Archiwum miesięcy: Styczeń 2018

Połowinki 2018

Uroczysty półmetek odbył się 19 stycznia 2018 roku w auli naszego Liceum. Połowinki oficjalnie rozpoczęła pani dyrektor Danuta Stefańska wraz z panią wicedyrektor Lidią Krzymińską. Uczestniczyli w nich uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami: p. Kariną Zalesińską, p. Aldoną Wdowiak, p. Barbarą Maruszką-Bednarek i p. Karoliną Szczepańską. Wspólnie zasiedliśmy do pysznego obiadu, a później rozpoczęła się wspaniała zabawa. Parkiet nigdy nie był pusty. Młodzież bawiła się w doskonałych humorach. Wydarzenie to zostanie na długo w pamięci uczniów klas drugich. Teraz pozostaje tylko czekać na bal studniówkowy.

Kamila Bystra kl.IIc

Sylwetki absolwentów

Punktacja za prezentacje sylwetek wybitnych absolwentów:

10 pkt kl. Ia

9 pkt kl. IIa, IIb, IIc

8 pkt kl. IId

6 pkt kl. Ic, Id

5pkt kl. Ib

Małgorzata Kopacka, Lidia Kulik, Karina Zalesińska…

Dzień Pisma Ręcznego – wystawa prac IIa

23 stycznia każdego roku obchodzimy Dzień Pisma Ręcznego,  ponieważ w tym dniu urodził się John Hancock – jeden z sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości, znany z charakterystycznego podpisu. Analizą pisma zajmuje się dziedzina nauki zwana grafologią. Jest co badać,  bo pismo ręczne odzwierciedla nastrój i sytuację piszącego. Ponieważ styl pisma każdej osoby jest unikalny, może być użyty w studiach osobowości lub przy badaniu stanów chorobowych.

W szkole każdego dnia wykonujemy notatki odręczne, często nie zastanawiając się nad ich estetyką i czytelnością. Warto poświęcić więcej uwagi pismu, ponieważ nieczytelne fragmenty tekstu mogą być przyczyną kłopotów, np.  w sytuacji egzaminu maturalnego.

W dawnych szkołach był przedmiot nazywany kaligrafią, były rysiki, stalówki, kałamarze, atrament, a jeszcze wcześniej gęsie pióra. Uczniowie klasy IIa naszego liceum mieli możliwość spróbowania swych sił w sztuce pisania ręcznego przy pomocy starych przyborów, podczas ostatniej wizyty w Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu. Efekty naszej mozolnej pracy można oglądać w gablocie w sali nr 19. Zapraszamy!

Karina Zalesińska

Nasi uczniowie najlepsi w ortografii!

4 stycznia 2018r. w naszej szkole miał miejsce Szkolny Konkurs Ortograficzny, który od wielu lat gromadzi uczniów, którym bliskie są niełatwe zasady polskiej ortografii i interpunkcji. Z mało sympatycznym, naszpikowanym pułapkami tekstem, zmierzyły się 22 osoby. Celem konkursu oprócz wyłonienia szkolnych mistrzów ortografii było wskazanie trójki uczniów, którzy mieli reprezentować naszą szkołę w konkursie na poziomie powiatowym. Po dokładnym sprawdzeniu prac  w pierwszej trójce znaleźli się: Michał Gruszka z klasy IId (III miejsce), Martyna Wrzalska z klasy Id (II miejsce)i Julia Morta z klasy IIId (I miejsce).

12 stycznia 2018r. cała trójka wraz z opiekunem udała się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr II, aby wziąć udział w V Międzyszkolnej Corridzie Ortograficznej i zmierzyć się z uczniami innych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Po kilkakrotnym sprawdzeniu prac, nastąpiło ich odkodowanie – i tu czekała na naszych uczniów radosna niespodzianka – pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły i, co zaskakujące, w takiej samej kolejności jak w eliminacjach szkolnych. Tytuł mistrza ortografii należy zatem do Julii Morty (uczennicy p. Kariny Zalesińskiej), drugie miejsce zajęła Martyna Wrzalska (uczennica p. Beaty Kaźmierczak), a trzecie Michał Gruszka (uczeń p. Kariny Zalesińskiej). Dyrekcja szkoły wręczyła uczniom atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSP Nr II.

