na logo: Darii Dinant z klasy I C, Aleksandrze Hoderze z II A, Zuzannie Parzonce z II D oraz w konkursie na hasło – Krystianowi Krzakowi z klasy II A. Uczniowie: Wiktoria Skrobańska z klasy I A oraz Emilian Nowak z III A zdobyli wyróżnienia w konkursie na logo i otrzymali nagrody pieniężne, które ufundował komitet zjazdowy. Wyróżnione projekty staną się inspiracją dla profesjonalnego grafika. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursach!

Paulina Pacyna-Dawid
Lidia KulikKonkurs na logo i hasło zakończony

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie uczniom, którzy wzięli udział w konkursach zorganizowanych w celu uczczenia stulecia szkoły wraz z VII zjazdem absolwentów. Prace plastyczne złożyli: Wiktoria Skrobańska z klasy I A, Daria Dinant z I C, Aleksandra Hodera z II A, Zuzanna Parzonka z II D oraz Emilian Nowak z III A. Projekt hasła promującego święto naszej szkoły przygotował Krystian Krzak z klasy II A. Rozwiązanie konkursów nastąpi 17 października 2019 roku. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników! Powodzenia!

Lidia Kulik

Paulina Pacyna-Dawid


RAMOWY PLAN ZJAZDU ABSOLWENTÓW

Ramowy plan zjazdu


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PROJEKT LOGO OBCHODÓW STULECIA SZKOŁY POŁĄCZONYCH Z VII ZJAZDEM ABSOLWENTÓW

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie obchodów stulecia szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów,

2)    kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów.

Organizatorzy konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu logo obchodów stulecia naszej szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Projekt musi zawierać napisy: Stulecie Szkoły i VII Zjazd Absolwentów oraz nawiązywać do tradycji naszego liceum.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Forma pracy dowolna. Format A4 lub A3.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 200 DPI i wydrukowane.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, a także dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września 2019 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkoły, wszelkich publikacjach okolicznościowych związanych z obchodami Stulecia Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów oraz w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia logo okolicznościowego,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne,

4) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięski projekt uświetni obchody Stulecia Szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

5) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w szkole.

6) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

Paulina Pacyna-DawidREGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO PROMUJĄCE OBCHODY STULECIA SZKOŁY POŁĄCZONE Z VII ZJAZDEM ABSOLWENTÓW

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie obchodów stulecia szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów,

2)    kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów literackich uczniów.

Organizatorzy konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie hasła promującego obchody stulecia naszej szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Hasło promujące musi zawierać słowa: Stulecie Szkoły i VII Zjazd Absolwentów oraz nawiązywać do tradycji naszego liceum.

4) Hasło promujące powinno zostać wymyślone samodzielnie.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 hasło.

6) Hasło promujące powinno zostać zapisane komputerowo i wydrukowane.

7) Kartka z hasłem promującym powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, a także dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Hasła konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września 2019 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkoły, wszelkich publikacjach okolicznościowych związanych z obchodami Stulecia Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów oraz w prasie lokalnej.

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia hasła promującego nawiązującego do tradycji naszej szkoły,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne;

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięskie hasło promujące uświetni obchody Stulecia Szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

Paulina Pacyna-Dawid


100 absolwentów na 100-lecie szkoły

We wtorek, 17 września 2019r., rozpoczęliśmy pracę nad projektem edukacyjnym upamiętniającym wybitnych absolwentów i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie. Uczniowie podczas lekcji wychowawczej rozmawiali z wychowawcami na temat postaci wybitnych, ciekawych i wartych zapamiętania, często nieznanych. Młodzi ludzie – obecni uczniowie, którym los daje możliwość uczenia się

w naszej 100-letniej szkole, poznają jej historię, gromadząc informacje na temat swoich poprzedników – starszych „kolegów i koleżanek”. Mają co robić, ponieważ perspektywa 100 lat może zniewalać, ale i zachęcać do poszukiwań.

Karina Zalesińska


Zbieramy zdjęcia klasowe!

W związku z obchodami 100-lecia naszego liceum jako placówki polskiej, porządkujemy zdjęcia i uzupełniamy zbiory. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich absolwentów i wychowanków z serdeczną prośbą o udostępnienie najstarszych zdjęć klasowych roczników przedwojennych. Będziemy wdzięczni za zrozumienie i wszystkie przekazane fotografie.

Zdjęcia można przynosić do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres: 100lat@lokepno.com.pl

Karina Zalesińska


VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

w 100. rocznicę powstania

polskiego Gimnazjum

i Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

 

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020 przypada wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą i radością dyrekcję, społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły ponadgimnazjalnej.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum i Liceum w Kępnie

w dn. 30-31 maja 2020r.

Spotkajmy się w naszej szkole!