Archiwum z dnia: 4 września 2020

REGULAMIN X EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO pt. Projekt okładki do dzieła Jana Kasprowicza

„Ten najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do książek nie ostudzi”

 

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie 160. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza,

2)    kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,

3)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,

4)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych,

5)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,

6)    uświadomienie uczniom reklamowej funkcji okładki książki.

 

Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu okładki do dowolnie wybranego dzieła Jana Kasprowicza.

3) Projekt musi zawierać obowiązkowe elementy okładki: imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Format i forma pracy dowolne.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD-Rom lub DVD.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 9 listopada 2020 roku do biblioteki szkolnej, w przypadku zawieszenia zajęć prace należy złożyć w formie elektronicznej (pdf lub jpg) wraz ze skanem podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronie szkoły, książnicy i w prasie lokalnej.

11) W przypadku zawieszenia zajęć w szkołach od września 2020r. organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia wystawy prac do Internetu.

 

Kryteria oceny prac:

1) oryginalne pomysły,

2) wrażenie artystyczne,

3) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu.

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.

5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.…

Nietypowe szkolenia biblioteczne

W pierwszych dniach września 2020 roku uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani z nowym regulaminem biblioteki szkolnej. Ze względu na zmienione z powodu pandemii zasady wypożyczeń, spotkania z klasami pierwszymi odbywały się (z zachowaniem reżimu sanitarnego) poza pomieszczeniami biblioteki szkolnej. Biorąc pod uwagę ilość wypożyczeń w pierwszych dniach września, czytelnicy wszystkich klas spragnieni są lektury… Zatem zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Paulina Pacyna-Dawid

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku o godz. 9.00 w auli uczniowie klas pierwszych rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021 w naszym liceum. Inaugurację uświetnili zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Kępińskiego pani Alicja Śniegocka, proboszcz kępińskiej parafii ks. Jerzy Palpuchowski oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Eligiusz Kaczmarek. Pani dyrektor Danuta Stefańska uroczyście powitała pierwszoklasistów, życzyła im powodzenia w nauce oraz przedstawiła wychowawców klas pierwszych, którymi są: 1Na Karolina Szczepańska, 1Nb Dariusz Lemanik, 1Nc Marzena Piasta, 1Nd Małgorzata Falszewska. Uczniowie klas pierwszych już pierwszego dnia nowego roku szkolnego poznali zabytkowy budynek szkoły, odwiedzili bibliotekę i napisali testy diagnostyczne z języków obcych. Uczniowie pozostałych klas, po długim okresie zawieszenia tradycyjnego nauczania spowodowanego pandemią  i po wakacjach, spotkali się ze swoimi wychowawcami, koleżankami i kolegami z klasy w salach lekcyjnych. Rozpoczął się nowy rok szkolny, który na pewno przyniesie wiele radości, nowych wyzwań i sukcesów. Nasze liceum, podobnie jak inne szkoły w kraju, będzie funkcjonowało według procedur stworzonych w związku z pandemią koronawirusa, których wszyscy musimy przestrzegać. Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Karina Zalesińska

 


 …