Dziękuję za udział wszystkim uczestnikom konkursu, powiatowym mistrzom ortografii i ich opiekunom gratuluję tak rewelacyjnych wyników, wszystkich chętnych zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

Marek Froń

List gratulacyjny

Film Powstanie w duszy gra najlepszy! Konrad i Maksymilian zwyciężyli w konkursie na projekt multimedialny!

19 stycznia 2018r. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyło się podsumowanie konkursu na Projekt Multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod hasłem: „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność…?” (Ewa Najwer). Praca naszych uczniów: Konrada Szolca z kl. IIa  i Maksymiliana Udały z kl. Ic spodobała się komisji konkursowej najbardziej i zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: p. Beata Sysiak – dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, p. Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz – występujący w roli prowadzącego – dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz.

Konkurs swym zasięgiem obejmował całą Wielkopolskę i wzięło w nim udział ponad 260 uczestników, od których oczekiwano pracy w grupach maksymalnie 3-osobowych. Zadanie, zgodnie z regulaminem, polegało na „przygotowaniu prezentacji multimedialnej, filmiku lub montażu słowno-muzycznego, poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu, a w szczególności związanymi z nim miejscami, postaciami i wybranymi epizodami”. Konrad i Maksymilian zebrali materiały dotyczące terenu południowej Wielkopolski (zdjęcia, dokumenty, listy, mapki, wywiady), w szczególności okolic Kępna i Trzcinicy. Ich 11-minutowy reportaż ma tytuł Powstanie w duszy gra, prezentuje sylwetki ludzi, którzy mają swój wkład w proces odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęca do poznawania ciekawej historii naszego rejonu.

Karina Zalesińska

Trzecioklasiści w trakcie przygotowań do matury

Od 15 do 18 stycznia 2018r. uczniowie klas trzecich, jak co roku w naszej szkole, przystąpią do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności wymaganych podczas egzaminów maturalnych. Harmonogram sprawdzania wiadomości zapewnia możliwość przystąpienia do badania z wszystkich przedmiotów zadeklarowanych przez maturzystów w naszym liceum – na poziomie podstawowym obowiązkowe są: język polski, matematyka, język obcy. Obowiązkowy przedmiot dodatkowy zdaje się na poziomie rozszerzonym i może to być jeden z wymienionych lub/i: biologia, fizyka, historia, historia sztuki, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Uczniowie, którzy jeszcze nie są pewni, mogą podjąć ostateczną decyzję po otrzymaniu wyników sprawdzonych przez nauczycieli arkuszy, najlepiej do końca stycznia 2018r. (ostateczny termin wskazany przez CKE upływa 7 lutego 2018r.).

Karina Zalesińska…

LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2018!

W jubileuszowym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018, przeprowadzanym od dwudziestu lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie zajęło 255 miejsce w kraju na 2186 wszystkich liceów. Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na miejscu 16, przed nią są – przede wszystkim – licea poznańskie oraz jedno liceum z Kalisza. Warto zauważyć,

że w byłym województwie kaliskim LO NR I w Kępnie zajmuje miejsce 2. Do tego prestiżowego Rankingu Kapituła zakwalifikowała 500 liceów w Polsce, biorąc pod uwagę średnie wyniki maturalne z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w tego typu szkołach. Niezmienne pozostały trzy kryteria oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach 30%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%.

