Aktualności


Regulamin konkursu plastycznego na projekt półki bookcrossingowej

 

I. Organizator

PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w Kępnie we współpracy z Siecią Samokształcenia i Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Kępińskiego, zwana dalej w skrócie Organizatorem.

 

II. Cele konkursu

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Stworzenie projektów ogólnodostępnych punktów z książkami, z których każdy zainteresowany będzie mógł nieodpłatnie zabrać książki, które chciałby przeczytać.
 3. Zgłoszenie zwycięskiego projektu półki bookcrossingowej do Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
 4. Rozwijanie kreatywności i umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich talentów plastycznych.
 5. Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez  uświadomienie uczniom, że mają wpływ na otaczającą ich przestrzeń uliczną.
 6. Popularyzacja idei bookcrossingu, tj. nieodpłatnej wymiany już przeczytanych książek
  w punktach powszechnie dostępnych w przestrzeni publicznej.

 

III. Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu półki bookcrossingowej, która mogłaby być wpisana w kępińską przestrzeń miejską, np. Rynek, Skwer Barw i Zapachów przy ul Wiosny Ludów itp.
 2. Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (rysunek, szkic, malarstwo, collage lub inna grafika) w formacie A4 lub większym.

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół powiatu kępińskiego. Dopuszcza się udział zespołów uczniowskich.
 2. Wypełnienie oświadczenia (dostępnego w bibliotece szkolnej i w kępińskiej Książnicy) stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.
 3. Pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły i złożyć
  w bibliotece szkolnej do dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

V. Zasady oceny prac

 1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
 2. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
 • zgodność treści projektu z celami konkursu,
 • funkcjonalność założeń projektu,
 • walory artystyczne projektu i staranność wykonania,
 • kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu.
 1. Prace niespełniające wymogów zawartych w regulaminie nie będą oceniane.

 

 

VI . Zasady przyznawania nagród

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, ustaloną przez Organizatora, w terminie do  30 maja 2018 r. Decyzje Komisji są ostateczne.
 2. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony projekt półki bookcrossingowej. Wybrana praca zostanie opracowana zgodnie z wymogami i zgłoszona jako projekt do Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
 3. Organizator konkursu nie gwarantuje realizacji zwycięskiego projektu w Kępińskim Budżecie Obywatelskim 2019.

 

VII. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych na stronie
  i Facebooku kępińskiej filii Książnicy oraz w przypadku realizacji projektu na wykonanej półce.
 2. Zwycięzca Konkursu przenosi całość autorskich praw majątkowych na Organizatora.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych.Wypożyczenia książek, czasopism i zbiorów specjalnych w I półroczu – podsumowanie

Załącznik-wykres słupkowy


Poziom czytelnictwa-styczeń-2017/2018

Załącznik-wykres słupkowy-styczeń


Poziom czytelnictwa-grudzień-2017/2018

Załącznik-wykres słupkowy-grudzień


Podsumowanie NPRC

Podczas wywiadówki przeznaczonej dla rodziców uczniów klas trzecich i konsultacji dla pozostałych (14 XII 2017) pani dyrektor Danuta Stefańska podsumowała realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w wyniku którego biblioteka szkolna zakupiła książki na kwotę 15ooo złotych.

Księgozbiór wzbogacił się głównie o nowości, jednak zakupiono również lektury, a także pozycje wspomagające nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym młodzieży.

Pani dyrektor przypomniała również, że program ma głównie na celu uświadomienie korzyści, jakie płyną z czytania, czyli m.in.: rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych, pobudzanie i rozwój wyobraźni, rozwój empatii, pomoc w trudnych sytuacjach, budowanie poczucia własnej wartości oraz przede wszystkim poszerzanie wiedzy.

Poniżej można zapoznać się z wykazem pozycji zakupionych w ramach NPRC.

Wykaz książek i audiobooków

Paulina Pacyna-Dawid


Współpraca z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie

W ramach współpracy z bibliotekarzem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie – p. D. Sawarzyńską –Korytko podczas spotkania dnia 14 XII 2017 roku zasięgnęliśmy opinii na temat tego, co dzieci lubią czytać najbardziej. W związku z licznymi korzyściami płynącymi z czytania dzieciom, myślimy już o następnej wizycie w przedszkolu. Ale to dopiero w przyszłym roku. Na szczęście chętni do czytania dzieciom już są! Tak trzymać!

Paulina Pacyna-Dawid


Ucz się szybciej i skuteczniej!

