Aktualności

Uczniowie klas pierwszych napisali diagnozy

Druga połowa września 2020 upłynęła pierwszoklasistom pod znakiem diagnoz z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, język angielski i język niemiecki) i nauczanych w zakresie rozszerzonym w poszczególnych klasach (fizyka, biologia, chemia, geografia, historia). Badanie diagnostyczne przygotowane i sprawdzone przez nauczycieli naszego liceum posłuży jako kluczowa informacja o stanie wiedzy i umiejętności przedmiotowych pierwszoklasistów i punkt wyjścia do dalszej, czteroletniej pracy.

Karina Zalesińska…

Zwycięskie sztafety!


Dnia 24 września 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Dwanaście dziewcząt musiało pokonać dystans 1 kilometra, bowiem w tym roku szkolnym nasze liceum reprezentowały dwa zespoły żeńskie, zajmując kolejno I i II miejsce. Dziewczęta będą reprezentować Powiat Kępiński w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się w październiku na Hipodromie Wola w Poznaniu. Oto skład złotej sztafety: Alicja Pietrzak IIb, Agata Kubot IIIa, Katarzyna Łazaj IIIc,  Gabriela Mikoś IINc, Weronika Przewdzięk IIc, Martyna Rybczyńska IIIa. Skład srebrnej sztafety: Marta Gabas IIIc, Natalia Sielska IIIb, Martyna Zawada IId, Marta Korczak IIc, Wiktoria Wydmuch INc, Aleksandra Polak IIIa.

Drużyna chłopców zajęła drugie miejsce w składzie: Julian Hanas IId, Dominik Janicki IIa, Miłosz Markowski IIa, Piotr Kubot INb, Konrad Noculak INa, Maksymilian Błasek INc.

Gratulujemy!

Martyna Rybczyńska, kl. IIIa

Stypendia Starosty Kępińskiego na rok szkolny 2020/2021 wręczone!

W środę, 23 września 2020 roku, pięcioro uczniów naszego liceum z rąk Starosty p. Roberta Kieruzala otrzymało stypendia Starosty Kępińskiego za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej. Są to: Marta Gabas 3c, Dominik Janicki 2a, Aleksandra Polak 3a, Weronika Przewdzięk 2c i Aleksandra Skiba 3c. W trakcie uroczystości pani dyrektor Danuta Stefańska przedstawiła zebranym sylwetki wytypowanych przez radę pedagogiczną uczniów, ich sukcesy, pasje i zainteresowania. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Karina Zalesińska

Zintegrowana lekcja wychowawcza w klasach drugich

We wtorek, 22 września 2020 roku, w auli spotkali się wszyscy uczniowie klas drugich po gimnazjum ze swoimi wychowawcami: p. Bogusławem Maciejem, p. Aldoną Wdowiak, p. Barbarą Maruszką-Bednarek, p. Edytą Rybczyńską na rok przed decyzjami maturalnymi. Wicedyrektor przedstawiła uczniom procedury przeprowadzania, deklarowania i zdawania egzaminów maturalnych, między innymi: terminy egzaminów i ich rodzaje, części i poziomy egzaminów, lista przedmiotów do wyboru na egzaminach, sytuacje szczególne, sposoby dostosowania egzaminów do potrzeb i możliwości zdających, przyczyny unieważnień egzaminów oraz warunki zdania egzaminów. Zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.gov.pl/ lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej http://oke.poznan.pl/

Karina Zalesińska…

Zajęcia integracyjne za nami…..

„Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie (…) Ale pamiętaj: Stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.”

(A. de Saint – Exupery, „Mały książę”)

 

Pierwsza połowa września nowego roku szkolnego już za nami… Jest to czas szczególny dla nas wszystkich, bo wróciliśmy do szkoły po bardzo długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i doświadczeniach związanych z nauczaniem zdalnym. Wielu z nas odczuwa radość, że możemy znów się zobaczyć „twarzą w twarz”, bezpośrednio.

To czas szczególny również dla pierwszoklasistów, którzy przez aktualną sytuację epidemiologiczną nie mieli wielu okazji do wcześniejszego poznania się. Dla wielu więc zajęcia integracyjno – adaptacyjne „Poznajmy się lepiej”, jakie odbywały się w klasach pierwszych w ciągu pierwszych dni zajęć szkolnych, stały się okazją do zainicjowania pierwszych kontaktów i bliższego (choć z zachowaniem dystansu społecznego J ) poznania się.

Dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom klas pierwszych za aktywny udział w zajęciach, w proponowanych grach i zabawach służących wzajemnemu poznaniu się. Wszystkim życzę dobrej atmosfery w klasie i szkole, wielu bliskich relacji i nieustawania w dalszym poznawaniu się!

Pedagog szkolny Małgorzata Dymała

 …

Zbiórka plastikowych nakrętek rusza na nowo!

Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowała zbiórkę plastikowych nakrętek z roku szkolnego 2019/2020. Dzięki zaangażowaniu wszystkich klas zebraliśmy około 100 kg. Fundusze otrzymane z tej zbiórki, jak co roku, zostały przekazane na pomoc w utrzymaniu  pompy insulinowej małego Franusia, który choruje na cukrzycę typu I. Najwięcej plastikowych nakrętek zebrały klasy 3a oraz 2d, otrzymają one słodki upominek.Wszystkim uczniom dziękujemy za okazane serce.

