Aktualności

Spotkanie z Radą Szkoły

Dnia 19 IX 2017 roku Rada Szkoły została zapoznana z wynikami ankiet, dotyczących preferencji czytelniczych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zebrani przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców przychylili się do planów zakupu książek o określonej tematyce w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dziękujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Jest zielone światło!

 

W dniach od 18 do 21 września 2017 roku odbyły się konsultacje z bibliotekarzami: kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie oraz Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów Szembekowej w Kępnie, dotyczące planowanych zakupów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nauczyciel bibliotekarz przedstawił także wyniki ankiet przeprowadzonych w klasach pierwszych, drugich i trzecich, które zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programu.

Bibliotekarze przychylili się do przedstawionych propozycji. Mamy zielone światło – zakupy czas zacząć!

Paulina Pacyna-Dawid


Aktyw biblioteczny działa!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w bibliotece szkolnej! Pracy jest naprawdę sporo – przekonały się o tym: Ada Ruszkowska z klasy II B i Cyntia Pawlak z I D. Dziewczynom przyda się pomoc… Ktoś chętny?

Paulina Pacyna-Dawid


Materiały dla rodziców

Z myślą o rodzicach uczniów naszej szkoły, dwukrotnie wyeksponowano podczas wywiadówek klas pierwszych i drugich (12 IX 2017) oraz trzecich (19 IX 2017) materiały, dotyczące powodów, dla których młodzież powinna czytać książki. Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Paulina Pacyna-Dawid


                                               REGULAMIN VII EDYCJI POWIATOWEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

PT. „JĄDRO CIEMNOŚCI” JOSEPHA CONRADA

TAKŻE DLA FILATELISTY!   

 

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie Roku Josepha Conrada,

2)    kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,

3)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,

4)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych,

5)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,

6)    uświadamianie, że znaczek pocztowy może być dziełem sztuki,

7)    wydanie znaczka pocztowego przez Kępińskie Koło Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego.

 

Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu we współpracy z Kępińskim Kołem Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu znaczka pocztowego nawiązującego do „Jądra ciemności” Josepha Conrada.

3) Projekt musi zawierać napis: 2017 Rok Josepha Conrada.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Forma pracy dowolna. Format A4 lub A3.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 200 DPI i wydrukowane.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę oraz dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 6 listopada 2017 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkół, książnicy, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie i w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia znaczka pocztowego,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne,

4) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięski projekt zostanie wydany przez Kępińskie Koło PZF w formie znaczka pocztowego. Ponadto wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu.

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w PBP w Kępnie.

5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

 


Szkolenia biblioteczne w klasach pierwszych

Dnia 12 IX 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyły się spotkania przeznaczone dla uczniów klas pierwszych. Młodzież mogła się na nich zapoznać z regulaminami biblioteki.

Dziękuję Wam za obecność i raz jeszcze zapraszam do biblioteki!

Paulina Pacyna-Dawid


Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11 IX 2017 roku Rada Samorządu Uczniowskiego została zapoznana z wynikami ankiet, dotyczących preferencji czytelniczych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zebrani przychylili się do planów odnośnie zakupu książek o określonej tematyce w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Paulina Pacyna-Dawid


Ankiety podsumowane!

Dzięki zaangażowaniu Waszych wychowawców, udało się błyskawicznie podsumować wyniki ankiet na temat preferencji czytelniczych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W załączniku wyniki ankiet dla zainteresowanych.

Paulina Pacyna-Dawid

Podsumowanie ankiet


Ankiety, dotyczące preferencji czytelniczych, przeprowadzone!

Dnia 5 IX 2017 roku podczas lekcji wychowawczych uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wypełnili ankiety, dotyczące preferencji czytelniczych związanych z realizacją NPRC. Teraz już mały krok od tego, aby wymienione w ankietach książki znaleźć na półce w bibliotece szkolnej!

Paulina Pacyna- Dawid


Realizujemy w bibliotece szkolnej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020! Program został opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa. Głównymi jego priorytetami są: promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 3 – 2 – 1 START! Realizację programu czas zacząć!

Paulina Pacyna-Dawid

[SinglePic not found]


Poziom czytelnictwa – rok szkolny 2016/2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – II półrocze 2016/2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – VI 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Natalia Tymczewska odebrała Nagrodę Starosty!

Dnia 21 VI 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie odbyła się XVIII już edycja Gali LAUREACI 2017, podczas której Natalia Tymczewska odebrała nagrodę za szczególne osiągnięcia naukowe – IV miejsce w centralnym etapie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Jeszcze raz gratulujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty!

Dnia 13 VI 2017 w bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego pn. „Iść za marzeniami…”. Chęć zmierzenia się z „Jądrem ciemności” Josepha Conrada zadeklarowali uczniowie klasy II D: Anna Krysińska, Magdalena Składnikiewicz, Sebastian Kędzia, Michał Kamiński i Olgierd Lambert. Najlepszymi okazali się: Magdalena Składnikiewicz i Sebastian Kędzia! Wszyscy uczniowie otrzymali z rąk jury (nauczyciela języka polskiego – p. Kariny Zalesińskiej i nauczyciela bibliotekarza – p. Pauliny Pacyny-Dawid) dyplomy i nagrody książkowe. Ponadto celujące i bardzo dobre oceny z języka polskiego. Gratulujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Zagraj w bibliotece!

Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej także tych, którzy chcieliby wytężyć umysł nad grami planszowymi! W wolnej chwili można zagrać w „Postaw na milion” albo „Znaj znak”, o czym mogli się przekonać 12 VI 2017 uczniowie klasy I B. Zapraszamy!

Paulina Pacyna-Dawid


„W zoo pana Brzechwy”

Artykuł ze scenariuszem spotkania w przedszkolu w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” zrealizowanym przez uczennice wraz z biblioteką szkolną w roku 2015/2016 ukazał się w najnowszym numerze „Biblioteki w Szkole” (6/2017)!!! Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – V 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Podziękowania dla aktywu bibliotecznego

Serdecznie dziękujemy uczniom klas trzecich: Paulinie Ruszkowskiej z klasy III C i Krystianowi Kossarzeckiemu z III D za bezinteresowną pomoc w bibliotece szkolnej! Miejmy nadzieję, że wkrótce znajdą się godni następcy tej pary…! Zapraszamy chętnych. Czekamy na Was!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – IV 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Natalia Tymczewska z klasy III C

finalistką centralnego etapu Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

 Dnia 24 IV 2017 na Uniwersytecie Łódzkim odbył się centralny etap olimpiady bibliologiczno-informatologicznej, do którego zaklasyfikowała się uczennica klasy III C – Natalia Tymczewska. Natalia wzięła udział w zmaganiach, które wymagały od niej: wypowiedzi na wylosowane zagadnienie, dotyczące m.in. historii książki i bibliotek (część teoretyczna) oraz wyszukiwania informacji o różnym stopniu trudności, przy wykorzystaniu baz danych np. Biblioteki Narodowej (część praktyczna). Natalia poradziła sobie znakomicie – zajęła IV miejsce, pokonując 142 uczestników i uzyskując tytuł finalisty Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej! Gratulujemy i życzymy Natalii dalszych sukcesów!

 Paulina Pacyna-Dawid


Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w starym składzie

Dnia 21 IV 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone powieściom Nicholasa Sparksa. Na temat książek, na podstawie których zekranizowano chyba najsłynniejsze melodramaty, wypowiadali się:  Ada Ruszkowska z klasy I B, Paulina Wabnic, Nina Sobczak, Paulina Ruszkowska z III C, Michał Chrupała i Krystian Kossarzecki z III D. To raczej ostatnie spotkanie w starym składzie. Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych! Dziękujemy za te dwa lata wspólnych spotkań!

Paulina Pacyna-Dawid


Iść za marzeniami…

Jeśli uwielbiasz czytać… Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!!