W I półroczu bieżącego roku szkolnego zrealizowane zostały w klasach pierwszych – 1b, 1c i 1d – zajęcia z zakresu skutecznego uczenia się. Projekt ten miał na celu podniesienie efektywności uczenia się młodzieży poprzez:

- poznanie przez każdego ucznia dominującego u niego stylu uczenia się,

- uzmysłowienie znaczenia pozytywnego nastawienia i motywacji w procesie nauki,

- właściwą organizację miejsca nauki,

- poznanie i wykorzystanie praw funkcjonowania pamięci, w tym prawa powtórek,

- poznanie i wykorzystanie mechanizmów zapamiętywania (myślenie obrazami), – ćwiczenia pobudzające wyobraźnię,

- poznanie i wdrożenie technik ułatwiających zapamiętywanie (np. mapa myśli, łańcuch skojarzeń),

- doskonalenie koncentracji uwagi,

- ćwiczenia w zapamiętywaniu;

Zajęcia te odbywały się w każdej klasie w cyklu trzygodzinnym, poświęconym następującej tematyce:

 1. „Jak uczyć się skutecznie? Diagnoza stylów uczenia się” – kl. 1b i 1c – 13 XI 2017r., kl. 1d – 27 IX 2017r.
 2. „Warunki skutecznej nauki” – kl. 1b i 1c – 20 XI 2017r., kl. 1d – 17 X 2017r.
 3. „Metody skutecznego zapamiętywania” – kl. 1b – 23 XI 2017r., kl. 1c – 24 XI 2017r., kl. 1d – 13 XII 2017r.

Podczas realizacji zajęć wykorzystano m.in. następującą literaturę dostępną w bibliotece szkolnej:

- Minge N., Minge K., Jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Wyd. Edgar,  Warszawa 2017,

- Boral B., Boral T., Techniki zapamiętywania. Wyd. Edgar,  Warszawa 2013,

- Mechło P., Grzelka J., Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Wyd. Helion, Gliwice 2015,

- Szurawski M., Pamięć. Trening interaktywny. Wyd. Ravi, Łódź 204;

Ten sam projekt rozpoczął się również w klasie 1a, a jego kontynuacja nastąpi już wkrótce.

Wszystkim uczniom życzę, by ich nauka była przyjemna i efektywna!

 

pedagog szkolny Małgorzata Dymała


Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży

Jeżeli dużo czytasz i chcesz się podzielić z kimś swoimi odczuciami na temat przeczytanych pozycji książkowych, nie pozostawaj w cieniu! Napisz recenzję dowolnej pozycji z księgozbioru biblioteki szkolnej! Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Twórczości Własnej Młodzieży. Spośród osób, które do końca marca 2018 roku złożą swoje recenzje w bibliotece szkolnej lub sali nr 19, jury wyłoni najlepsze! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody książkowe. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Karina Zalesińska

Paulina Pacyna-Dawid


„Czytelnicy Czytelnikom”

Dzięki św. Mikołajowi z klasy I B, który przekazał do biblioteki szkolnej kilka swoich książek, mogliśmy przyłączyć się do akcji „Czytelnicy Czytelnikom” organizowanej przez Książnicę Pedagogiczną w Kępnie. Życzymy miłego czytania!

Paulina Pacyna-Dawid


Szkolenia z katalogów online w klasach trzecich

W dniach 1 (III C), 5 (III A, III D) i 7 (III B) XII 2017 roku odbyły się w bibliotece szkolnej zajęcia dotyczące wyszukiwania pozycji w katalogach bibliotek online. Przeprowadził je na przykładzie zbiorów książnicy Kierownik kępińskiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu – p. Stefania Brzezińska-Michalska. Drugą część zajęć, która odbyła się w siedzibie filii, poprowadziła p. Anna Wróblewska. Wyszukiwanie i zamawianie książek online już nie jest nam obce! Dziękujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Mikołaj w bibliotece szkolnej

Tradycyjnie, 6 XII 2017 roku w bibliotece szkolnej pojawił się św. Mikołaj. Tym razem jednak była nim uczennica klasy I B Maja Stawicka, która przyniosła w prezencie swoje książki. Zostaną one przekazane do Książnicy Pedagogicznej w Kępnie (szczegóły wkrótce!). Dziękujemy Mikołajowi z całego serca!

Paulina Pacyna-Dawid


Pomagamy psom i kotom

Biblioteka szkolna włączyła się w zbiórkę dla schroniska Azyl Zoo w Niedźwiedziu Wielkopolskim organizowaną przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie! Akcja trwa od 27.11.2017 do 30.01.2018. Pomóżmy zwierzętom!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa-listopad 2017/2018

Załącznik-wykres słupkowy-listopad


Andrzejkowa Planszostrada

Dnia 30 XI 2017 roku w szkole odbyła się Planszostrada zorganizowana przez Radę Samorządu Uczniowskiego we współpracy z biblioteką szkolną. Wieczorem w auli liceum pod czujnym okiem Instruktora Kępińskiego Ośrodka Kultury – p. Marcina Szalka oraz osób związanych z Kępińskim Klubem Gier Planszowych można było grać do woli w gry planszowe. A było w czym wybierać! Gry zręcznościowe, logiczne, strategiczne… Już nie możemy się doczekać następnego spotkania z Planszostradą!

