Archiwum z dnia: 8 listopada 2018

Do końca półrocza tylko miesiąc!

6 listopada 2018r. od godz. 17.00 gościliśmy w naszym liceum rodziców uczniów wszystkich klas, którzy przybyli na spotkania śródroczne z wychowawcami. Pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 kończy się 14 grudnia, zatem znane są już przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów. Rodzice zostali zapoznani z najważniejszymi wydarzeniami szkolnymi mijających miesięcy, a także poinformowani o przyszłych. Szczególnie zbliżające się: połowinki i studniówka to imprezy, o których trzeba było rozmawiać. Ten temat zaaakcentowali rodzice pracujący w radach oddziałowych, którzy spotkali się na zebraniu o …

Z wizytą u Potworowskiego

31 października 2018 roku cała klasa 1d wraz z p. W. Gałecką udała się do Muzeum Ziemi Kępińskiej na wystawę malarstwa pejzażowego Tadeusza Piotra Potworowskiego – „Dotykając horyzontu poznania”. Malarz , który jest patronem tutejszej placówki, mieszkał w Grębaninie, był kolorystą i tworzył w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jego mottem artystycznym były słowa: „Nie wiem jak będę malował jutro, ale wiem, że nie chcę malować tak, jak wczoraj”. Przewodnik – p. Joanna Kwaśny (absolwentka naszej szkoły) oprowadziła nas po wystawie, tłumacząc …