Biblioteka szkolna organizuje konkursowe zmagania z „Jądrem ciemności” Josepha Conrada! Celami konkursu są: upamiętnienie Roku Josepha Conrada, sprawdzenie umiejętności i wiadomości z zakresu literatury oraz inspirowanie do sięgnięcia po książki spoza kanonu lektur z poziomu podstawowego języka polskiego.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do 2 czerwca 2017 roku - dnia 6 czerwca o godzinie 12.45 rozpoczną się zmagania z literaturą!

Nie czekaj! Zdecyduj się już dziś na udział w konkursie! Czekamy właśnie na Ciebie


Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży rozstrzygnięty!

Dnia 3 kwietnia 2017 roku jury w składzie: Karina Zalesińska – nauczyciel języka polskiego, Paulina Pacyna-Dawid – nauczyciel bibliotekarz oraz Lena Dombek – uczennica klasy II D zadecydowało, że uczestnicy: Marta Staniszewska z klasy II D i Michał Chrupała z III D zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi za udział w konkursie. Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursowych zmaganiach! Zapraszamy już za rok!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – III 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – II 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


W (północną) drogę z Elżbietą Cherezińską!

Dnia 24 II 2017 roku Dyskusyjny Klub Książki reprezentowany przez: Ninę Sobczak, Natalię Tymczewską i Paulinę Wabnic pod opieką pani Kariny Zalesińskiej miał przyjemność dyskutować na temat powieści Elżbiety Cherezińskiej z przebywającą w naszej szkole na praktyce z języka polskiego panią Moniką Latusek. Okazało się, że pani Monika pisze pracę magisterską z twórczości Cherezińskiej! Dziękujemy za bardzo ciekawą dyskusję!

Paulina Pacyna-Dawid


Dyskusyjny Klub Książki na wystawie w bibliotece

Dnia 17 lutego 2017 roku członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki (Ada Ruszkowska z klasy I B, Nina Sobczak, Natalia Tymczewska, Paulina Wabnic z III C i Krystian Kossarzecki z III D) wzięli udział w wystawie zorganizowanej przez Samorządową Bibliotekę Publiczną im. Marii z Fredrów Szembekowej w Kępnie, poświęconej historii Pisma Świętego. Szczególnie Urzekły nas stare wydania Biblii Pauperum. Polecamy!

Paulina Pacyna-Dawid


Ogromny sukces Natalii Tymczewskiej!

Natalia Tymczewska z klasy III C zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki! Punkty, które otrzymała za test i wypowiedź pisemną, pozwoliły Natalii na znalezienie się w gronie 20 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Gratulujemy i trzymamy kciuki za Natalię 24 kwietnia!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – I półrocze 2016/2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – I 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Szkolenie uczniów na temat katalogów bibliotek online

 W dniach 17-19 stycznia 2017 roku w bibliotece szkolnej tegoroczni maturzyści mieli możliwość zdobycia, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat katalogów bibliotek online. Pani Stefania Brzezińska-Michalska (kierownik kępińskiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu) wyjaśniła uczniom, na czym polega korzystanie ze zbiorów bibliotek na przykładzie zasobów Książnicy Pedagogicznej. Następnie młodzież udała się do siedziby filii PBP, gdzie pani Anna Wróblewska zapoznała wszystkich z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Nauki przed egzaminami maturalnymi dużo, więc może warto znaleźć coś dla siebie w zbiorach biblioteki pedagogicznej… i nie tylko. Warto!

Paulina Pacyna-Dawid


 

„Postaw na milion” w bibliotece szkolnej!

Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej podczas zajęć opiekuńczych na pewno się nie nudzą! O szybsze bicie serca przyprawia ich gra planszowa pn. „Postaw na milion”! Emocji dostarczają, zarówno pytania należące do różnych kategorii, jak i zbyt szybko upływający czas, przeznaczony na odpowiedź… Zachęcamy wszystkich do gry! Zapraszamy do biblioteki!

Paulina Pacyna-Dawid


II etap olimpiady za nami!

Dnia 13 stycznia 2017 roku uczennice klasy III C – Natalia Tymczewska i Paulina Wabnic wzięły udział w II etapie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanym przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dziewczyny zmierzyły się z testem wiedzy sprawdzającym znajomość wcześniej wskazanej przez organizatorów literatury naukowej oraz rozprawką na temat Internetu jako źródła wiedzy. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Paulina Pacyna-Dawid


Wśród średniowiecznych rękopisów…

Dnia 28 grudnia 2016 roku Natalia Tymczewska i Paulina Wabnic z klasy III C, przygotowując się do Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, dyskutowały na temat zagadnień związanych ze średniowiecznymi rękopisami i rolą książki w procesie komunikacji społecznej. Swoją wiedzę zaprezentują już 13 stycznia 2017 roku podczas II etapu olimpiady w Łodzi. Trzymamy kciuki!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – XII 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Świąteczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Dnia 21 grudnia 2016 roku w bibliotece szkolnej spotkali się: Natalia Tymczewska, Paulina Wabnic, Nina Sobczak, Paulina Ruszkowska i Marcelina Sokołowska z klasy III C oraz Krystian Kossarzecki i Michał Chrupała z III D. W świątecznej atmosferze składano sobie życzenia, rozmawiano o książkach (tych przeczytanych i tych, które warto przeczytać) i śpiewano kolędy. Święta… tuz-tuż!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Odpowiedź na… listy do M.!

Dnia 20 grudnia 2016 roku Święty Mikołaj (czytaj: aktyw biblioteczny!) postanowił uszczęśliwić prawie wszystkich, którzy napisali do Niego list z prośbą o konkretną pozycję książkową. Życzymy miłego czytania w przerwie świątecznej i zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej w nowym roku!

Paulina Pacyna-Dawid


Nowości książkowe


 

 

Elfy w… bibliotece szkolnej!

W poniedziałek (19 grudnia 2016 roku), od samego rana w bibliotece szkolnej zręcznie uwijały się dwa Elfy – Paulina Ruszkowska z klasy III C i Michał Chrupała z III D! Własnoręcznie przystroiły one przyniesionymi przez siebie ozdobami świątecznymi bibliotekę! Teraz jest ona gotowa na ponowną wizytę Mikołaja… Czekamy z niecierpliwością i zapraszamy – każdy może wypożyczyć coś dla siebie na święta!

Paulina Pacyna-Dawid


Prosimy o głosy!!!

Cztery osoby, cztery historie, jeden wspólny temat – poświęcenie dla drugiego człowieka…

Natalia Tymczewska, Paulina Wabnic i Tymoteusz Dziedzic z klasy III C oraz Krystian Kossarzecki z III D wzięli udział w konkursie Inteligentnego Systemu Wydawniczego Ridero pn. „Misja – książka!” Opublikowali zbiór opowiadań, który zilustrował dla nich Filip Kozak – uczeń klasy III B. Teraz potrzebują Waszych głosów! Zatem plan na dzisiejszy wieczór to: kliknąć w poniższy link, przeczytać opowiadania, obejrzeć ilustracje i… zagłosować! Dziękujemy!

https://ridero.eu/pl/books/Poswiecenie_dla_drugiego_czlowieka/

Paulina Pacyna-Dawid


O autorskim projekcie w „Tygodniku Kępińskim”

Artykuł na temat drugiej edycji autorskiego projektu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” zrealizowanego w bibliotece szkolnej ukazał się w najnowszym numerze „Tygodnika Kępińskiego” (49/2016)!!!

Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid

 


 

Listy do… M.!

Dnia 6 XII 2016 roku można było poprosić Mikołaja o prezent dla siebie – książkę, którą bardzo chciałoby się zobaczyć na półce w bibliotece szkolnej! Piszących listy było wielu! Czy byli grzeczni i zasłużyli na prezent od Mikołaja? Przekonamy się wkrótce!

Paulina Pacyna-Dawid


Planszostrada w bibliotece szkolnej!