Lidia Kulik

Paulina Pacyna-Dawid


Wywiad na temat biblioteki szkolnej

Dnia 30 XI 2017 roku w bibliotece szkolnej udzielono pierwszego wywiadu! Uczennice klasy II TRI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie: Żaneta Federowicz, Martyna Pruchnicka i Nikola Kłosińska w ramach projektu realizowanego na zajęciach z reklamy postanowiły dowiedzieć się wszystkiego na temat naszej biblioteki szkolnej! Pytań było kilkanaście! Dziewczyny wykazały się pełnym profesjonalizmem i obiecały pokazać swój projekt po jego zrealizowaniu. Z niecierpliwością czekamy na prezentację!

Paulina Pacyna-Dawid


Lekcje języka niemieckiego z kryminałem

Czytanie literatury niemieckiej w oryginale nie jest rzeczą prostą, dlatego uczennice z grupy 3NR1 zmierzyły się z przeczytaniem cyklu opowiadań Leonharda Thoma pt. „Hundetraum und andere Verwirrungen”, który znajduje się w księgozbiorze biblioteki szkolnej. Poziom językowy tekstów odpowiadał umiejętnościom uczennic, a że tematyka opowiadań jest ciekawa, stanowiła zatem miłą alternatywę dla tekstów z podręcznika.

I tak 30 listopada tematem dwóch lekcji języka niemieckiego stało się opowiadanie kryminalne pt. „Nofretete ist weg”. Podczas zajęć uczennice zapoznały się z postacią detektywa, odnalazły w zasobach internetowych postaci słynnych detektywów w literaturze i kinie, zastanowiły się nad stereotypami dotyczącymi detektywów oraz ich cechami charakterystycznymi. Następnym etapem pracy były zadania dotyczące samego opowiadania. Uczennice wykazały się dużą znajomością treści i bez problemu odpowiedziały na wszystkie pytania.

Dla większego efektu… postanowiłam usunąć z tekstu zakończenie! Uczennice otrzymały zadanie domowe, polegające na wymyśleniu ciekawego rozwiązania historii kryminalnej, a ja z niecierpliwością czekam na pomysły moich uczennic!

        Iwona Latańska


Wychowawczo o gestykulacji!

 

Dnia 28 XI 2017 roku  w klasie II b odbyła się lekcja wychowawcza pt. „Język gestów i zachowań”. Została ona przeprowadzona w oparciu o księgozbiór naszej szkolnej biblioteki.

Podzieleni na cztery grupy uczniowie szukali w przygotowanej przez p. Paulinę Pacynę-Dawid literaturze informacji na wylosowane zagadnienia. W drugiej części lekcji przedstawiciele grup z dużym zaangażowaniem przedstawili zdobyte wiadomości i umiejętności na forum klasy.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji, a podczas prezentacji ujawniły się ich talenty aktorskie. Zaciekawiły ich omawiane treści i wyrazili chęć poszerzenia swojej wiedzy na ten temat.

        Aldona Wdowiak


Sukces uczennic z klasy I B!

Dnia 28 XI 2017 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie rozwiązano VII edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Jądro ciemności” Josepha Conrada także dla filatelisty! Organizatorami konkursu, jak co roku, byli nauczyciele bibliotekarze powiatu kępińskiego: p. Anna Wróblewska i p. Stefania Brzezińska-Michalska z PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filii w Kępnie, p. Małgorzata Kacprzak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, p. Iwona Jany z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie oraz p. Paulina Pacyna-Dawid z Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. Jury w składzie: p. Wiesław Walas – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, p. Anna Juszczak – nauczycielka plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie, p. Andrzej Weiss – Naczelnik Poczty Polskiej w Kępnie i p. Edward Stankowiak – Prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie zadecydowało, że laureatkami konkursu zostały uczennice naszej szkoły: Paulina Teper z klasy I B (I miejsce) i Klaudia Gniła również z I B (II miejsce)!

Oprócz nagród ufundowanych przez Radę Rodziców, nagrody specjalne ufundował p. Edward Stankowiak – projekty Pauliny i Klaudii można kupić na poczcie w formie okolicznościowego znaczka pocztowego oraz okolicznościowej koperty.

Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Paulina Pacyna-Dawid


O walorach czytania po angielsku…

Czytanie po angielsku to mój ulubiony sposób na naukę języka. Do czytania namawiam wszystkich swoich uczniów, nawet jeżeli dopiero zaczynają naukę języka. Ostatnio do czytania zaprosiłam grupę 2AR2. Jako lekturę wybraliśmy „Selected Stories” D.H. Lawrence’a – nowość w księgozbiorze biblioteki szkolnej.

Mimo początkowego wahania i powątpiewania w swoje możliwości, wszyscy uczniowie podjęli wyzwanie i zapoznali się z treścią opowiadań. Znajomość lektury oraz jej zrozumienie sprawdziliśmy 27 listopada 2017 roku, rozwiązując wieloaspektowy quiz. Podczas dwóch godzin języka angielskiego, pracując w grupach, odpowiadaliśmy na problemowe pytania, dotykające kontrowersyjnych aspektów życia prowadzonego na początku XX wieku w Anglii. Nie obyło się bez żywej dyskusji!