Nasza szkoła ma prawo do używania w 2018r. tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2018

i związanego z nim graficznego znaku jakości w kształcie szkolnej tarczy. Zdobycie, po raz kolejny, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy jest dla nas – jak uzasadniono na stronie organizatora  www.perspektywy.pl„zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania”. Według pani dyrektor Danuty Stefańskiej sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą otwartą – wstęp do nas mają wszyscy uczniowie po gimnazjum, którzy nie muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych elitarnych szkołach. W trakcie trzyletniej nauki staramy się pracować tak, aby ciągle podnosić wyniki nauczania. Ten cel systematycznie realizujemy, m. in. poprzez diagnozy w klasach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i przedmaturalne diagnozy z wszystkich przedmiotów deklarowanych przez naszych abiturientów.  Jesteśmy dumni, że w maturalnej sesji wiosennej 2017 przyniosło to oczekiwane efekty i możemy pochwalić się 100-procentową zdawalnością. Innym dowodem uznania społecznego i powodem radości jest popularność szkoły na terenie południowej Wielkopolski – od lat nasi uczniowie legitymują się zamieszkaniem nie tylko na terenie Kępna i powiatu kępińskiego, ale i powiatów ościennych województw. Nieskromnie można stwierdzić, że przynależność do naszej szkoły to rozpoznawalny znak tożsamości. Serdecznie zapraszamy w nasze stuletnie mury wszystkich uczniów, którzy chcą włączyć się w tworzenie pięknej historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego

w Kępnie.

Karina Zalesińska

 

Zaproszenia rozdane

9 stycznia 2018r. delegacja uczniów klas drugich uroczyście zaprosiła nauczycieli na POŁOWINKI, które odbędą się 19 stycznia 2018r. w naszej szkole. Pięknie wykonane zaproszenia otrzymała również  dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas drugich.

Karolina Szczepańska

O nas w… Dobrzycy!

Wpis  i zdjęcia na temat ubiegłorocznej wystawy o Józefie Wybickim, która miała miejsce  w naszej szkole, można znaleźć na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – www.dobrzyca-muzeum.pl  – w zakładce: WYDARZENIA (archiwum, 1 kwietnia 2017). Tytuł materiału brzmi: Patriota czasów Oświecenia w I LO w Kępnie. Zachęcamy do odwiedzenia strony!

Karina Zalesińska…

Pouczająca lekcja wychowawcza

9 stycznia 2018r., podczas lekcji wychowawczej, odbył się ostatni etap konkursu dotyczącego sylwetek zasłużonych absolwentów naszego liceum. Uczniowie klas pierwszych i drugich zaprezentowali efekty pracy nad poszerzaniem wiedzy na temat ciekawych ludzi, którzy związani są z liceum, a – często – mało o nich wiemy. Choć poziom konkursu był zróżnicowany, wszystkie klasy starały się stanąć na wysokości zadania (kl. Ia Antoni Świadek, kl. Ib Leon Drogi, kl. Ic Alojzy Bąk, kl. Id Walerian Linetty, kl. IIa Władysław Orsztynowicz, kl. IIb Tadeusz Bryłka, kl. IIc Roman Szajnerman, kl. IId Władysław Turowski). Uczniowie zgromadzeni w auli z uwagą śledzili kolejne prezentacje, żywo reagując na to, co mówią wybrani przedstawiciele klas. Można stwierdzić, że znaleźli się wśród nich nawet pasjonaci tematu oraz osoby świetnie radzące sobie z publicznymi wystąpieniami. Na naszej lekcji wychowawczej obecna była pani dyrektor Danuta Stefańska, która otrzymała gromkie brawa za podzielenie się osobistymi wspomnieniami dotyczącymi naszej szkoły i ludzi z nią związanych (Władysław Orsztynowicz, Władysław Guździoł). Choć konkurs właściwie się zakończył, ostatni jego etap przekonał nas, że nie powinnyśmy zamykać tego tematu. Mamy zdjęcia, informacje biograficzne, plakaty i prezentacje Power Point, więc należy tę wiedzę utrwalać i dążyć do jej zgłębienia. Odniosłyśmy wrażenie, że dla wszystkich jej uczestników była to pouczająca lekcja historii.