Dnia 5 XII 2016 roku gościliśmy w bibliotece szkolnej instruktorów z Kępińskiego Ośrodka Kultury: Ewę i Marcina Szalków oraz osoby związane z Kępińskim Klubem Gier Planszowych: Bartosza Kameckiego oraz Dawida Wróbla. Goście (a także nasi uczniowie związani z klubem: Alicja Partyka z klasy I C, Piotr Rubiszewski z III A i Mariusz Skupień z III B) pokazali nam wspaniały świat gier planszowych! Dziękujemy!

Wiedząc, że ten rodzaj rozrywki rozwija umiejętności logicznego myślenia i koncentracji, pojawimy się na pewno na kolejnych spotkaniach Planszostrady!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – XI 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Etap szkolny OBiI zakończony!

Do wzięcia udziału w I, szkolnym etapie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej zgłosiło się troje uczniów z klas trzecich. Członkowie Komisji Szkolnej: p. Beata Kaźmierczak, p. Karina Zalesińska i p. Weronika Gałecka zakwalifikowały do II etapu: Natalię Tymczewską z klasy III C, Paulinę Wabnic z III C i Krystiana Kossarzeckiego z III D. Gratulujemy! Czekamy na dalsze sukcesy – następny etap odbędzie się 13 I 2017!

Paulina Pacyna-Dawid


 

VI edycja powiatowego konkursu plastycznego zakończona!

 W związku z ogłoszeniem roku 2016 Rokiem Williama Szekspira nauczyciele bibliotek szkół ponadgimnazjalnych w Kępnie i kępińska filia Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego ogłosili konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Kępińskiego na wykonanie projektu okładki do wybranego dzieła Szekspira.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Juszczak i p. Monika Jańska – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie oraz p. Wiesław Walas – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie wyłoniła 3 laureatów oraz wyróżniła 6 prac. Mamy zaszczyt poinformować, że I miejsce zdobył Filip Kozak!
Podsumowanie konkursu odbyło się 23 XI 2016 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Podczas uroczystości wręczono nagrody ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych oraz upominki od Starostwa Powiatowego.

Dziękujemy wszystkim artystom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

Paulina Pacyna-Dawid


Finałowe przedstawienie za nami!

Dnia 24 XI 2016 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji powiatowego konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pn. „Szekspir XXI wieku”. Impreza uświetniona została występem grupy aktorów i recytatorów z klasy II D.

Zaprezentowali swoje zdolności: Mateusz Śniegocki, Hubert Kubik, Filip Szymczak, Żaneta Furowicz, Weronika Solecka, Jagoda Gania, Anna Kaczor, Klaudia Sroka, Agata Granek, Olgierd Lambert oraz Lena Dombek. Montaż słowno-muzyczny uświetnił swoim śpiewem także Hubert Ceglarek z klasy I A. Gratulacje dla artystów!

Tak więc drugą edycję programu autorskiego realizowanego przez bibliotekę szkolną pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”, którego finałem było przedstawienie „Szekspir XXI wieku – Szekspir wiecznie”, uważam za zamkniętą!

Paulina Pacyna-Dawid


Informacje dla rodziców przygotowane przez bibliotekę szkolną

 

Rodzice uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich podczas wywiadówki (15 XI 2016) mogli zapoznać się z materiałami, dotyczącymi zalet czytania. Gazetka pn. „Jakie są zalety czytania książek” przybliżyła czytającym zagadnienie wpływu czytania na ciało i umysł człowieka.

Paulina Pacyna-Dawid


 Podziękowanie

Biblioteka szkolna bardzo dziękuje klasie II D, wychowawcy – p. Iwonie Latańskiej i nauczycielowi języka polskiego – p. Karinie Zalesińskiej za włączenie się w realizację drugiej edycji programu autorskiego pn. „Lubię październik – miedzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”. Czytajmy Szekspira, bo warto!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Kolejna próba za nami!

Szóste, ostatnie już spotkanie (14 XI 2016) w ramach drugiej edycji programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” upłynęło uczniom klasy II D, podobnie jak poprzednio, na próbach przedstawienia. Finałowy pokaz odbędzie się już 23 XI 2016 roku podczas uroczystości podsumowania VI edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Szekspir XXI wieku”. Trzymamy kciuki za aktorów!

Paulina Pacyna-Dawid


 

VI EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO ZAKOŃCZONA

Dnia 7 XI 2016 roku upłynął termin składania projektów okładek na Konkurs Plastyczny pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Szekspir XXI wieku”. Prace dostarczyli: Magdalena Filipak (II B), Filip Kozak (III B), Paulina Wabnic i Paulina Ruszkowska (III C). Za artystów trzymamy mocno kciuki – rozwiązanie i finał konkursu nastąpią już 23 XI 2016!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Pierwsza próba za nami!

Piąte spotkanie (7 XI 2016) w ramach autorskiego programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” upłynęło uczniom klasy II D na pierwszych próbach przedstawienia pt. „Szekspir XXI wieku”. A finałowy pokaz tuż tuż…

Paulina Pacyna-Dawid

 


 

Nowości!!!


 

Poziom czytelnictwa – X 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Role rozdane!

Podczas czwartego spotkania (24 X 2016) programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” uczniowie klasy II D zmierzyli się z podziałem na role przedstawienia pt. „Szekspir XXI wieku”. Decyzja zapadła: wystawiamy Szekspira!

Paulina Pacyna-Dawid


Jeszcze raz o „Książkobraniu”

Sprawozdanie z akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”, która miała miejsce w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016, ukazało się w najnowszym numerze czasopisma pt. „Bliżej Biblioteki”!

Paulina Pacyna-Dawid


Szekspir na nowo!

Dyskusji nad niezmiernie nowatorską adaptacją „Hamleta” Williama Szekspira w reżyserii Jana Klaty poświęcone były trzecie zajęcia programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”. Uczniowie klasy II D wykazali się doskonałą znajomością utworu, który, według nich, zagubił się gdzieś pomiędzy scenami spektaklu pt. „H.”… Aż chciałoby się powiedzieć za mistrzem: „Reszta jest milczeniem”…

Paulina Pacyna-Dawid


Rozmowy o Józiu na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki

Dnia 29 września 2016 roku podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki snuliśmy rozważania nt. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. A spierali się: Nina Sobczak, Paulina Ruszkowska, Natalia Tymczewska, Paulina Wabnic, Martyna Mazur (uczennice klasy III C) i Krystian Kossarzecki (uczeń klasy III D). Ustaliliśmy jedno – nie uciekniemy od FORMY, chyba że „z GĘBĄ w rękach”!

Paulina Pacyna-Dawid

[Gallery not found]


Polecamy Szekspira!

Dnia 10 X 2016 klasa II D podczas drugich zajęć programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” miała możliwość napisania recenzji według ścisłych wytycznych związanych z profesjonalnym redagowaniem tekstów. Uczniowie wypowiedzieli się na temat swoich sympatii i antypatii związanych z dziełami Williama Szekspira.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi recenzjami, dostępnymi w formie prezentacji multimedialnej.

Prezentacja do pobrania…

 Paulina Pacyna-Dawid


 

Aż 63% Polaków nie sięga po książki!

Z tak alarmującymi danymi na temat czytelnictwa w Polsce w 2015 roku zapoznała się dnia 3 X 2016 klasa II D podczas pierwszych zajęć drugiej edycji autorskiego programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” realizowanego w bibliotece szkolnej. Uczniowie mieli także możliwość zmierzenia się z testem na temat bohaterów literackich. Zwyciężczynią konkursu pn. „Nie tylko ze szkolnych lektur” została Lena Dombek! Gratulujemy! I pamiętajmy: „czytamy, więc jesteśmy”…

 Paulina Pacyna-Dawid

 


 

Aktyw biblioteczny prężnie działa!

