Aktualności

 


 

W roku szkolnym 2020/2021 wpłata na Radę Rodziców  wynosi  80 zł. Wpłat prosimy dokonywać na konto.

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie im. mjra Henryka Sucharskiego

Numer rachunku bankowego – rok szkolny 2020/2021

SBL w Kępnie 95 8413 0000 0022 8039 3000 0001  

w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia

Telefon kontaktowy do skarbnika Rady Rodziców – p. Barbary Sowy – 607 166 794