Ostatnie, czwarte opowiadanie pt. „Love Among the Haystacks” posłużyło nam jako inspiracja do stworzenia komiksu. W czasie lekcji uczniowie opracowali projekt i dialogi, w domu dopracowując szczegóły. Z niecierpliwością czekam, by zobaczyć (i przeczytać!) gotowe dzieła.

Tym z Was, którzy jeszcze nie przekonali się, dlaczego warto czytać po angielsku, przypomnę tylko niektóre powody, tak więc czytanie:

- wzbogaca wyobraźnię,

- pomaga rozwijać umiejętność pisania i mówienia w obcym języku,

- wzbogaca słownictwo,

- pozwala na zapoznanie się z rytmem języka i jego gramatyką – dzięki czytaniu po angielsku przyzwyczajasz się do budowy zdań i do tego, jak wygląda język i jak należy się nim posługiwać;

Przede wszystkim jednak czytanie w języku obcym daje ogromną satysfakcję!

Ewa Moska


Kolejne zajęcia z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

Dnia 27 listopada 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyła się lekcja klasy III A na temat: Co może stanowić inspiracje dla artysty? Punktem wyjścia był tekst „Kupiec wenecki”. Następnie uczniowie pracowali z księgozbiorem bibliotecznym, szukając odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie lekcji. Zajęcia prowadziła polonistka Beata Kaźmierczak.

Beata Kaźmierczak


Zajęć z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej ciąg dalszy

Dnia 23 listopada 2017 roku odbyły się zajęcia religii klasy III B w bibliotece szkolnej. Miały one na celu zapoznanie się z fragmentami Pisma Świętego na temat sakramentu małżeństwa. Uczniowie wyszukiwali podane teksty na podstawie sigli, co przyczyniło się również do przypomnienia skrótów nazw ksiąg biblijnych.

ksiądz Rafał Kowalczyk


Z Misiem Uszatkiem w przedszkolu!

Dnia 23 XI 2017 roku uczennice klasy II D: Julia Hanke, Natalia Hoja i Maja Królak udały się z wizytą do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie. Tam czytały historie poświęcone Misiowi Uszatkowi – bohaterowi książki Czesława Janczarskiego. Przygody Misia rozgrywały się w przedszkolu i dotyczyły utrwalania prawidłowych zachowań, np. sprzątania śmieci czy zdrowego odżywiania się. Dzieci 3-, 4- i 5-letnie wraz z dyrektorem – p. Małgorzatą Zazulą i nauczycielkami – p. Agnieszką Mateją,
p. Magdaleną Kłodnicką oraz p. Anetą Machelak oklaskami podziękowały młodzieży za wizytę. Zatem do zobaczenia w przyszłym roku!

Paulina Pacyna-Dawid


Spotkanie z błyskotliwym autorem kryminałów retro!

Dnia 16 XI 2017 roku w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z Fredrów Szembekowej w Kępnie odbyło się spotkanie autorskie z… Markiem Krajewskim! Autor m.in. cyklu o Eberhardzie Mocku złożył specjalnie dla czytelników biblioteki szkolnej dedykację w swojej najnowszej powieści pt. „Mock. Ludzkie zoo”. Zachęcamy do pasjonującej lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Zajęcia religii w bibliotece szkolnej

Dnia 14 listopada 2017 roku w naszej bibliotece szkolnej odbyła się lekcja religii w której uczestniczyła klasa 2a w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Młodzież realizowała temat: Jezus – Jednorodzony Syn Boga. Dzięki egzemplarzom Pisma Świętego, które są w  zasobach naszej biblioteki, uczniowie dowiadywali się, kim jest Jezus, co oznacza to imię i przydomek Chrystus, wymieniali argumenty potwierdzające prawdę o boskim i ludzkim pochodzeniu Pana Jezusa, jak również dowiedzieli się, czemu Pan Jezus przyszedł na ziemię. Na podstawie tekstów biblijnych i KKK uczniowie wyjaśniali imiona i określenia Jezusa Chrystusa, uzasadniali, dlaczego nazywamy Go Panem, jak również z powodzeniem charakteryzowali pochodzenie Pana Jezusa i cel Jego misji. Poznane teksty źródłowe pozwoliły na wzbudzenie wiary, że Pan Jezus jest Jednorodzonym Synem Boga i uznanie Go za swojego Pana i Zbawcę.

ksiądz Andrzej Kmieciak


Nietypowe zajęcia z biologii

W dniu 14 listopada 2017r. uczniowie klasy 3c wzięli udział w lekcji biologii, która odbyła się w bibliotece szkolnej. Tematem zajęć były choroby nękające człowieka. Zadaniem uczniów było zebranie informacji dotyczących wybranych schorzeń cywilizacyjnych, społecznych, zakaźnych, genetycznych itp. Młodzież pracowała w grupach, korzystając z literatury, słowników, encyklopedii i czasopism udostępnionych przez bibliotekarza. Pozyskane dane uczniowie przedstawiali w formie graficznej (m.in. plakatu i mapy mentalnej) oraz prezentowali na forum klasy. Następne zadanie dotyczyło analizy danych statystycznych dotyczących śmiertelności w różnych krajach. Wspólnie ustaliliśmy także hierarchię działań profilaktycznych.

