Apele Akademie

Plan akademii i apeli szkolnych

w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1. Rozpoczęcie roku szk. 2016/2017 01.09.2016r. mgr L.Krzymińska

mgr L.Kulik

mgr K.Zalesińska

 
2. Dzień Edukacji

Narodowej

14.10.2016r. mgr B. Kaźmierczak Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży
3. Narodowe Święto

Niepodległości

10.11.2016r. mgr W.Gałecka

mgr R.Jany

Apel w auli
4. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 20.12.2016r. dr C.Zawalski Prelekcja
5. Dzień Wiosny 21.03.2017r.

 

mgr L.Krzymińska

RSU-L.Kulik

 
6. Dzień Patrona

Szkoły

11.04.2017r. mgr R.Jany

mgr K.Zalesińska

mgr P.Pacyna-Dawid

Sesja naukowa
7. Pożegnanie maturzystów 28.04.2017r. Kl. II – gie

mgr R.Jany

mgr B.Kaźmierczak

AULA
8. Uroczyste zakończenie r.szk. 23.06.2017r. Kl. I – sze

mgr J.Pietrzak

mgr B.Maruszka-Bednarek

AULA