Archiwum z dnia: 1 marca 2020

„…historia o nich głucho milczy…” – uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2020 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kępińskie uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele uczniów naszej szkoły wraz
z nauczycielami rozpoczęła msza św., po której delegacje złożyły kwiaty pod tablicami na ul. ks. Magnuszewskiego i ul. Kościuszki.

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe ustanowione 3 lutego 2011 roku i poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia, którzy mając świadomość, że okupacja niemiecka zastąpiona została rosyjską, stanęli w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walcząc o prawo do życia w wolnej i suwerennej ojczyźnie.

Żołnierze Wyklęci, tworząc powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR, oddziałami NKWD oraz zależnymi od nich służbami bezpieczeństwa w Polsce: Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli wśród nich żołnierze byłej Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji „Niepodległość”, „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych. Ścigani i prześladowani prowadzili nierówną walkę z przerażającą machiną komunistycznego terroru. Bardzo wielu z nich zostało aresztowanych i podanych bestialskiemu śledztwu a potem w sfingowanych procesach skazanych na karę śmierci lub długoletniego więzienia. Wielu zostało wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego i nigdy już stamtąd nie powróciło, groby wielu z nich do dziś pozostają nieznane. Na paradoks historii zakrawa fakt, że trafiali do tych samych więzień, w których byli więzieni w czasie wojny przez Niemców. Ocenia się, że ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia zginęło w walkach, zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Na przełomie lat 40 – tych i 50 – tych w więzieniach i obozach pracy znajdowało się ponad 250 tysięcy osób. Ostatni żołnierz niepodległościowego podziemia Józef Franczak zginął w obławie na Lubelszczyźnie 18 lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Do najbardziej znanych należeli: Zygmunt Szendzielorz – „Łupaszka”, Hieronim Dekutowski – „Zapora”, Danuta Siedzikówna – „Inka” i rotmistrz Witold Pilecki.   Winniśmy im pamięć.

Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności. Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to, dlatego, że chcemy właśnie żyć, ale żyć, jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie” te słowa Zbigniew Herbert sformułował jako motto żołnierzy niepodległościowego podziemia, sprawmy, aby były ważne również dla nas żyjących trochę później w innych czasach.

Renata Jany…