Lekcja biologii, przeprowadzona w nietypowym miejscu, uświadomiła młodzieży, jak różnorodne są zbiory biblioteki szkolnej. Mam nadzieję, że stanie się ona alternatywą w poszukiwania informacji zdobywanych przez młodzież głównie w Internecie.

Marzena Piasta


Chętnie czytamy po angielsku!

Lektury szkolne nie kojarzą się uczniom z czymś przyjemnym, a  co dopiero książka do przeczytania w języku angielskim… To dopiero wyzwanie! Jednak podjęliśmy takie właśnie wyzwanie z grupą językową 2AR1. Uczniowie tej grupy mieli za zadanie przeczytać krótką lekturę w języku angielskim, dostosowaną do ich poziomu, w ciągu dwóch tygodni. Wybrałam dla uczniów skróconą wersję powieści Elizabeth von Arnim zatytułowaną The Enchanted April. W naszej bibliotece szkolnej znajduje się 16 egzemplarzy tego utworu, więc nikt nie musiał się spieszyć z czytaniem. Trochę się obawiałam podejścia uczniów do wyznaczonego zadania, jednak… zupełnie niepotrzebnie!

Omawialiśmy lekturę 13 i 14 listopada 2017 roku. Pracowaliśmy w grupach, charakteryzując postacie czterech kobiet – bohaterek powieści. Wspólnie interpretowaliśmy zachowania bohaterów i dyskutowaliśmy na temat przesłania powieści.

To była dobra, przyjemna lekcja – bez stresu przenieśliśmy się wraz z bohaterkami powieści do Włoch i obserwowaliśmy jak  piękno i magia  otoczenia zmienia ich życie na lepsze. Może trochę tej magii zostało też w nas?

Izabela Maciejewska


Szanuj swój wzrok!

Jeśli masz ochotę przeczytać następną książkę tej nocy, a Twoje oczy są już nieco zmęczone, mamy dla Ciebie rozwiązanie! W bibliotece szkolnej pojawiły się książki z powiększoną czcionką! Mamy też audiobooki, więc możesz dać odpocząć swoim oczom i nadal cieszyć się literaturą. Zapraszamy!

Paulina Pacyna-Dawid


A może tym razem komiks?

Wiadomość specjalna, nie tylko dla komiksomaniaków: w bibliotece szkolnej pojawiły się tzw. sekwencyjne historie obrazkowe! Zapraszamy!

Paulina Pacyna-Dawid


Informacje na temat NPRC dla rodziców

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (7 XI 2017) okazała się doskonałą okazją do zapoznania społeczności szkolnej z głównym celem, priorytetami, a także ze stopniem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole. A dzieje się sporo! Zapraszamy wszystkich do śledzenia strony z aktualnościami biblioteki szkolnej!

Paulina Pacyna-Dawid


Lekcja z „Mistrzem i Małgorzatą” w bibliotece szkolnej

6 listopada 2017r. klasa III d uczestniczyła w lekcji literatury, poświęconej najważniejszej powieści XX wieku (w rankingu czytelników i ekspertów „Rzeczpospolitej” w 1999r.) – „Mistrzowi i Małgorzacie” M. Bułhakowa. Po zajęciach dotyczących uszeregowania elementów świata przedstawionego w utworze, przyszedł czas na pogłębienie wiedzy na temat bestselleru. Świetną okazję ku temu stworzyła nam bibliotekarka – p. Paulina Pacyna-Dawid, która zgromadziła materiał źródłowy do pracy w trzech grupach. Dzięki temu uczniowie zgłębili następujące płaszczyzny interpretacji omawianego dzieła: Moskwa lat 30. (tło społeczno-polityczne utworu), świta Wolanda – typy i funkcje diabła w kulturze i sztuce, a także w tekście Bułhakowa, wątek biblijny dotyczący Piłata i Jeszui.

Karina Zalesińska


Powiatowy Konkurs Plastyczny zakończony

Dnia 6 XI 2017 roku upłynął termin składania prac na VII edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Jądro ciemności” Josepha Conrada także dla filatelisty!”. Autorskie projekty znaczków pocztowych złożyły trzy uczennice: Paulina Teper z klasy I B, Klaudia Gniła również z klasy I B i Julia Podejma z II C. Mocno trzymamy kciuki za dziewczyny – rozwiązanie konkursu już 28 XI 2017 roku!

