Archiwum z dnia: 9 marca 2020

Promocja projektu Erasmus+ podczas drzwi otwartych

Dnia 7 marca 2020 roku w naszym liceum odbyły się drzwi otwarte dla uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Wystąpiły na nich reprezentantki szkolnej grupy Erasmus+: Aleksandra Polak z klasy II A i Marta Gabas z II C. Uczennice przedstawiły główne założenia projektu, a także zaprosiły chętnych do biblioteki szkolnej, gdzie można było zmierzyć się z opracowanym w tym roku szkolnym przez naszą młodzież interaktywnym quizem pod hasłem: nieznany polski artysta, opracowanym w programie Kahoot.

Paulina Pacyna-Dawid

Czytaj dalej...

Drzwi Otwarte w naszym LO

7 marca gościliśmy w naszej szkole przyszłych licealistów. Przybyli bardzo licznie. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej specjalnie na tę okazję w szkolnej auli. Ósmoklasiści dowiedzieli się, że goszczą w jednym z najlepszych liceów w kraju, które zajęło w Rankingu Perspektywy 2020  203 miejsce na ponad 2200 liceów i od wielu lat szczyci się srebrną tarczą. Oprócz zasad rekrutacji poznali także codzienne funkcjonowanie szkoły. Działalność samorządu uczniowskiego, grupy Erasmus +. Dowiedzieli się wiele o wymianie uczniów z Gimnazjum Ulricjanum z Aurich, o grupie „Sprawni jak żołnierze”, także o grupie pierwszej pomocy, sukcesach w konkursach i olimpiadach, licznych zwycięstwach  w zawodach sportowych. O tym, że jesteśmy organizatorami Powiatowego Festiwalu Teatralnego i Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Po prezentacji zakończonej krótkim filmem, przygotowanym specjalnie na stulecie szkoły przez absolwenta Mateusza Strzeleckiego, ósmoklasiści  z zainteresowaniem zwiedzali klasopracownie. Przy tej okazji mogli uczestniczyć w pokazie pierwszej pomocy, w eksperymentach przygotowanych w pracowni chemicznej i fizycznej.  W bibliotece natomiast otrzymali ogromną porcję informacji na temat projektu  Erasmus +. O gościnne przyjęcie przyszłych licealistów zadbali nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie, którzy licznie włączyli się w przygotowanie tego wyjątkowego dnia.

Beata Kaźmierczak… Czytaj dalej...

LO Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2020

W XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie zajęło 203. miejsce w kraju na 1000 zakwalifikowanych liceów. Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na miejscu 15. Warto zauważyć, że w byłym województwie kaliskim LO NR I w Kępnie zajmuje miejsce 2. Do tego prestiżowego Rankingu Kapituła zakwalifikowała licea w Polsce, biorąc pod uwagę średnie wyniki maturalne z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w tego typu szkołach. Niezmienne pozostały trzy kryteria oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach 30%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%. Jeśli chodzi o ranking maturalny, nasze liceum zajęło 194 miejsce. Nasza szkoła ma prawo do używania w 2020r. tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2020 i związanego z nim graficznego znaku jakości w kształcie szkolnej tarczy. Zdobycie, po raz kolejny, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy jest dla nas powodem do dumy. Według pani dyrektor Danuty Stefańskiej sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą otwartą – wstęp do nas mają wszyscy uczniowie, którzy nie muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych elitarnych szkołach. W trakcie nauki staramy się pracować tak, aby ciągle podnosić wyniki nauczania. Ten cel systematycznie realizujemy, m. in. poprzez diagnozy w klasach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i przedmaturalne diagnozy z wszystkich przedmiotów deklarowanych przez naszych abiturientów.  Jesteśmy dumni, że w maturalnej sesji wiosennej 2019 przyniosło to oczekiwane efekty i możemy pochwalić się 100-procentową zdawalnością egzaminu maturalnego absolwentów z tego rocznika. Serdecznie zapraszamy w nasze stuletnie mury wszystkich uczniów, którzy chcą włączyć się w tworzenie pięknej historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie.

Karina Zalesińska

Paulina Pacyna-Dawid… Czytaj dalej...

UWAGA! VII Zjazd Absolwentów przeniesiony na 29-30 maja 2021


Czytaj dalej...