Archiwum z dnia: 13 lutego 2021

Oferta naboru do LO Nr I im mjra H. Sucharskiego na rok szkolny 2021/2022


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

            W obliczu wciąż trwającej nauki zdalnej i pojawiających się problemów (wg badań Ministerstwa Edukacji i Nauki najczęstsze trudności zgłaszane przez uczniów i rodziców to: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacje rodzinne) przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Zarówno uczniowie, jak też rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym – poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny oraz – po wcześniejszym umówieniu – konsultację za pośrednictwem Google Meet.

Pedagog szkolny w bezpośrednich e-mailach do uczniów i rodziców podawała numer telefonu do kontaktu. Kontaktować można się również za pośrednictwem szkoły – przypominamy numer telefonu do szkoły: 627822294.

Również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w piątki od 8.00 do 15.30. Specjaliści prowadzą diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe, jak również porady i konsultacje (w tym on-line oraz telefoniczne). Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i formy konsultacji/porady.

Podajemy dane kontaktowe do poradni:

Adres: ul. Sienkiewicza 26, Kępno

Numery telefonów: 627824811,        536409739

Adres e-mail: pppkepno@op.pl

Link do strony poradni: http://poradnia.kepno.pl/

                Przypominamy tez o zainicjowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, funkcjonującym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania: 800 12 12 12.

                                                                                                                                                                                                               Pedagog szkolny Małgorzata Dymała…