Apele Akademie

Plan akademii i apeli szkolnych

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

L.p.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1. Rozpoczęcie roku szk. 2019/2020 02.09.2019r. mgr K.Zalesińska

mgr W.Gałecka

mgr L.Kulik

 
2. Dzień Edukacji

Narodowej

14.10.2019r. mgr B. Kaźmierczak Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży
3. Narodowe Święto

Niepodległości

08.11.2019r. mgr W.Gałecka

mgr R.Jany

mgr K.Zalesińska

Apel w auli
4. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 18.12.2019r. dr C.Zawalski

mgr R.Jany

Apel w auli
5. Dzień Wiosny 20.03.2020r.

 

mgr K.Zalesińska

RSU-L.Kulik

 
6. Dzień Patrona

Szkoły

21.04.2020r. mgr R.Jany

mgr W.Gałecka

mgr P.Pacyna-Dawid

Sesja naukowa
7. Pożegnanie maturzystów 24.04.2020r. Kl. II – gie

mgr L.Krzymińska

mgr B.Kaźmierczak

AULA
8. Uroczystość 100-lecia Liceum; Zjazd absolwentów 30.-31.05.

2020r.

mgr K.Zalesińska

mgr L.Kulik

mgr P.Pacyna-Dawid

mgr B.Maruszka-Bednarek

mgr E.Rybczyńska

mgr B.Kaźmierczak

AULA
9. Uroczyste zakończenie r.szk. 26.06.2020r. Kl. I – sze

mgr I.Latańska

mgr E.Rybczyńska

AULA