AktualnościWspaniała informacja dla czytelników biblioteki szkolnej!

Nasza szkoła została przyjęta do projektu pn. „Upoluj swoją książkę”! Na czym on polega? Szczegóły już wkrótce!

Paulina Pacyna-Dawid


Artykuł w „Bibliotece w Szkole”

W najnowszym numerze ogólnopolskiego czasopisma dla bibliotekarzy (nr 10/2019) ukazał się artykuł dotyczący realizowanej w ubiegłym roku szkolnym w bibliotece szkolnej akcji w ramach Dnia Rozmów Twarzą w Twarz. Zachęcamy do lektury!

Paulina Pacyna-Dawid


„Czytamy, więc jesteśmy”

Dnia 4 X 2019 roku w bibliotece szkolnej odbyły się pierwsze zajęcia piątej już edycji autorskiego programu pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”. W lekcji wzięła udział klasa I Nd wraz z nauczycielem języka polskiego – p. Kariną Zalesińską. Uczniowie zapoznani zostali z ogólnopolskim raportem na temat stanu czytelnictwa w 2018 roku, a także, w ramach rywalizacji, zmierzyli się z testem literackim. Zwycięzcę poznamy już za tydzień!

Paulina Pacyna-Dawid 


Konkurs na logo i hasło zakończony

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie uczniom, którzy wzięli udział w konkursach zorganizowanych w celu uczczenia stulecia szkoły wraz z VII zjazdem absolwentów. Prace plastyczne złożyli: Wiktoria Skrobańska z klasy I A, Daria Dinant z I C, Aleksandra Hodera z II A, Zuzanna Parzonka z II D oraz Emilian Nowak z III A. Projekt hasła promującego święto naszej szkoły przygotował Krystian Krzak z klasy II A. Rozwiązanie konkursów nastąpi 17 października 2019 roku. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników! Powodzenia!

Lidia Kulik

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa-wrzesień 2019/2020


Zajęcia dotyczące bibliografii załącznikowej

W dniach 24 i 27 IX 2019 klasa I D mierzyła się w bibliotece szkolnej z tworzeniem opisów bibliograficznych do określonych tematów. Humaniści poradzili sobie doskonale, zarówno ze zrozumieniem zawiłych typów opisów podczas zajęć teoretycznych, jak i praktycznie, sporządzając bezbłędnie wykazy źródeł! Brawo!

Paulina Pacyna-Dawid


Artykuł w „Tygodniku Kępińskim”

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma lokalnego (nr 39/2019), w którym ukazał się artykuł dotyczący wizyty w przedszkolu uczennic z klasy III B w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom!

Paulina Pacyna-Dawid


REGULAMIN  KONKURSU  NA  ILUSTRACJĘ
ZWIĄZANEGO Z OBCHODAMI ROKU STANISŁAWA MONIUSZKI
PN. „MUZYKA W KLASYCZNEJ LITERATURZE POLSKIEJ”

Cele konkursu:

1)    uświetnienie Roku Stanisława Moniuszki,

2)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,

4)    uwrażliwienie młodzieży na przenikanie się sztuk – muzyki, literatury i plastyki,

5)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych;

 

Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

 

Regulamin konkursu:

1)    W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.

2)    Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do fragmentu dzieła klasyki literatury polskiej, który zawiera motyw muzyki.

3)    Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Format dowolny.

4)    Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośniku: CD-Rom lub DVD.

5)    Do pracy należy dołączyć zilustrowany fragment dzieła.

6)    Ilustracja powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.

7)    Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 4. 11. 2019 roku do biblioteki szkolnej.

8)    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2019 roku.

9)    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkół, Książnicy i w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1)    Wartość merytoryczna – ciekawe, nowatorskie, problemowe uchwycenie tematyki.

2)    Wartość artystyczna – oryginalność i staranność wykonania ilustracji, atrakcyjność formy.

 Jury i nagrody:                                   

1)    Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

2)    Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

3)    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu.

4)    Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.

5)    Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.


Wizyta w przedszkolu ze stuleciem szkoły w tle

Dnia 12 września 2019 roku uczennice klasy III B: Dominika Gruszka, Roksana Janus, Marta Pogoda, Natalia Rabiega i Maja Stawicka wraz z nauczycielem bibliotekarzem Pauliną Pacyną-Dawid odwiedziły w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie. Dyrektor przedszkola – pani Maria Boryczka przywitała gości, wyrażając zadowolenie z kilkuletniej już współpracy pomiędzy liceum a przedszkolem w ramach akcji propagowania czytania. Dzieci z grupy V, których wychowawcą jest pani Agnieszka Mateja, wysłuchały krótkich historyjek o Muszce Fefe – bohaterce książki pt. „Z muchą na luzie ćwiczymy buzie” (autorem książki jest Marta Kustra-Galewska). Przygody niesfornej muchy były tylko pretekstem do wykonywania przez najmłodszych prostych ćwiczeń logopedycznych w formie zabawy, co niewątpliwie jest pomocne we wspieraniu rozwoju wymowy dziecka (szczególnie stanowi nieocenioną pomoc w pracy z dziećmi z problemami artykulacyjnymi). Ponadto bibliotekarz liceum opowiedział dzieciom o wyjątkowym dla niego i młodzieży wydarzeniu, którego obchody będą miały miejsce jeszcze w tym roku szkolnym, a mianowicie o stuleciu szkoły. Niektórzy najmłodsi już zadeklarowali chęć uczenia się w liceum w przyszłości! Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się obietnicą powrotu w mury przedszkola z następnym projektem czytelniczym. Już nie możemy się doczekać!