Biblioteka szkolna dziękuje z całego serca (!) uczniom: Paulinie Ruszkowskiej z klasy III C, Krystianowi Kossarzeckiemu z III D i Adzie Ruszkowskiej z I B! Dzięki Wam praca w bibliotece szkolnej jest jeszcze bardziej przyjemna!

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do wykonywania żmudnych i nieco nudnych prac bibliotecznych!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – IX 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Nowości! Zapraszamy do biblioteki!


Jednak nie tylko my lubimy październik…

Artykuł na temat autorskiego projektu pn. „Lubię październik” zrealizowanego w bibliotece szkolnej w roku 2015/2016 ukazał się w najnowszym numerze „Biblioteki w Szkole” (9/2016)!!!

Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Szkolenia biblioteczne klas pierwszych

Dnia 7 IX 2016 roku odbyły się w bibliotece szkolnej szkolenia klas pierwszych. Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z regulaminami biblioteki i stali się jej potencjalnymi czytelnikami! Zapraszamy! Czekamy na Was!

Paulina Pacyna-Dawid


 

REGULAMIN VI EDYCJI POWIATOWEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

PT. SZEKSPIR XXI WIEKU   

 Cele konkursu:

1)    uświetnienie Roku Williama Szekspira,

2)    kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,

3)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,

4)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych,

5)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów;

 

Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu okładki do dowolnie wybranego dzieła Williama Szekspira.

3) Projekt musi zawierać obowiązkowe elementy okładki: imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Format i forma pracy dowolne.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD-Rom lub DVD.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 7 listopada 2016 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronie szkoły, książnicy i w prasie lokalnej.

 

 

Kryteria oceny prac:

1) oryginalne pomysły,

2) wrażenie artystyczne,

3) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu.

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w Bibliotece Powiatowej.

5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.


Artykuły nt. działalności biblioteki szkolnej

w „Tygodniku Kępińskim”

Notka na temat włączenia się do akcji bookcrossingowej oraz artykuł dotyczący czytania wierszy przedszkolakom ukazały się w „Tygodniku Kępińskim” (nr 26/2016). Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Stan czytelnictwa – II półrocze 2015/2016

Wypozyczenia 2015/2016_-_wykres - załącznik


Poziom czytelnictwa – VI 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Uczennice klasy II C z wizytą

w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie

Dnia 22 VI 2016 uczennice klasy II C: Martyna Mazur, Patrycja Kłodnicka, Paulina Ruszkowska, Nina Sobczak, Marcelina Sokołowska, Natalia Tymczewska i Paulina Wabnic czytały dzieciom wiersze Jana Brzechwy w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Mali słuchacze aktywnie włączali się w przebieg spotkania, wykazując się ogromną wiedzą na temat przedstawianych zwierząt. Obiecujemy zjawić się w przedszkolu już za rok!

Paulina Pacyna-Dawid


Nowości


W świecie Alicji – bohaterki książki Lewisa Carrolla

Dnia 17 VI 2016 młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki spotkała się po to, aby porozmawiać na temat „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla. Natalia Tymczewska, Paulina Wabnic, Nina Sobczak i Paulina Ruszkowska z klasy II C oraz Krystian Kossarzecki z II D zarzucali się informacjami na temat fantastycznych przygód Alicji. Po wielu minutach dyskusji doszliśmy wspólnie do wniosku, że „ze wszystkiego płynie jakiś morał, trzeba tylko umieć go znaleźć”!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Obchody XIII edycji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek

Pamiętacie książki pozyskane podczas szkolnej akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”? Otóż, zostały one, zgodnie z obietnicą, „uwolnione” 16 VI 2016 roku podczas gminnych obchodów XIII edycji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. W ten sposób promowano w Kępnie ideę bookcrossingu w Polsce!

Wraz z klasą I D i opiekunem – p. Kariną Zalesińską dostarczyliśmy do wskazanych punktów, czyli miejsc, gdzie znajdują się tzw. „półki bookcrossingowe”, książki wraz z regulaminami akcji oraz mapkami. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu po kępińskim rynku. Ponadto naszym zadaniem było objaśnianie napotkanym ludziom zasad bookcrossingu i rozdawanie mapek, dzięki którym bez trudu będzie można odnaleźć miejsca, gdzie książki czekają na spragnionych czytelników.

Zachęcając wszystkich do czytania, poniżej prezentujemy listę punktów, w których można odnaleźć książki z akcji.

„Półki bookcrossingowe” w Gminie Kępno:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1 (w holu ratusza na stole).
 2. Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5 (korytarz przy Wydziale Komunikacji).
 3. Hotel „Kamiński a Zdrowie”, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34 (przy recepcji).
 4. Centrum Zdrowia, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38 (parter, na korytarzu, naprzeciwko gabinetu okulistycznego).
 5. Poradnia Neurologiczna, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 37 (w poczekalni).
 6. Specjalistyczne gabinety lekarskie lek. med. Jerzy Duś, lek. med. Maria Bosacka-Duś,  ul. Mickiewicza 12 (w poczekalni).
 7. Solarium, ul. Sienkiewicza 20a /naprzeciwko sklepu „Eko”/ (stolik w poczekalni).
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 26 (na stoliku w korytarzu obok sekretariatu).
 9. Biblioteka Pedagogiczna, ul. Sienkiewicza 26 (w czytelni).
 10.  Restauracja „Biesiada”, ul. Warszawska 20 (stolik przy barze, obok schodów).
 11.  Apteka „Centrum”, ul. Broniewskiego 2a /przy Intermarche (na stoliku w aptece).
 12.  Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5 (stolik w holu).
 13.  Dworzec Zachodni, przystanek autobusowy (na ławce).
 14.  Klub Seniora „Pod Żurawiem”, Aleje Marcinkowskiego 13 (w sali głównej).
 15.  Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej lek. med. Ewa Hołoś, ul. Solidarności 18 (w poczekalni).
 16.  Gimnazjum w Krążkowach, ul. Grabowska 4 (półka dostępna tylko dla społeczności szkolnej).
 17.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, ul. Przemysłowa 10c (półka dostępna tylko dla społeczności szkolnej).

Uwolnij książki!

Paulina Pacyna-Dawid


Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty!

Dnia 8 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy pn. „Śmiech przez łzy i głęboka mądrość”. Jury w składzie: Karina Zalesińska – nauczyciel języka polskiego, Paulina Pacyna-Dawid – bibliotekarz szkolny i Krystian Kossarzecki – uczeń klasy II D jednogłośnie stwierdziło, że doskonałą znajomością utworu pt. „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta wykazała się Agata Granek z klasy I D. Zwyciężczyni gratulujemy! Pozostałym uczestniczkom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok!

Paulina Pacyna-Dawid


Zmagania konkursowe zakończone!

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy pn. „Śmiech przez łzy i głęboka mądrość”, dotyczący znajomości „Oskara i pani Róży” Erica-Emmanuela Schmitta. W konkursie wzięły udział następujące uczennice: Paulina Czul z klasy I B, Agata Granek, Weronika Owczarek, Marta Staniszewska z I D oraz Nina Sobczak i Paulina Wabnic z II C. Dziękujemy za udział w konkursie i trzymamy mocno kciuki!

Paulina Pacyna-Dawid


Dyskusyjny Klub Książki na wieczorze literackim z pisarką Martą Fox!

