Archiwum z dnia: 17 listopada 2020

Spotkanie autorskie „Granatowi Bohaterowie Ziemi Kępińskiej”

20 października 2020 roku gościliśmy w naszej szkole pana Mateusza Lewka – policjanta Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, ale przede wszystkim pasjonata historii. Spotkanie było formą promocji jego publikacji pt. „Granatowi Bohaterowie Ziemi Kępińskiej”. Autor w bardzo przejmujący, emocjonalny, ale jednocześnie stonowany sposób przedstawił zgromadzonej młodzieży i nauczycielom sylwetki przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej. Przede wszystkim jednak przedstawił ich tragiczne losy po klęsce we Wrześniu 1939 roku. Przybliżył ludzi, którzy w naszych okolicach pełnili swoją służbę, albo też urodzili się tutaj, a swoje obowiązki wypełniali w różnych regionach kraju.  Życie tych ludzi naznaczyła wojna, pozbawiła ich możliwości realizowania się w życiu rodzinnym, zawodowym, pozbawiła ich życia. Bohaterowie publikacji po Wrześniu ’39 roku znaleźli się w sowieckich więzieniach, a na przełomie kwietnia i maja 1940 roku zostali zamordowani strzałem w tył głowy w twerskich więzieniach i pochowani w dołach śmierci w Miednoje. Na długie dziesięciolecia prawda o ich losie została zatuszowana, zakłamana, miała zostać zapomniana.  Na szczęście pamięci nie da się pogrzebać. Dzięki rodzinom, bliskim i tym, którzy nie zapomnieli, pamięć o Nich przetrwała. Są Oni obecni w naszej świadomości m.in. dzięki takim ludziom jak pan Mateusz Lewek, który poprzez swoje badania i wnikliwą pracę nad materiałem źródłowym przybliżył nam Granatowych Bohaterów.  Młodzież w skupieniu z dużym zainteresowaniem słuchała prelekcji. Niektórzy  w bohaterach publikacji odnaleźli ludzi, o których słyszeli w domach rodzinnych,  od starszych, bo zarówno publikacja, jak i wykład, był próbą opowiedzenia o historii naszego kraju przez pryzmat naszej Małej Ojczyzny, o Dużej Historii przez pryzmat Wielkiej Jednostki. Panie Mateuszu, dziękujemy.

Renata Jany…