 

Paulina Pacyna-Dawid


Kolejne zajęcia dotyczące bibliografii załącznikowej

W dniach 2 i 7 XI 2017 roku klasa I D uczestniczyła w bibliotece szkolnej w zajęciach na temat sporządzania bibliografii załącznikowej. Podczas lekcji teoretycznej uczniowie zapoznani zostali z zasadami tworzenia opisów bibliograficznych, natomiast podczas zajęć praktycznych samodzielnie sporządzali stosowne opisy do wybranych pozycji księgozbioru. Teraz żadne zestawienie bibliograficzne klasie I D nie jest straszne!

Paulina Pacyna-Dawid


Artykuł w „Bibliotece w Szkole”!

W najnowszym numerze czasopisma „Biblioteka w Szkole” (nr 11/2017) ukazał się artykuł na temat przeprowadzonej w bibliotece w ubiegłym roku szkolnym akcji pn. „Listy do M.!”. Mikołajki zbliżają się wielkimi krokami, więc może i w tym roku szkolnym z tej okazji coś się wydarzy… Trzeba jednak troszkę jeszcze poczekać!

Paulina Pacyna-Dawid


Artykuł w „Tygodniku Kępińskim”

W najnowszym numerze „Tygodnika Kępińskiego” (44/2017) ukazało się sprawozdanie z realizacji trzeciej edycji programu „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”. Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa-październik 2017/2018

Załącznik-wykres słupkowy-październik


Lekcje na temat bibliografii załącznikowej

Dwa kolejne poniedziałki października (23 i 30 X 2017) upłynęły klasie II D na zmaganiach ze sporządzaniem bibliografii załącznikowej. Podczas lekcji teoretycznej i praktycznej w bibliotece szkolnej młodzież mogła nauczyć się zasad, sporządzając stosowne opisy bibliograficzne do wybranych pozycji księgozbioru. Wiadomości ułatwią uczniom wiele szkolnych zadań, np. sporządzanie „prasówek” na język polski. Trzymamy kciuki za poprawność zapisów!

Paulina Pacyna-Dawid


Wiedza o kulturze w bibliotece szkolnej

Dnia 25 października 2017 roku wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w lekcjach wiedzy o kulturze, zorganizowanych w szkolnej bibliotece. I Tak: klasa I a zgłębiała temat „Różnorodność kulturowa świata – dlaczego warto ją poznać?”, I b – „Jan Matejko i polskie malarstwo historyczne”, I c – „Różnorodność kulturowa mojego regionu. Wielkopolska.”, a I d zajmowała się „Kulturą dwudziestolecia międzywojennego”.

Materiały do podjęcia poszczególnych zagadnień zapewnił nam księgozbiór biblioteki szkolnej, w którym znajdują się zarówno albumy prezentujące zasoby muzeów Europy, publikacje poświęcone Matejce i innym twórcom, m.in. dwudziestolecia międzywojennego, jak i opracowania na temat naszej „małej ojczyzny”. W trakcie zajęć wykorzystywane były także zasoby multimedialne, którymi także dysponuje biblioteka szkolna.

 Renata Jany


Zapraszamy po nowości do biblioteki szkolnej!

Pożeraczy książek zapraszamy do biblioteki! Jest wiele nowości! Jednocześnie prosimy o cierpliwość – systematycznie pracujemy, aby wszystkie trafiły w Wasze ręce jak najszybciej… Jednak to wymaga czasu… Pomagają nam nawet tegoroczni absolwenci! Zapraszamy – każdy znajdzie cos dla siebie!

Paulina Pacyna-Dawid


IId czyta prasę w bibliotece szkolnej!

Realizując wymóg obowiązkowy podstawy programowej nauczania języka polskiego na poziomie rozszerzonym w liceum, czyli lektura czasopism, klasa IId przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole. W tym celu uczniowie skorzystali z kuszącej oferty biblioteki szkolnej i zainteresowali się dostępnymi tytułami: „National Geographic”, „National Geographic Traveler”, „Historia Do Rzeczy” i „W Sieci Historii”. Podczas lekcji języka polskiego (13.10.2017r.), przeprowadzonej przez polonistę – p. K. Zalesińską i nauczyciela-bibliotekarza – p. P. Pacynę-Dawid, uczniowie przypomnieli sobie wyróżniki gatunkowe i zasady tworzenia recenzji. Słodkie oddanie się lekturze i poszukiwanie ciekawego tekstu stanowiło kolejny etap zajęć. Każdy znalazł coś dla siebie, a było w czym wybierać, tym bardziej, że uczniowie mieli do dyspozycji czasopisma poszerzające ich wiedzę „kierunkową” – polonistyczną, historyczną i geograficzną. W efekcie nietypowych zajęć powstały recenzje wybranych artykułów, a uczniowie zadeklarowali chęć udziału w następnym takim przedsięwzięciu.

