Archiwum z dnia: 15 grudnia 2017

Uporaliśmy się z naszą częścią historii!

Grupa Erasmus+ dopisała dalszy ciąg historii, którą wspólnie piszą wszystkie szkoły partnerskie projektu. Ofelia, Chris, Eva, Vicky – to bohaterowie trzech części historii (czeskiej, wrocławskiej i kępińskiej).

…czytaj dalej w Aktualnościach Erasmus+

Podsumowanie NPRC

Podczas wywiadówki przeznaczonej dla rodziców uczniów klas trzecich i konsultacji dla pozostałych (14 XII 2017) pani dyrektor Danuta Stefańska podsumowała realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w wyniku którego biblioteka szkolna zakupiła książki na kwotę 15ooo złotych.

…czytaj dalej w Aktualnościach biblioteki

Współpraca z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie

W ramach współpracy z bibliotekarzem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie – p. D. Sawarzyńską –Korytko podczas spotkania dnia 14 XII 2017 roku zasięgnęliśmy opinii na temat tego, co dzieci lubią czytać najbardziej.

…czytaj dalej w Aktualnościach biblioteki

Ucz się szybciej i skuteczniej!

W I półroczu bieżącego roku szkolnego zrealizowane zostały w klasach pierwszych – 1b, 1c i 1d – zajęcia z zakresu skutecznego uczenia się. Projekt ten miał na celu podniesienie efektywności uczenia się młodzieży poprzez:

- poznanie przez każdego ucznia dominującego u niego stylu uczenia się,

- uzmysłowienie znaczenia pozytywnego nastawienia i motywacji w procesie nauki,

- właściwą organizację miejsca nauki,

- poznanie i wykorzystanie praw funkcjonowania pamięci, w tym prawa powtórek,

- poznanie i wykorzystanie mechanizmów zapamiętywania (myślenie obrazami), – …