Apele Akademie

Plan akademii i apeli szkolnych

w roku szkolnym 2017/2018

 

L.p.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1. Rozpoczęcie roku szk. 2017/2018 01.09.2017r. mgr L.Krzymińska

mgr L.Kulik

2. Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2017r. mgr B. Kaźmierczak Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży
3. Narodowe Święto Niepodległości 10.11.2017r. mgr W.Gałecka

mgr R.Jany

Apel w auli
4. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 19.12.2017r. dr C. Zawalski

mgr R.Jany

Prelekcja
5. Dzień Wiosny 21.03.2018r. mgr L. Krzymińska

RSU-L.Kulik

6. Dzień Patrona Szkoły 17.04.2018r. mgr R.Jany

mgr K.Zalesińska

mgr P.Pacyna-Dawid

Sesja naukowa
7. Pożegnanie maturzystów 27.04.2018r. Kl. II – gie

mgr K.Zalesińska

mgr A.Wdowiak

AULA
8. Uroczyste zakończenie r. szk. 22.06.2018r. Kl. I – sze

mgr L.Kulik

mgr M.Piasta

AULA