Dnia 3 VI 2016 roku przedstawiciele Dyskusyjnego Klubu Książki: Paulina Wabnic z klasy II C i Krystian Kossarzecki z II D wzięli udział w wieczorze literackim z udziałem pisarki Marty Fox, zorganizowanym przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie. Spotkanie było prawdziwą ucztą duchową – pani Marta Fox czytała zebranym fragmenty swoich powieści, wiersze, opowiadała również anegdoty ze swojego barwnego życia. Były to zarówno radosne historie, jak i głębokie refleksje, dotyczące egzystencji i wyborów człowieka. Oprócz pamiątkowego zdjęcia z autorką udało nam się zdobyć także coś dla czytelników biblioteki szkolnej – dedykację w jednej z książek dla młodzieży autorstwa pani Marty Fox – „Paulinie w orbicie kotów”! Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – V 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – IV 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Mgła spowiła spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki…

Dnia 22 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestniczyli w nim: Natalia Tymczewska, Paulina Wabnic i Paulina Ruszkowska z klasy II C oraz Krystian Kossarzecki z II D. Dyskusji poddano powieści Carlosa Ruiza Zafóna: „Cień wiatru”, „Grę anioła”, „Więźnia nieba”, „Światła września”, „Księcia Mgły” i „Pałac Północy”. Nie jest łatwo dyskutować na temat twórczości tego hiszpańskiego autora, nasunęła nam się podczas spotkania jedna myśl – mgła…

Jeśli ktoś miałby ochotę wybrać się z nami i pewną Alicją w podróż po drugiej stronie lustra, zapraszamy na następne spotkanie! Czytamy oczywiście „Alicję w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.

Paulina Pacyna-Dawid


„Śmiech przez łzy i głęboka mądrość”

Uroniłeś łzę, czytając „Oskara i panią Różę” Erica-Emmanuela Schmitta? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!!

Biblioteka szkolna organizuje konkursowe zmagania ze wzruszającą historią małego Oskara! Celami konkursu są: kształtowanie umiejętności wnikliwego czytania oraz inspirowanie do sięgnięcia po książki spoza kanonu lektur.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do 3 czerwca 2016 roku - dnia 7 czerwca na godzinie wychowawczej rozpoczną się zmagania konkursowe!

Nie czekaj! Zdecyduj się już dziś na udział w konkursie! Czekamy właśnie na Ciebie!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Poziom czytelnictwa – III 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


POMOCNIK HISTORYCZNY w bibliotece szkolnej

Wszystkich chętnych do lektury historycznego dodatku „Polityki” zapraszamy do biblioteki szkolnej! Posiadamy kilkanaście pozycji opisujących najważniejsze wydarzenia z historii Polski czy świata. Tylko czytać!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – II 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Powieści Dana Browna omówione w Dyskusyjnym Klubie Książki

Dnia 19 lutego 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Natalia Tymczewska i Paulina Wabnic z klasy II C oraz Krystian Kossarzecki z II D spierali się o to, z czego wynika fenomen powieści Dana Browna pt. „Kod Leonarda da Vinci”. Wszyscy byli jednak zgodni, że na wyjątkową uwagę zasługuje „Inferno”. Słuchaliśmy nawet fragmentów symfonii Ferenca Liszta… Zapraszamy chętnych na następne spotkanie – czytamy Carlosa Ruiza Zafóna!

Paulina Pacyna-Dawid


„Uwalniamy” książki

Na pewno zauważyliście, że po feriach w kawiarence szkolnej nie ma już półki z książkami pozyskanymi w akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”.

Co się stało z książkami? Zostaną „uwolnione”! A co to znaczy? Dowiecie się już wkrótce!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – I 2016

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Informacje dla rodziców przygotowane przez bibliotekę szkolną

Rodzice uczniów podczas wywiadówki po pierwszym półroczu (15 XII 2015) mogli zapoznać się z materiałami, dotyczącymi najważniejszych korzyści płynących z czytania. Gazetka pn. „5 najważniejszych korzyści, jakie daje czytanie” przybliżyła czytającym zagadnienie wpływu czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych młodzieży: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – XII 2015

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Dnia 18 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej odbyło się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Chętnych do omówienia „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa było kilku. Oprócz Natalii Tymczewskiej, Niny Sobczak, Pauliny Wabnic oraz Pauliny Ruszkowskiej z klasy II C w klubie dyskutowali: Marcelina Sokołowska z II C i Krystian Kossarzecki z II D. Rozważania nastroiły wszystkich bardzo świątecznie, więc przygotowania do Wigilii czas zacząć!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Szkolenie w klasach trzecich na temat katalogów bibliotek online

W dniach 2 i 15 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej klasy trzecie miały możliwość zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat katalogów bibliotek online. Kierownik kępińskiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu – pani Stefania Brzezińska-Michalska wyjaśniła młodzieży, na czym polega korzystanie ze zbiorów bibliotek na przykładzie zasobów Książnicy Pedagogicznej. Następnie uczniowie udali się do siedziby filii PBP, aby sprawdzić, czy udało im się prawidłowo wykonać polecenia związane z zamawianiem książek.

W siedzibie KP pani Anna Wróblewska zapoznała młodzież z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Miejmy nadzieję, że kępińska filia wzbogaciła się o kilkunastu wiernych czytelników!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – XI 2015

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Dnia 25 listopada 2015 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Medytacje Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie Tryptyku Rzymskiego”. Z radością zawiadamiany, że jury w składzie:

 • p. Anna Juszczak – nauczycielka plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie
 • ksiądz Krzysztof Jakubowski – nauczyciel religii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
 • p. Wiesław Walas – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

nagrodziło naszych uczniów. I tak: Filip Kozak z klasy II B i Mateusz Strzelecki z III A zajęli odpowiednio II i III miejsce! Chłopcy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Gratulujemy! Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszył montaż słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II. Tę część przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 pod kierunkiem p. Pawła Nowaka – nauczyciela religii.

Paulina Pacyna-Dawid


Dyskusyjny Klub Książki

Piątek trzynastego (XI 2015) na pewno nie był pechowy dla uczennic klasy II C: Natalii Tymczewskiej, Pauliny Wabnic, Niny Sobczak i Pauliny Ruszkowskiej, które w bibliotece szkolnej dyskutowały na temat… „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego! Dziewczyny wybrały arcydzieło niemieckiego romantyzmu, ponieważ zaciekawiła je tematyka odwiecznej walki dobra ze złem.

Dociekliwe dyskutantki już zastanawiają się, jakie dzieło zostanie omówione na następnym spotkaniu!

Paulina Pacyna-Dawid


KONKURS PLASTYCZNY ZAKOŃCZONY

Dnia 9 listopada 2015 roku upłynął termin oddawania prac plastycznych na Konkurs Plastyczny pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Medytacje Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie Tryptyku Rzymskiego”. Prace dostarczyli: Magdalena Filipak (IB), Filip Kozak (IIB) i Mateusz Strzelecki (IIIA). Artystom życzymy powodzenia w V edycji konkursu – jego rozwiązanie i finał nastąpią pod koniec listopada!

Paulina Pacyna-Dawid


Artykuł na temat realizowanego w bibliotece szkolnej programu autorskiego pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” ukazał się w 45 numerze „Tygodnika Kępińskiego” (2015). Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – X 2015

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Kilka słów o prawie autorskim i nie tylko

W październiku 2015 roku we wszystkich klasach humanistycznych przeprowadzono w bibliotece szkolnej zajęcia dotyczące zasad sporządzania bibliografii załącznikowej. Wszyscy biorący udział w lekcjach uczniowie nie będą już mieli problemu z zapisaniem danych na temat np. wybranego artykułu z czasopisma!

Paulina Pacyna-Dawid


Podziękowanie

Biblioteka szkolna bardzo dziękuje klasie III D i wychowawcy – p. Karinie Zalesińskiej za włączenie się w realizację programu autorskiego pn. „Lubię październik – miedzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” i przeprowadzenie akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”. Wiemy, że warto czytać i zachęcamy Was do tego!

Paulina Pacyna-Dawid


Przeprowadziliśmy akcję bookcrossingową pn. „Książkobranie”!

Czwarte – ostatnie zajęcia programu autorskiego pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” (27 X 2015) upłynęły nam na finalizacji naszego najważniejszego zadania – akcji bookcrossingowej. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w „Książkobraniu”!