Karina Zalesińska

Paulina Pacyna-Dawid


Ankieta ewaluacyjna po realizacji programu w bibliotece szkolnej

Popularyzacja czytelnictwa w szkole, promowanie nowości książkowych, integracja klasy i przyjazna atmosfera to według II C najmocniejsze strony trzeciej edycji  programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”. Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona 17 X 2017 dowiodła, że wszelkie inicjatywy mające na celu popularyzację czytelnictwa są przez społeczność szkolną mile widziane! Jeszcze raz dziękuję uczniom klasy II C, wychowawcy – p. Barbarze Maruszce-Bednarek i nauczycielowi języka polskiego – p. Beacie Kaźmierczak!

Paulina Pacyna-Dawid


Zachęcamy do czytania!

Wszyscy: czytelnicy biblioteki, sportowcy, klienci szkolnego sklepiku, członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie szkoły, czyli adresaci plakatów wykonanych przez młodzież z klasy II C dnia 17 X 2017 podczas trzecich zajęć autorskiego programu realizowanego w bibliotece szkolnej, powinni czuć się zachęceni do czytania! Plakaty można podziwiać w różnych miejscach szkoły! Zachęcamy do czytania! Naprawdę warto!

Paulina Pacyna-Dawid


Polecamy do przeczytania!

Dnia 10 X 2017 klasa II C podczas drugich już zajęć trzeciej edycji programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” miała możliwość napisania recenzji według ścisłych wytycznych związanych z profesjonalnym redagowaniem tekstów. Młodzież wypowiedziała się na temat swoich sympatii odnośnie poszczególnych pozycji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi recenzjami, dostępnymi w formie prezentacji multimedialnej.

Prezentacja multimedialna do pobrania

 Paulina Pacyna-Dawid

 


Artykuł w „Bliżej Biblioteki”!

W najnowszym numerze czasopisma „Bliżej Biblioteki” – nr 1/2 (8/9) 2017 ukazało się sprawozdanie z realizacji programu „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”. Ta ubiegłoroczna edycja programu upłynęła pod znakiem twórczości Williama Szekspira. Jeszcze raz dziękuję klasie, obecnie III D, wychowawcy – Iwonie Latańskiej i nauczycielowi języka polskiego – Karinie Zalesińskiej za pomoc w realizacji programu. Warto czytać!

Paulina Pacyna-Dawid


Nadal 63% Polaków nie sięga po książki!

Alarmujące dane na temat czytelnictwa w Polsce w 2016 roku skłoniły do przemyśleń dnia 3 X 2017 klasę II C podczas pierwszych zajęć trzeciej już edycji autorskiego programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych” realizowanego w bibliotece szkolnej. Uczniowie mieli także możliwość zmierzenia się z testem na temat wiedzy o książce. Zwycięzcą konkursu pn. „ABC wiedzy o słowie i książce” został Bartosz Wąsik! Gratulujemy! I nadal pamiętamy: „czytamy, więc jesteśmy”!

Paulina Pacyna-Dawid


Konsultacje z Radą Rodziców i pedagogiem szkolnym

W dniach 25 i 27 września 2017 roku przeprowadzono ostatnie już konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz przewodniczącym i członkami Rady Rodziców. Ostatecznie ustalono planowane zakupy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki, które zostaną zakupione do biblioteki szkolnej w najbliższym czasie, uwzględniają również wzbogacanie rozwoju młodzieży, w tym również niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami.

 

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – wrzesień 2017/2018

Załącznik- wykres słupkowy-wrzesień


Spotkanie z Radą Szkoły

Dnia 19 IX 2017 roku Rada Szkoły została zapoznana z wynikami ankiet, dotyczących preferencji czytelniczych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zebrani przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców przychylili się do planów zakupu książek o określonej tematyce w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dziękujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Jest zielone światło!

 

W dniach od 18 do 21 września 2017 roku odbyły się konsultacje z bibliotekarzami: kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie oraz Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów Szembekowej w Kępnie, dotyczące planowanych zakupów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nauczyciel bibliotekarz przedstawił także wyniki ankiet przeprowadzonych w klasach pierwszych, drugich i trzecich, które zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programu.

Bibliotekarze przychylili się do przedstawionych propozycji. Mamy zielone światło – zakupy czas zacząć!

Paulina Pacyna-Dawid


Aktyw biblioteczny działa!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w bibliotece szkolnej! Pracy jest naprawdę sporo – przekonały się o tym: Ada Ruszkowska z klasy II B i Cyntia Pawlak z I D. Dziewczynom przyda się pomoc… Ktoś chętny?

Paulina Pacyna-Dawid


Materiały dla rodziców

Z myślą o rodzicach uczniów naszej szkoły, dwukrotnie wyeksponowano podczas wywiadówek klas pierwszych i drugich (12 IX 2017) oraz trzecich (19 IX 2017) materiały, dotyczące powodów, dla których młodzież powinna czytać książki. Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Paulina Pacyna-Dawid


                                               REGULAMIN VII EDYCJI POWIATOWEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

PT. „JĄDRO CIEMNOŚCI” JOSEPHA CONRADA

TAKŻE DLA FILATELISTY!   

