Apele Akademie

Plan akademii i apeli szkolnych 

w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szk. 2020/2021

01.09.2020r.

mgr K.Zalesińska

mgr L.Kulik

2.

Dzień Edukacji

Narodowej

14.10.2020r.

mgr B. Kaźmierczak

Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży

3.

Narodowe Święto

Niepodległości

10.11.2020r.

mgr W.Gałecka

mgr R.Jany

mgr K.Zalesińska

Apel w auli

4.

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

18.12.2020r.

dr C.Zawalski

mgr R.Jany

Apel w auli

5.

Dzień Wiosny

19.03.2021r.

mgr K.Zalesińska

RSU-L.Kulik

6.

Dzień Patrona

Szkoły

20.04.2021r.

mgr R.Jany

mgr W.Gałecka

mgr P.Pacyna-Dawid

Sesja naukowa

7.

Pożegnanie maturzystów

30.04.2021r.

Kl. II – gie

mgr B.Maruszka-Bednarek

mgr A.Wdowiak

AULA

8.

Uroczystość 100-lecia Liceum; Zjazd absolwentów

29.-30.05.

2021r.

mgr K.Zalesińska

mgr L.Kulik

mgr P.Pacyna-Dawid

mgr B.Maruszka-Bednarek

mgr E.Rybczyńska

mgr B.Kaźmierczak

AULA

9.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2020r.

Kl. I i II– sze

mgr K.Szczepańska

mgr E.Moska

AULA