Ekspozycja książek pozyskanych podczas akcji znajduje się na półce obok sklepiku szkolnego. Zachęcamy wszystkich do czytania, ponieważ wkrótce naszymi książkami podzielimy się z innymi czytelnikami…

Paulina Pacyna-Dawid


Słów kilka na temat… BLOGÓW!

Podczas ostatnich zajęć programu autorskiego, który realizuje klasa III D w bibliotece szkolnej, projektowanie i wykonywanie plakatów w formie kolaży umiliła nam swoją prezentacją Weronika Szymańska. Wystąpienie odkryło przed nami fascynujący świat blogerów i blogów! Wraz z Weroniką zachęcamy do czytania!

Paulina Pacyna-Dawid


„Książkobraniem” zachęcamy do czytania!

Wszyscy: czytelnicy biblioteki, nauczyciele, sportowcy, klienci szkolnego sklepiku oraz uczniowie szkoły, czyli adresaci plakatów wykonanych przez członków klasy III D dnia 20 X 2015 podczas trzecich zajęć autorskiego programu realizowanego w bibliotece szkolnej, przyłączcie się do akcji bookcrossingowej! Już 27 X jej finał! Liczymy na Was!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Problem z wyborem lektury na wolny wieczór?

To żaden problem! Uczniowie klasy III D dnia 13 X 2015 podczas drugich zajęć autorskiego programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” podzielili się z nami swoimi opiniami na temat ulubionych książek, czasopism, stron internetowych oraz blogów. Miejmy nadzieję, że po przeczytaniu recenzji Waszych koleżanek i kolegów nie będzie już problemu z wyborem lektury na wolny wieczór! Zatem… Polecamy do przeczytania! Do pobrania: Recenzje Uczniów w formacie prezentacji

Paulina Pacyna-Dawid


 

Szach i mat!

Grupa chłopców z klasy III A – Sebastian Faber, Mateusz Kubot i Andrzej Michalak spędza efektywnie czas w bibliotece szkolnej, grając w szachy! Popieramy taki sposób spędzania przerw w szkole! Chętnych do kibicowania zapraszamy do biblioteki! Może ktoś przy okazji wybierze dla siebie coś do czytania… Zapraszamy!

Paulina Pacyna-Dawid


58% POLAKÓW NIE SIĘGA PO KSIĄŻKI W OGÓLE!

 Z tymi i innymi alarmującymi danymi na temat czytelnictwa w Polsce zapoznała się dnia 6 X 2015 klasa III D podczas pierwszych z czterech zajęć autorskiego programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” realizowanego w bibliotece szkolnej. Ponadto uczniowie mieli możliwość zmierzenia się z testem na temat ogólnej wiedzy z literatury polskiej i powszechnej. Zwycięzcą „Literackich milionerów” został Igor Zawodny! Fotorelacja z wręczenia dyplomu i nagrody laureatowi błyskawicznego konkursu już za tydzień! Pamiętajmy: „Czytamy, więc jesteśmy”…

 Paulina Pacyna-Dawid


NOWOŚCI! ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 1 X 2015 roku rozstrzygnięty został konkurs na ekslibris akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”. Jury w składzie: p. Karina Zalesińska, uczniowie klasy III D: Katarzyna Hadryś, Weronika Szymańska, Julianna Wójcik i Wojciech Sikora oraz p. Paulina Pacyna-Dawid jednogłośnie orzekło, że zwycięzcą konkursu został Filip Kozak z klasy II B! Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczyło w bibliotece szkolnej jury. Ekslibris laureata konkursu będzie można zobaczyć w książkach pozyskanych podczas akcji bookcrossingowej przeprowadzonej w naszej szkole. Kiedy? Bądźcie czujni – październik to przecież międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych!

                                                                           Paulina Pacyna-Dawid


KONKURS ZAKOŃCZONY!

Dnia 30 września 2015 roku minął termin oddawania prac na konkurs na ekslibris akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”. Do organizatora konkursu – biblioteki szkolnej wpłynęły 3 prace autorstwa: Julii Wincierz z klasy I A, Magdaleny Filipak z I B i Filipa Kozaka z II B. Trzymamy kciuki za wszystkich autorów i życzymy im powodzenia podczas rozwiązania konkursu!

Paulina Pacyna-Dawid


REGULAMIN V EDYCJI POWIATOWEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

PT. MEDYTACJE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

NA PODSTAWIE „TRYPTYKU RZYMSKIEGO”

 

 

Cele konkursu: 1)    uświetnienie Roku Jana Pawła II, 2)    kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży, 3)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, 4)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych, 5)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów;   Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.   Regulamin konkursu: 1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły. 2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do fragmentu poematu Jana Pawła II pt. „Tryptyk Rzymski”. 3) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Format i forma pracy dowolne. 4) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. 5) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD-Rom lub DVD. 6) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę. 7) Do pracy należy dołączyć zilustrowany fragment poematu. 8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 9 listopada 2015 roku do biblioteki szkolnej. 9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2015 roku. 10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronie szkoły, książnicy i w prasie lokalnej.     Kryteria oceny prac: 1) oryginalne pomysły, 2) wrażenie artystyczne, 3) estetyka i staranność wykonania;   Jury i nagrody: 1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. 2) Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu. 3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu. 4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w Bibliotece Powiatowej. 5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.


 

Poziom czytelnictwa – IX 2015

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


KONKURS NA EKSLIBRIS

AKCJI BOOKCROSSINGOWEJ

PN. „KSIĄŻKOBRANIE”

Organizator konkursu: biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie   Cel i przedmiot konkursu: 1)    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego ekslibrisu (graficznego symbolu) akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie” przeprowadzonej przez bibliotekę i uczniów klasy III D Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie. 2)    Ekslibris wykorzystany zostanie do celów identyfikacyjnych. 3)    Konkurs trwa od 9 do 30 września 2015 roku.   Regulamin konkursu: 1)    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. 2)    Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorskie projekty graficzne symbolu akcji. 3)    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz LO Nr I w Kępnie. 4)    Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ekslibrisu, czyli graficznego symbolu, który obowiązkowo zawiera napis: „Książkobranie” – akcja bookcrossingowa Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie”. 5)    Praca powinna być wykonana dowolną techniką, w formacie A4. 6)    Pracę można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych (wówczas należy dołączyć płytę z nagraną pracą w oryginalnym formacie oraz skompresowaną do formatu JPG). 7)    Projekt powinien nawiązywać do idei akcji bookcrossingowej. 8)    Praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko, klasa).   Miejsce i termin składania prac konkursowych: 1)    Prace należy składać do dnia 30 września 2015 roku do godziny 14.30 do biblioteki szkolnej. 2)    Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań regulaminu konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.   Kryteria oceny prac konkursowych: 1)    oryginalność pomysłu 2)    zgodność projektu z ideą akcji bookcrossingowej 3)    czytelność i funkcjonalność 4)    estetyka wykonania   Ocena prac konkursowych: 1)    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października 2015 roku. 2)    Zwycięska praca zostanie wybrane przez Komisję Konkursową w składzie:

 • p. Paulina Pacyna-Dawid – bibliotekarz szkolny, organizator konkursu
 • p. Karina Zalesińska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy III D
 • czworo uczniów z klasy III D;

  Rozstrzygnięcie konkursu: 1)    W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu. 2)    Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. 3)    Planowana data ogłoszenia wyników: 2 października 2015 roku. 4)    Zwycięski projekt będzie służył jako ekslibris akcji bookcrossingowej pn. „Książkobranie”, która odbędzie się 27 października 2015 roku. 5)    Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.   EKSLIBRIS – znak własnościowy danego egzemplarza, książki najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji   BOOKCROSSING – idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej


Sprawozdanie, dotyczące włączenia się uczniów klasy I D do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, ukazało się w 24 numerze „Tygodnika Kępińskiego” (2014) oraz na stronie internetowej Kepnianie.pl. Zachęcamy do lektury!