Do komisji konkursowej zaprosiłyśmy p. Małgorzatę Kopacką, z którą ocenimy prezentacje,  a przyznane punkty włączone będą w rywalizację „Ligi klas”. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i trud pracy nad naszym projektem, a Dawidowi Sodomskiemu z IIa i Matyldzie Polańskiej z IIc za obsługę techniczną i zdjęcia.

Lidia Kulik, Karina Zalesińska

Pierwsza pomoc przedmedyczna – eliminacje szkolne

22 grudnia 2017 r. w sali naszego liceum odbyły się Mistrzostwa Szkoły w pierwszej pomocy przedmedycznej. Stacje zostały przygotowane przez p. E. Rybczyńską i nasze absolwentki, które w poprzednich latach tworzyły trzon zespołu pierwszej pomocy. Na poszczególnych stacjach sprawdzone zostały umiejętności i wykorzystanie wiedzy w praktyce w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, ataku padaczki, zadławienia, złamania otwartego przedramienia oraz wszelkich urazów, które należało poprawnie opatrzyć. Na każdej stacji trzeba było działać indywidualnie, a wszystkie czynności podlegały ocenie i punktowaniu. Po części praktycznej została do napisania część teoretyczna, która rozstrzygnie, kto znajdzie się w głównym składzie zespołu na zawody w 2018r. Po zawodach, w świątecznej atmosferze, były: życzenia, prezenty, zumba, wspomnienia z mistrzostw wojewódzkich i ogólnopolskich. W mistrzostwach brało udział 15 osób, którym bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Bogumiła Pruchnicka, kl. IIc…

Konkurs związany z Powstaniem Wielkopolskim – czekamy na wyniki

Uczniowie naszej szkoły – Konrad Szolc z kl. IIa i Maksymilian Udała z kl. Ic  wzięli udział w konkursie na projekt multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pt.: „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność…?”. Chłopcy dostarczyli swoją pracę do organizatora – Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu do 15 grudnia 2017r. Teraz czekamy na wyniki, które poznamy w końcu stycznia tego roku.

Karina Zalesińska

Wyniki konkursu „Sylwetki zasłużonych absolwentów i nauczycieli naszego liceum” – punktacja za plakaty

I miejsce i 10 punktów: klasa IIa (Władysław Orsztynowicz) i klasa IIc (Roman Szajnerman)

II miejsce i 9 punktów: klasa Ia (Antoni Świadek)

III miejsce i 8 punktów: klasa IIb (Tadeusz Bryłka), klasa IId (Władysław Turowski) i klasa Ic (Alojzy Bąk)

IV miejsce i 7 punktów: klasa Ib (Leon Drogi) i klasa Id (Walerian Linetty)

Serdecznie gratulujemy!

Lidia Krzymińska, Lidia Kulik, Karina Zalesińska…

„Opowieść wigilijna” klasy Id

15 grudnia 2017 r. klasa Id, wraz z wychowawczynią – p. Małgorzatą Falszewską oraz p. Kariną Zalesinską, uczestniczyła w drugiej już wycieczce do Wrocławia.
Niezapomniane wrażenia zapewnił wystawiany w Teatrze Polskim spektakl pt.”Opowieść wigilijna”. Historia jest niezwykle poruszająca i przypomina o prawdziwym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie składało się nie tylko z części dramaturgicznej – spory udział mieli w nim akrobaci, których występy oglądaliśmy z przejęciem i fascynacją. Efekty specjalne, scenografia oraz bogate w szczegóły kostiumy potęgowały w nas uczucie zachwytu oraz podziwu. Drugim punktem programu było zwiedzanie Uniwersytetu Wrocławskiego, który kształci przede wszystkim na kierunkach humanistycznych. Pani przewodnik zapoznała nas z historią tego budynku oraz legendami, związanymi z tym miejscem. Dowiedzieliśmy się o wielu istotnych rzeczach dotyczących rekrutacji, poznaliśmy ofertę edukacyjną uniwersytetu. Mieliśmy również okazję wspiąć się na słynną Wieżę Matematyczną.
Na koniec udaliśmy się na Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie każdy mógł zakupić drobne upominki dla bliskich. Urzekła nas panującą na Rynku świąteczna atmosfera, powróciliśmy więc do domów z sercami pełnymi wrażeń i emocji.

