Archiwum z dnia: 9 stycznia 2020

Wizyta grupy Erasmus+ we Wrocławiu

Dnia 9 stycznia odbyła się wycieczka grupy Eramsus+ do Wrocławia, której opiekunami były: pani dyrektor Danuta Stefańska i pani Paulina Pacyna-Dawid. Główną ideą wyjazdu było zapoznanie się z uczestnikami projektu ze szkoły partnerskiej we Wrocławiu oraz nauka tańca, który grupa zaprezentuje na spotkaniu podsumowywującym pracę w programie w Norwegii. Najpierw spotkaliśmy się z naszymi kolegami z XIII Liceum Ogólnokształcącego, by pod okiem instruktora tańca (absolwentki szkoły z Wrocławia, która również kilka lat temu brała udział w projekcie – wtedy Comenius) ćwiczyć jeden z najbardziej charakterystycznych i energicznych tańców narodowych – krakowiaka. Później udaliśmy się na wspólny obiad do restauracji ,,Jak u mamy”, gdzie w rodzinnej atmosferze zjedliśmy tradycyjny, polski obiad. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Opera Wrocławska. Mieliśmy szansę uczestniczyć w zajęciach pn: „Zostań amanti dell’opera”, które zrzeszają miłośników muzyki. Przy tej okazji we foyer Opery Wrocławskiej zaśpiewaliśmy z podziałem na głosy najznakomitsze utwory operowe: Adeste Fideles, utwory Straussa, czy ,,To świt, to zmrok” z opery ,,Skrzypek na dachu”. Nad poprawnym wykonaniem utworów czuwała koordynator projektu, chórzystka – pani Liliana Andrzejczak, a także akompaniator. Zdobyte umiejętności ściśle korelują z tematem tegorocznego projektu, który ściśle związany jest z muzyką, i na pewno wykorzystamy je w przyszłości.

Julia Kozica


LO Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2020

W XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie zajęło 203. miejsce w kraju na 1000 zakwalifikowanych liceów. Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na miejscu 15. Warto zauważyć, że w byłym województwie kaliskim LO NR I w Kępnie zajmuje miejsce 2. Do tego prestiżowego Rankingu Kapituła zakwalifikowała licea w Polsce, biorąc pod uwagę średnie wyniki maturalne z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w tego typu szkołach. Niezmienne pozostały trzy kryteria oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach 30%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%. Jeśli chodzi o ranking maturalny, nasze liceum zajęło 194 miejsce. Nasza szkoła ma prawo do używania w 2020r. tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2020 i związanego z nim graficznego znaku jakości w kształcie szkolnej tarczy. Zdobycie, po raz kolejny, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy jest dla nas powodem do dumy. Według pani dyrektor Danuty Stefańskiej sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą otwartą – wstęp do nas mają wszyscy uczniowie, którzy nie muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych elitarnych szkołach. W trakcie nauki staramy się pracować tak, aby ciągle podnosić wyniki nauczania. Ten cel systematycznie realizujemy, m. in. poprzez diagnozy w klasach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i przedmaturalne diagnozy z wszystkich przedmiotów deklarowanych przez naszych abiturientów.  Jesteśmy dumni, że w maturalnej sesji wiosennej 2019 przyniosło to oczekiwane efekty i możemy pochwalić się 100-procentową zdawalnością egzaminu maturalnego absolwentów z tego rocznika. Serdecznie zapraszamy w nasze stuletnie mury wszystkich uczniów, którzy chcą włączyć się w tworzenie pięknej historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie.

Karina Zalesińska

Paulina Pacyna-Dawid…