Archiwum z dnia: 4 września 2019

Konkurs na hasło promujące obchody stulecia szkoły

REGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO PROMUJĄCE OBCHODY STULECIA SZKOŁY POŁĄCZONE Z VII ZJAZDEM ABSOLWENTÓW

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie obchodów stulecia szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów,

2)    kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów literackich uczniów.

Organizatorzy konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie hasła promującego obchody stulecia naszej szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Hasło promujące musi zawierać słowa: Stulecie Szkoły i VII Zjazd Absolwentów oraz nawiązywać do tradycji naszego liceum.

4) Hasło promujące powinno zostać wymyślone samodzielnie.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 hasło.

6) Hasło promujące powinno zostać zapisane komputerowo i wydrukowane.

7) Kartka z hasłem promującym powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, a także dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Hasła konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września 2019 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkoły, wszelkich publikacjach okolicznościowych związanych z obchodami Stulecia Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów oraz w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia hasła promującego nawiązującego do tradycji naszej szkoły,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięskie hasło promujące uświetni obchody Stulecia Szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

Paulina Pacyna-Dawid…

Konkurs plastyczny na projekt logo obchodów stulecia szkoły

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PROJEKT LOGO OBCHODÓW STULECIA SZKOŁY POŁĄCZONYCH Z VII ZJAZDEM ABSOLWENTÓW

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie obchodów stulecia szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów,

2)    kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów.

Organizatorzy konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu logo obchodów stulecia naszej szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Projekt musi zawierać napisy: Stulecie Szkoły i VII Zjazd Absolwentów oraz nawiązywać do tradycji naszego liceum.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Forma pracy dowolna. Format A4 lub A3.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 200 DPI i wydrukowane.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, a także dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września 2019 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkoły, wszelkich publikacjach okolicznościowych związanych z obchodami Stulecia Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów oraz w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia logo okolicznościowego,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne,

4) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięski projekt uświetni obchody Stulecia Szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

5) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w szkole.

6) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

Paulina Pacyna-Dawid…

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019r. w auli Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w powiatowej inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie klas drugich i trzecich w trakcie akademii spotkali się na rozpoczęciu roku ze swoimi wychowawcami w salach.
Akademia rozpoczęła się symbolicznym złożeniem kwiatów oraz uczczeniem minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny podczas II wojny światowej.
Pani dyrektor Danuta Stefańska serdecznie powitała przybyłych gości oraz nowo przyjętych uczniów klas pierwszych. W swoim przemówieniu przedstawiła kierunki pracy szkoły na bieżący rok szkolny. Uczniom klas pierwszych przedstawieni zostali ich wychowawcy, którymi są w klasach pierwszych po szkole podstawowej: 1a-Iwona Latańska, 1b-Małgorzata Kopacka, 1c-Izabela Maciejewska, 1d-Ewa Moska. W klasach pierwszych po gimnazjum: 1a-Bogusław Maciej, 1b-Aldona Wdowiak, 1c-Barbara Maruszka-Bednarek, 1d-Edyta Rybczyńska. Pani dyrektor życzyła uczniom siły i radości w zdobywaniu nowych umiejętności. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Kępiński p. R. Kieruzal, Posłanka na Sejm RP p. B. Henczyca, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Hendrys, Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego p. Jolanta Jędrecka oraz ks. proboszcz J. Palpuchowski, który pobłogosławił wszystkich zebranych na nowy rok szkolny.
W dalszej części uroczystości wręczone zostały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które otrzymali p. Anna Paluszek oraz ks. Michał Słociński.
Ostatnim punktem programu był artystyczny występ uczniów naszego liceum pod opieką p. Weroniki Gałeckiej oraz p. Kariny Zalesińskiej. Wystąpili: Sara Kasprzak, Anna Samolewska, Zuzanna Słomiana, Aleksandra Gawińska i Julia Morek z 2c, Zuzanna Bonczol 3d, Klaudia Górecka, Karol Władek, Maciej Uszycki, Aleksandra Królikowska z 2b oraz Anna Kania, Agata Krzywiecka i Ewelina Siwek z 2d. Obsługą techniczną zajęli się chłopcy z klasy 2b – Bruno Nowak i Mateusz Osiecki.

Życzymy wszystkim udanego roku szkolnego 2019/2020!

Karolina Szczepańska