 

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie Roku Josepha Conrada,

2)    kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,

3)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,

4)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych,

5)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,

6)    uświadamianie, że znaczek pocztowy może być dziełem sztuki,

7)    wydanie znaczka pocztowego przez Kępińskie Koło Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego.

 

Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu we współpracy z Kępińskim Kołem Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu znaczka pocztowego nawiązującego do „Jądra ciemności” Josepha Conrada.

3) Projekt musi zawierać napis: 2017 Rok Josepha Conrada.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Forma pracy dowolna. Format A4 lub A3.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 200 DPI i wydrukowane.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę oraz dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 6 listopada 2017 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkół, książnicy, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie i w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia znaczka pocztowego,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne,

4) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięski projekt zostanie wydany przez Kępińskie Koło PZF w formie znaczka pocztowego. Ponadto wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu.

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w PBP w Kępnie.

5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

 


Szkolenia biblioteczne w klasach pierwszych

Dnia 12 IX 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyły się spotkania przeznaczone dla uczniów klas pierwszych. Młodzież mogła się na nich zapoznać z regulaminami biblioteki.

Dziękuję Wam za obecność i raz jeszcze zapraszam do biblioteki!

Paulina Pacyna-Dawid


Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11 IX 2017 roku Rada Samorządu Uczniowskiego została zapoznana z wynikami ankiet, dotyczących preferencji czytelniczych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zebrani przychylili się do planów odnośnie zakupu książek o określonej tematyce w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Paulina Pacyna-Dawid


Ankiety podsumowane!

Dzięki zaangażowaniu Waszych wychowawców, udało się błyskawicznie podsumować wyniki ankiet na temat preferencji czytelniczych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W załączniku wyniki ankiet dla zainteresowanych.

Paulina Pacyna-Dawid

Podsumowanie ankiet


Ankiety, dotyczące preferencji czytelniczych, przeprowadzone!

Dnia 5 IX 2017 roku podczas lekcji wychowawczych uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wypełnili ankiety, dotyczące preferencji czytelniczych związanych z realizacją NPRC. Teraz już mały krok od tego, aby wymienione w ankietach książki znaleźć na półce w bibliotece szkolnej!

Paulina Pacyna- Dawid


Realizujemy w bibliotece szkolnej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020! Program został opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa. Głównymi jego priorytetami są: promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 3 – 2 – 1 START! Realizację programu czas zacząć!

Paulina Pacyna-Dawid

[SinglePic not found]


Poziom czytelnictwa – rok szkolny 2016/2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – II półrocze 2016/2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Poziom czytelnictwa – VI 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Natalia Tymczewska odebrała Nagrodę Starosty!

Dnia 21 VI 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie odbyła się XVIII już edycja Gali LAUREACI 2017, podczas której Natalia Tymczewska odebrała nagrodę za szczególne osiągnięcia naukowe – IV miejsce w centralnym etapie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Jeszcze raz gratulujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty!

Dnia 13 VI 2017 w bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego pn. „Iść za marzeniami…”. Chęć zmierzenia się z „Jądrem ciemności” Josepha Conrada zadeklarowali uczniowie klasy II D: Anna Krysińska, Magdalena Składnikiewicz, Sebastian Kędzia, Michał Kamiński i Olgierd Lambert. Najlepszymi okazali się: Magdalena Składnikiewicz i Sebastian Kędzia! Wszyscy uczniowie otrzymali z rąk jury (nauczyciela języka polskiego – p. Kariny Zalesińskiej i nauczyciela bibliotekarza – p. Pauliny Pacyny-Dawid) dyplomy i nagrody książkowe. Ponadto celujące i bardzo dobre oceny z języka polskiego. Gratulujemy!

Paulina Pacyna-Dawid


Zagraj w bibliotece!

Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej także tych, którzy chcieliby wytężyć umysł nad grami planszowymi! W wolnej chwili można zagrać w „Postaw na milion” albo „Znaj znak”, o czym mogli się przekonać 12 VI 2017 uczniowie klasy I B. Zapraszamy!

Paulina Pacyna-Dawid


„W zoo pana Brzechwy”

Artykuł ze scenariuszem spotkania w przedszkolu w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” zrealizowanym przez uczennice wraz z biblioteką szkolną w roku 2015/2016 ukazał się w najnowszym numerze „Biblioteki w Szkole” (6/2017)!!! Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa – V 2017

Wypozyczenia_-_wykres slupkowy - załącznik


Podziękowania dla aktywu bibliotecznego

Serdecznie dziękujemy uczniom klas trzecich: Paulinie Ruszkowskiej z klasy III C i Krystianowi Kossarzeckiemu z III D za bezinteresowną pomoc w bibliotece szkolnej! Miejmy nadzieję, że wkrótce znajdą się godni następcy tej pary…! Zapraszamy chętnych. Czekamy na Was!

Paulina Pacyna-Dawid%