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie

włączają się w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom

Dnia 5 czerwca bieżącego roku w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom uczniowie klasy ID pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza – pani Pauliny Pacyny-Dawid i opieką wychowawcy – pani Kariny Zalesińskiej odwiedzili dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie. Uczniowie nareszcie mogli zaprezentować to, co sumiennie przygotowywali dla dzieci już od kwietnia – przeczytać bajkę Jana Brzechwy pt. „Opowiedział dzięcioł sowie” oraz pokazać wcześniej wykonane przez siebie ilustracje. Najmłodsi zrewanżowali się gromkimi brawami oraz oryginalną kompozycją kwiatową. Jednak to właśnie uśmiech na ich twarzach okazał się bezcenny i utwierdził nas w słuszności przeprowadzonej akcji.

Paulina Pacyna-Dawid


Konkurs czytelniczy pn. „W świecie wiedźmina…” rozwiązany

Dnia 3 czerwca bieżącego roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy, dotyczący znajomości pięciu tomów sagi Andrzeja Sapkowskiego. W zmaganiach wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich – zmierzyli się oni z testem sprawdzającym znajomość treści historii o wiedźminie. Jury w składzie: pani Paulina Pacyna-Dawid, pani Karina Zalesińska i absolwentka naszej szkoły – Marta Przybylska wyłoniło zwycięzcę – I miejsce zajął Damian Duczmal z klasy II D. Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Agnieszka Piszczałka z II C, Andrzej Michalak i Michał Mirowski z I A. Serdecznie gratulujemy szczegółowej wiedzy na temat sagi o wiedźminie i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym już za rok!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – maj 2014

Wypozyczenia_-_slupkowy - załącznik


Nowości!!!


Poziom czytelnictwa – kwiecień 2014

Wypozyczenia_-_slupkowy - załącznik


W świecie wiedźmina…

Jeśli jesteś wielbicielem literatury fantastycznej… Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!!

Biblioteka szkolna organizuje konkursowe zmagania z sagą Andrzeja Sapkowskiego! Celami konkursu są: kształtowanie umiejętności wnikliwego czytania oraz inspirowanie do sięgnięcia po książki spoza kanonu lektur.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do 2 czerwca 2014 roku - dnia 3 czerwca na godzinie wychowawczej rozpoczną się zmagania ze światem wiedźmina!

Nie czekaj! Zdecyduj się już dziś na udział w konkursie! Czekamy właśnie na Ciebie!

Paulina Pacyna-Dawid


Podziękowanie dla członków aktywu bibliotecznego

 

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Jan Wiktor

 Ogromne podziękowania dla tegorocznych absolwentów naszej szkoły: Marty Przybylskiej i Mikołaja Idzikowskiego, którzy każdą swoją wolną chwilę poświęcili pomocy w bibliotece szkolnej!

Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym pojawią się w progach biblioteki uczniowie, którzy chcieliby, podobnie jak Marta i Mikołaj, stać się przyjaciółmi książek… Zapraszamy!

Paulina Pacyna-Dawid

 


Przygotowania do włączenia się w akcję dotyczącą czytania dzieciom

Dnia 15 kwietnia 2014 roku w bibliotece szkolnej klasa I D zmierzyła się z nietypowym zadaniem – zilustrowaniem bajki Jana Brzechwy pt. „Opowiedział dzięcioł sowie” metodą kolażu. Młodzież w ten sposób przygotowuje się do włączenia w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której odwiedzi jedno z kępińskich przedszkoli.

Uczniowie bardzo sumiennie przyłożyli się do wykonania powierzonego im zadania, a wyobraźni im nie brakuje – potrafili wykorzystać w swych kompozycjach nawet… plastikowy widelec!

Paulina Pacyna-Dawid


Konkurs na logo Dnia Patrona Szkoły zakończony

Dnia 28 marca 2014 roku upłynął ostateczny termin (wydłużony na prośbę uczestników konkursu) oddawania projektów logo Dnia Patrona Szkoły.

Na konkurs organizowany przez bibliotekę szkolną i Radę Samorządu Uczniowskiego wpłynęły 2 prace, których autorami były klasy I D i II D oraz 6 prac indywidualnych twórców: Katarzyny Spychalskiej i Mateusza Strzeleckiego z klasy I A, Dominiki Gruszki i Karoliny Przybył z II C, Jana Balcerzaka z III B oraz Marty Przybylskiej z III D.

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom konkursu, niebawem podamy wyniki zmagań!

Paulina Pacyna-Dawid


 

Poziom czytelnictwa – marzec 2014

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – luty 2014

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Słów kilka o bohaterstwie żołnierzy

walczących na Westerplatte we wrześniu 1939 roku…

 Ale także o ich słabościach… Komiks pt. Westerplatte: załoga śmierci to historia Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte od 1926 roku do kilku lat po II wojnie światowej. Krzysztof Wyrzykowski (autor rysunków) i Mariusz Wójtowicz-Podhorski (autor scenariusza) postanowili opowiedzieć o tamtych wydarzeniach za pomocą komiksu. Fragment recenzji Tomasza Klety w sposób najtrafniejszy oddaje wyjątkowość przedsięwzięcia autorów pierwszego tomu Kroniki epizodów wojennych: (…) Komiks <<Westerplatte: załoga śmierci>> to drobiazgowe odtworzenie siedmiu dni walk o Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte i okresu poprzedzającego wybuch wojny. Zaczyna się od krótkiego wprowadzenia, kilkuplanszowego przedstawienia dziejów Półwyspu, aż do chwili, gdy zajęli go polscy żołnierze i rozpoczęły się przygotowania do ewentualnego ataku niemieckiego. Im bliżej do pamiętnego pierwszego września, tym relacja staje się dokładniejsza. Są plany umocnień i rozmieszczenia oddziałów, fakty mniej i bardziej znane, prezentacje głównych aktorów tamtych dramatycznych dni. Pierwszy dzień walk ukazany został niezwykle szczegółowo, tak że zajmuje sporą część albumu. Potem spokojniejsze dni, równie rzetelnie przedstawione, aż po kapitulację siódmego września. Następnie (…) krótki tekst opisujący powojenne dzieje Westerplatte. I wreszcie sporo materiałów o walkach, o kwestii dowodzenia placówką, relacja niemieckiego żołnierza, tablice uzbrojenia, kilka tekstów o miejscu chwalebnego boju, a do tego sporo zdjęć z epoki. (…)Komiks można odnaleźć wśród nowości biblioteki szkolnej. Okaże się wyjątkową pozycją, uświetniającą obchody Dnia Patrona Szkoły. W jaki sposób? Przekonamy się już 15 kwietnia bieżącego roku! Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid

 


 

Poziom czytelnictwa – I półrocze 2013/2014

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – I 2014

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Nowości!!!


Poziom czytelnictwa – XII 2013

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – XI 2013

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Szkolny etap konkursu plastycznego zakończony

Dnia 15 listopada 2013 roku zakończył się szkolny etap POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO LUB RĘKODZIELNICZEGO POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO PT. MOTYW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W LITERATURZE NA PODSTAWIE „GLORII VICTIS” LUB „NAD NIEMNEM” ELIZY ORZESZKOWEJ organizowany przez biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińską filię PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

W sumie wpłynęło 8 prac, ich autorami są: Jan Balcerzak z klasy III B, Marta Przybylska z III D, Dominika Gruszka z II C, Dominika Dorsz z III B, Katarzyna Spychalska z I A, Mateusz Strzelecki z I A oraz Weronika Kiełtyka z I C. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia bieżącego roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Trzymamy kciuki za młodych artystów z naszej szkoły!

