Archiwum z dnia: 11 czerwca 2019

Stypendia pomostowe

 

Fundacja Wrota Wielkopolski informuje tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł. × 10 miesięcy).

Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki na maturze, którzy będą dalej kontynuować naukę na studiach dziennych, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 1688 zł brutto.

Wnioski o rekomendacje należy złożyć w terminie do 14 lipca 2019 r. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://wrotawielkopolski.org.pl