Paulina Pacyna-Dawid  


Szkolenia biblioteczne klas pierwszych

W pierwszych dniach września 2019 roku uczniowie wszystkich klas pierwszych zostali zapoznani z regulaminami biblioteki szkolnej. Od tej chwili mogą oni bez ograniczeń korzystać z bogatego księgozbioru. Zapraszamy do biblioteki!

Paulina Pacyna-Dawid 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PROJEKT LOGO OBCHODÓW STULECIA SZKOŁY POŁĄCZONYCH Z VII ZJAZDEM ABSOLWENTÓW

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie obchodów stulecia szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów,

2)    kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów.

Organizatorzy konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu logo obchodów stulecia naszej szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Projekt musi zawierać napisy: Stulecie Szkoły i VII Zjazd Absolwentów oraz nawiązywać do tradycji naszego liceum.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Forma pracy dowolna. Format A4 lub A3.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 200 DPI i wydrukowane.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, a także dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września 2019 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkoły, wszelkich publikacjach okolicznościowych związanych z obchodami Stulecia Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów oraz w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia logo okolicznościowego,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne,

4) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięski projekt uświetni obchody Stulecia Szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

5) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych w szkole.

6) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

Paulina Pacyna-Dawid


REGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO PROMUJĄCE OBCHODY STULECIA SZKOŁY POŁĄCZONE Z VII ZJAZDEM ABSOLWENTÓW

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie obchodów stulecia szkoły połączonych z VII Zjazdem Absolwentów,

2)    kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży,

3)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów literackich uczniów.

Organizatorzy konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie hasła promującego obchody stulecia naszej szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Hasło promujące musi zawierać słowa: Stulecie Szkoły i VII Zjazd Absolwentów oraz nawiązywać do tradycji naszego liceum.

4) Hasło promujące powinno zostać wymyślone samodzielnie.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 hasło.

6) Hasło promujące powinno zostać zapisane komputerowo i wydrukowane.

7) Kartka z hasłem promującym powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, a także dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.

8) Hasła konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 września 2019 roku do biblioteki szkolnej.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronach i portalach społecznościowych szkoły, wszelkich publikacjach okolicznościowych związanych z obchodami Stulecia Szkoły i VII Zjazdu Absolwentów oraz w prasie lokalnej.

 

Kryteria oceny prac:

1) dostosowanie się do reguł tworzenia hasła promującego nawiązującego do tradycji naszej szkoły,

2) oryginalne pomysły,

3) wrażenie artystyczne;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Zwycięskie hasło promujące uświetni obchody Stulecia Szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów.

3) Nagroda zostanie ufundowana przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów.

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa-rok szkolny 2018/2019


Poziom czytelnictwa-II półrocze 2018/2019


Poziom czytelnictwa-czerwiec 2018/2019


Voldemort pokonany

Dnia 13 czerwca 2019 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy, dotyczący cyklu powieści J. K. Rowling o Harrym Potterze. Wzięło w nim udział pięcioro uczniów naszej szkoły, którzy w trzech turach zmagali się z pytaniami dotyczącymi Harry’ego i jego przyjaciół. Bezkonkurencyjne okazały się uczennice klas pierwszych: Julia Ptak z I D, Klaudia Kowalczyk z I C i Katarzyna Łazaj z I C, zajmując pierwsze miejsce w konkursie. Dyplomy i nagrody otrzymali także za udział: Aleksander Kosik z klasy II D i Kamil Kula z II A. Gratulujemy uczestnikom konkursu imponującej wiedzy na temat mieszkańców Hogwartu! Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie czytelniczym w następnym roku szkolnym!

Paulina Pacyna-Dawid


Nowości w języku angielskim


Pokonać Voldemorta!

           Jeśli jesteś zapalonym czytelnikiem cyklu powieści J. K. Rowling o Harrym Potterze, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!!