Paulina Pacyna


Poziom czytelnictwa – X 2013

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


 

Poziom czytelnictwa – IX 2013

wykres slupkowy – załącznik


 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

PLASTYCZNEGO LUB RĘKODZIELNICZEGO

POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

PT. MOTYW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W LITERATURZE

NA PODSTAWIE „GLORII VICTIS” LUB „NAD NIEMNEM”

ELIZY ORZESZKOWEJ

 

Cele konkursu: 1)    uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców, zarówno uczestnikom, jak i zwiedzającym wystawę, że sztuka może także pełnić funkcję użytkową, 2)    uświetnienie 150. Rocznicy Powstania Styczniowego , 3)    kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży, 4)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, 5)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych, 6)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów;   Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.   Regulamin konkursu: 1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły. 2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub rękodzielniczej do fragmentu utworów Elizy Orzeszkowej pt. „Gloria victis” lub „Nad Niemnem”. 3) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, projekt znaczka pocztowego, kostiumu teatralnego, dekoracji, okładek zeszytu, skoroszytu itp.). Format i forma pracy dowolne. 4) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. 5) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD-Rom lub DVD. 6) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę. 7) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 15 listopada 2013 roku do biblioteki szkolnej. 8) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2013 roku. 9) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronie szkoły, książnicy i w prasie lokalnej.   Kryteria oceny prac: 1) oryginalne pomysły, 2) wrażenie artystyczne, 3) estetyka i staranność wykonania;   Jury i nagrody: 1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. 2) Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu. 3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu. 4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w Bibliotece Powiatowej. 5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia. Plakat – do pobrania


 

Konkurs czytelniczy pn. „Z literaturą za pan brat” rozstrzygnięty!

Dnia 26 czerwca o godzinie 8.00 rozpoczęły się zmagania z literaturą, w których wzięło udział troje uczniów. Jury w składzie: Karina Zalesińska i Paulina Pacyna zdecydowały się na przyznanie: I miejsca Marcie Przybylskiej z klasy II D II miejsca Damianowi Duczmalowi z I D III miejsca Mikołajowi Idzikowskiemu z II B Dziękujemy chętnym za udział w konkursie zorganizowanym przez bibliotekę szkolną, a także serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w następnej edycji konkursu czytelniczego – już za rok!


 

Z literaturą za pan brat

Jeśli jesteś z literaturą za pan brat… Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!! Biblioteka szkolna organizuje konkursowe zmagania z literaturą! Celami konkursu są: sprawdzenie umiejętności i wiadomości z zakresu historii literatury oraz inspirowanie do sięgnięcia po książki spoza kanonu lektur. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do 25 czerwca 2013 roku - dnia 26 czerwca o godzinie 8.00 rozpoczną się zmagania z literaturą! Nie czekaj! Zdecyduj się już dziś na udział w konkursie! Czekamy właśnie na Ciebie!


 

SZKOLNY KONKURS

TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ MŁODZIEŻY

ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Dnia 25 kwietnia 2013 roku ogłoszono wyniki SZKOLNEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ MŁODZIEŻY.

Ze względu na małą liczbę uczestników organizatorki zdecydowały, że w tym roku szkolnym nie zostaną wyłonieni laureaci konkursu, nie przyznano również wyróżnień. Pani Karina Zalesińska i pani Paulina Pacyna wręczyły uczestnikom konkursu: Weronice Świerczyńskiej z klasy I C, Marcie Przybylskiej z II D i Mikołajowi Pruchnickiemu z III D dyplomy i nagrody książkowe. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy w nowym roku szkolnym 2013/2014!


 

Edukacyjna gra planszowa „ZnajZnak” jest już w bibliotece!

Edukacyjne planszowe gry historyczne Instytutu Pamięci Narodowej od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Doceniane są zarówno przez szerokie grono odbiorców, nauczycieli i wychowawców, jak również specjalistów branżowych. „ZnajZnak”, najnowsza z serii gier edukacyjnych IPN, gra niezwykła. Jest to jeden z niewielu tytułów edukacyjnych, które, mając ambicje przekazania graczom konkretnej porcji wiedzy, są przy tym dynamiczne i emocjonujące. Nowatorstwo gry „ZnajZnak” polega nie tylko na uwzględnieniu najnowszych trendów w projektowaniu gier, ale także na tym, że do rozpoczęcia rozgrywki nie jest wymagana żadna wiedza. Jest to gra, w której przychodzi ona samoistnie podczas rozgrywki, bez pośrednictwa nauczyciela czy rodzica. Zasady gry można wytłumaczyć w pół minuty. Zapraszamy zatem do biblioteki! W grze niezbędny jest tylko refleks… Wiedza przychodzi sama!

Źródło: http://znajznak.pl/pl/p/Gra-edukacyjna-ZnajZnak/188


Zabawy z „Panem Tadeuszem”…

Dnia 18 grudnia 2012 roku w bibliotece szkolnej uczniowie mieli okazję wcielenia się w rolę twórcy komiksu! A historie do przedstawienia były nie byle jakie – fragmenty „Pana Tadeusza”… Tak więc powstały cztery historyjki obrazkowe pt.: „Intruz w sadzie”, „Ach, te podstępne mrówki!”, „Trująca niespodzianka w koszyku Wojskiego” i „Uwaga! Niedźwiedź atakuje!”. Okazało się, że w niektórych drzemią talenty, o których nie mieli nawet pojęcia!


SZKOLNY KONKURS

TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ MŁODZIEŻY

Jeżeli piszesz wiersze, prozę lub tworzysz inne formy literackie, nie pozostawaj w cieniu! Serdecznie zapraszamy do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ MŁODZIEŻY. Tematyka i forma prac dowolna. Spośród osób, które do końca marca 2013 roku złożą swoje prace w czytelni szkolnej (u p. Pauliny Pacyny) lub sali nr 19 (u p. Kariny Zalesińskiej), jury wyłoni najlepsze w następujących kategoriach:

 • poezja (do trzech wierszy)
 • proza (do dwóch stron A4)
 • formy publicystyczne (do dwóch stron A4)

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody książkowe. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!


Szkolny etap konkursu recytatorskiego rozstrzygnięty!

Dnia 5 grudnia 2012 roku w bibliotece szkolnej rozstrzygnięto szkolny etap XXIV edycji Konkursu Recytatorskiego im. Marii z Fredrów Szembekowej organizowany przez Urząd Gminy Łęka Opatowska. Uczestniczki, aby uczcić 150 rocznicę urodzin patronki konkursu, obowiązkowo prezentowały utwór z twórczości Marii z Fredrów Szembekowej. Jury w składzie: p. Maria Walek, p. Beata Kaźmierczak, p. Karina Zalesińska i p. Paulina Pacyna zdecydowało się na zakwalifikowanie do dalszego etapu uczennic: Martyny Lepki z klasy II D, Ani Piotrowiak z klasy II A i Aleksandry Rubiszewskiej z klasy II C. Dziewczyny będą reprezentowały nasza szkołę podczas konkursu, który odbędzie się 19 grudnia w Łęce Opatowskiej. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

Paulina Pacyna


Etap szkolny konkursu na ilustracje zakończony

Dnia 19 października minął czas przekazywania prac w związku z powiatowym konkursem plastycznym na ilustrację do powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Wpłynęły dwie prace – Marty Przybylskiej z klasy II D i Anny Udały z klasy III E. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się 27 listopada w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Trzymamy kciuki za dziewczyny!!!


REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ILUSTRACJĘ DO POWIEŚCI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Cele konkursu: 1) zapoznanie uczestników z powieścią J. I. Kraszewskiego p.t. „Stara Baśń”, aby na jej podstawie przybliżyć dzieło tego wybitnego pisarza oraz świadectwo „zaginionego świata wierzeń słowiańskich”. 2) zachęta do twórczych, artystycznych działań, mających na celu odtworzenie zaginionego świata przeszłości przez lekturę powieści J. I. Kraszewskiego. Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Całość do pobrania: Regulamin oraz Plakat