Martyna Wrzalska, kl. Id

IIIa na przedświątecznej wycieczce we Wrocławiu

20 grudnia klasa IIIa wybrała się do Wrocławia, by poczuć magię zbliżających się świąt. I nie tylko. Była oczywiście wizyta na Starym Rynku, gdzie odbywał się świąteczny jarmark. Najważniejszy jednak punkt programu stanowiły  warsztaty teatralne we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, poprzedzające spektakl „Panna Nikt”. Zajęcia  prowadziła teatrolog Pani Katarzyna Migdałowska. Odkryła teatralny potencjał w ścisłych umysłach klasy IIIa. Warsztaty były nie tylko twórcze. Stały się okazją do świetnej zabawy oraz do zaprezentowania aktorskich talentów. Po warsztatach uczniowie obejrzeli trzygodzinny spektakl według prozy Tomasza Tryzny. To powieść, którą Andrzej Wajda sfilmował w roku 1996. Tym razem została przeniesiona na teatralne deski, by zmusić widzów do zastanowienia się nad trudnymi relacjami międzyludzkimi. Po tym spektaklu z teatru nie wychodzi się obojętnym. Zostawia on sporą  przestrzeń do wspólnego „przegadania”.

                                                                                                                                             Beata Kaźmierczak

Międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego!

Dnia 15 grudnia 2017r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka niemieckiego dla klas pierwszych pt:”Ich kenne jedes Wort”. Konkurs zorganizowany został przez nauczycielki języka niemieckiego p. Karolinę Szczepańską (LO Nr I) oraz p. Agnieszkę Trawińską (ZSP nr 1). Uczniowie naszej szkoły rywalizowali z uczniami klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Konkurs polegał na przetłumaczeniu wybranych słów z języka polskiego na niemiecki. Uczniowie przygotowywali się do konkursu już od października, kiedy to otrzymali słowniczki  obrazkowe ze słówkami do nauki.

Najlepsze wyniki osiągnęły:

Miejsce I – Aleksandra Domal – Ic (LO Nr I)

Miejsce II – Dominika Gruszka – Ib (LO Nr I)

Miejsce III – Nicola Gawlik – Ic (LO Nr I)

Osoby te otrzymują z języka niemieckiego ocenę bdb z wagą 7. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!

Karolina Szczepańska

Przy wigilijnym stole

Ostatni tydzień grudnia 2017r. upłynął w naszej szkole pod znakiem życzeń, serdeczności i spotkań opłatkowych. Rada Samorządu Uczniowskiego, jak co roku, uroczyście złożyła świąteczne życzenia dyrekcji, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym. Przedstawicielki Rady Rodziców – p. Alicja Śniegocka i p. Katarzyna Ignaczewska, sprawiły gronu pedagogicznemu miłą niespodziankę, zapraszając na kawę i pyszne torty. Była to sympatyczna okazja do rozmów na różne tematy. Tradycyjną formę zachowała Wigilia zorganizowana dla dyrekcji, pracowników i ich dzieci w czwartek, 21 grudnia 2017r. Rozpoczęła się ona odczytaniem przez ks. Andrzeja fragmentu Biblii, wspólną modlitwą, życzeniami pani dyrektor Danuty Stefańskiej i symbolicznym łamaniem się opłatkiem. Na stole królowały postne dania wigilijne, będące znakiem wdzięczności za wszystkie płody ziemi. Św. Mikołaj nie zawiódł czekających na niego dzieci i przyniósł ulubione słodycze. Mali i duzi wspólnie zaśpiewali najpiękniejsze kolędy.

Karina Zalesińska