Biblioteka szkolna organizuje konkursowe zmagania z Harrym Potterem i jego przygodami! Celami konkursu są: popularyzacja powieści: „Harry Potter i kamień filozoficzny”, „Harry Potter i komnata tajemnic” i „Harry Potter i więzień Azkabanu” oraz promocja biblioteki szkolnej.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do 12 czerwca 2019 roku - dnia 13 czerwca o godzinie 9.00 rozpoczną się zmagania z Harrym Potterem!

Nie czekaj! Zdecyduj się już dziś na udział w konkursie! Czekamy właśnie na Ciebie!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa-maj 2018/2019


Konkurs z okazji Jubileuszu – „100 lat UAM”

Młodzież utalentowana plastycznie postanowiła zmierzyć się z konkursem ogłoszonym z okazji stulecia Uniwersytetu Adama Mickiewicza „Ja jako przyszły student UAM”. Uczniowie klasy II B wykonali rysunki bądź zdjęcia sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM lub z materiałami promującymi uczelnię. Trzymamy kciuki za: Barbarę Cicharską, Klaudię Gniłę, Jakuba Grzeszkowiaka, Danutę Jerczyńską i Paulinę Teper! Powodzenia!

Paulina Pacyna-Dawid


Poziom czytelnictwa-kwiecień 2018/2019


Akcja biblioteki szkolnej pn. „Róża dla każdej czytelniczki”

Dnia 24 IV 2019 roku w bibliotece szkolnej świętowaliśmy obchodzony dzień wcześniej Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej to okazji każda czytelniczka odwiedzająca bibliotekę szkolną tego dnia została obdarowana, zgodnie z tradycją hiszpańską, z której wywodzi się Światowy Dzień Książki, czerwoną różą. Czytajmy i odwiedzajmy bibliotekę!

Paulina Pacyna-Dawid


Pomost pomiędzy religią, malarstwem i literaturą

W dniach 15-17 kwietnia 2019 roku w klasach III A, I D, I B, I A i I C odbyły się w bibliotece szkolnej innowacyjne zajęcia związane tematycznie z oczekiwaniem na Święta Wielkiej Nocy. Poprowadzili je ks. Michał Słociński i Paulina Pacyna-Dawid. Uczestniczyli w nich także nauczyciele: pani dyrektor Danuta Stefańska, pani wicedyrektor Karina Zalesińska, pani Izabela Maciejewska, pani Iwona Latańska, pani Małgorzata Dymała oraz pani Małgorzata Kopacka. Lekcje dotyczyły holistycznego spojrzenia na Pasję Jezusa Chrystusa, szczególnie Drogę krzyżową. Zajęcia obejmowały analizę wybranych fragmentów Ewangelii poświęconych męce Pańskiej, interpretację malarskiego cyklu Jerzego Dudy Gracza „Golgota Jasnogórska” oraz jej poetycką wizję autorstwa Ernesta Brylla. Młodzież miała możliwość porównania i odniesienia się do artystycznych wizji Drogi krzyżowej. Zajęcia okazały się doskonałym uzupełnieniem wielkopostnych rekolekcji.

ks. Michał Słociński

Paulina Pacyna-Dawid


Dzień Patrona

Zapraszam do zapoznania się z artykułem Juliusza Sabaka „Henryk Sucharski – człowiek, nie pomnik” na temat patrona naszej szkoły.

Paulina Pacyna-Dawid


Książki przekazane do biblioteki pedagogicznej

Dnia 9 kwietnia 2019 roku przekazano książki podarowane przez czytelników biblioteki szkolnej, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Już wkrótce zostaną one przekazane na kolejną już akcję bookcrossingową organizowaną przez tę instytucję.

Paulina Pacyna-Dawid


Szkolenia biblioteczne uczniów klas trzecich

Jak co roku uczniowie klas trzecich mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez bibliotekę szkolną we współpracy z biblioteką pedagogiczną w Kępnie, które dotyczyły wyszukiwania zasobów online. W dniach 8 (III C), 21 (III A) III, 3 (III D) i 9 (III B) IV 2019 roku gościła w naszym liceum kierownik Książnicy Pedagogicznej pani Stefania Brzezińska-Michalska, która przeprowadziła prelekcję: „Katalog biblioteczny online na przykładzie systemu SOWA”. Podczas zajęć młodzież również praktycznie przetestowała możliwości systemu, wykonując zadania związane z wyszukiwaniem odpowiednich pozycji na ściśle określony temat. Zajęcia zwieńczyła krótka wycieczka do odnowionej siedziby kępińskiej filii KP im. A. Parczewskiego w Kaliszu, gdzie czekała pani Anna Wróblewska – drugi bibliotekarz instytucji. Przedstawiła ona uczniom podstawowe zasady funkcjonowania biblioteki dla czytelników. Miejmy nadzieję, że biblioteka pedagogiczna wkrótce powiększy grono wypożyczających!

Paulina Pacyna-Dawid


Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży rozstrzygnięt