RSU ogłasza zbiórkę plastikowych nakrętek w nowym roku szkolnym 2020/2021. Klasy trzecie zbierają nakrętki do kwietnia, a klasy pierwsze i drugie do  końca czerwca. Wierzymy, że również w tym roku akcja nie pozostanie bez echa, liczmy na Wasze zaangażowanie.

Oliwia Kulik, kl. IINb

Nie wyrzucaj zużytych baterii! Dbaj o środowisko!

Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowała zbiórkę zużytych baterii z roku szkolnego 2019/2020. Dzięki zaangażowaniu wszystkich klas zebraliśmy ponad 160 kg. Baterie zostały przekazane do firmy recyklingowej REBA. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa IIIc, która zebrała największą ich ilość, w nagrodę otrzyma słodki upominek.
Nie wyrzucaj zużytych baterii! Dbaj o środowisko! RSU ogłasza zbiórkę zużytych baterii  w nowym roku szkolnym 2020/2021. Zainteresowane klasy prosimy o zgłoszenie się do opiekuna RSU (p. Lidii Kulik) po specjalny karton, w którym można gromadzić zużyte baterie. Podsumowanie akcji na koniec roku szkolnego.
Oliwia Kulik, kl. IINb

Uczniowie klas trzecich poznali procedury maturalne

Podczas lekcji wychowawczej 15 września 2020 roku uczniowie klas trzecich naszego liceum spotkali się z panią dyrektor i wychowawcami (3a p. Beata Kaźmierczak, 3b p. Weronika Gałecka, 3c p. Lidia Krzymińska, 3d p. Renata Jany) w auli, aby poznać procedury maturalne obowiązujące podczas sesji egzaminacyjnej 2021. Pani dyrektor Danuta Stefańska zapoznała uczniów z terminarzem egzaminów maturalnych (głównym, dodatkowym, poprawkowym), zasadami deklarowania przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe, poziomami zdawania egzaminów, mechanizmami wdrażanymi na wypadek sytuacji losowych, kryteriami zdania i niezdania egzaminów, a także okolicznościami unieważnienia egzaminów. Pani pedagog Małgorzata Dymała przybliżyła uczniom sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających.

Karina Zalesińska…

Rodzice maturzystów po pierwszym zebraniu

15 września 2020 roku o godz. 17.00 w auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie organizowane dla rodziców uczniów klas trzecich. Pani dyrektor Danuta Stefańska zapoznała rodziców z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w sesji 2021, a pani pedagog Małgorzata Dymała przedstawiła szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających.

Na spotkaniach z wychowawcami rodzice wybrali rady oddziałowe oraz przedstawicieli do Rady Rodziców.

Tego samego dnia, w obecności dyrekcji, odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Rodziców działającej przy naszym liceum. Wybrano władze: p. Eligiusz Kaczmarek – przewodniczący, p. Barbara Sowa – skarbnik, p. Magdalena Pawlaczyk – sekretarz. Dokonano wyboru uzupełniającego do Rady Szkoły; przedstawicielem rodziców z poziomu klas pierwszych została p. Edyta Jędrysiak.

Karina Zalesińska…

Pierwsze spotkania dla rodziców klas pierwszych i drugich

8 września 2020 roku o godz. 17.00 w auli rozpoczęło się pierwsze spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych. Rodziców przywitała pani dyrektor Danuta Stefańska, która przedstawiła wychowawców klas pierwszych: 1Na p. Karolinę Szczepańską, 1Nb p. Dariusza Lemanika, 1Nc p. Marzenę Piastę i 1Nd p. Małgorzatę Falszewską. Rodzice poznali zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii, główne cele programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w naszym liceum, a także tradycyjne przedsięwzięcia szkolne planowane na rok szkolny 2020/2021. Wicedyrektor Karina Zalesińska zapoznała rodziców ze statutem szkoły – w szczególności z prawami i obowiązkami uczniów, a także z zasadami oceniania zachowania. Nauczycielka biologii Marzena Piasta przedstawiła rodzicom wewnątrzszkolne zasady oceniania, system średniej ważonej, formy i metody przeprowadzania diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.

Rodzice uczniów klas pierwszych i drugich na spotkaniach z wychowawcami wybrali rady oddziałowe do pracy na nowy rok szkolny, a także przedstawicieli do Rady Rodziców i Rady Szkoły. Omówiony został również kalendarz roku szkolnego 2020/2021, kalendarz wywiadówek i konsultacji dla rodziców, plan wycieczek szkolnych oraz kwestia ubezpieczenia grupowego uczniów.

Karina Zalesińska…

2d na wykładzie na temat języka migowego

W piątek, 11.09.2020 r., klasa 2d udała się do Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie na wykład pt. „Polski język migowy – odrębny, piękny, dyskryminowany”, który poprowadziła studentka języka migowego – Weronika Szymańska. Dla klasy humanistycznej był to niezwykle ciekawy temat. Dowiedzieliśmy się m.in. że każdy kraj na świecie ma odrębny język migowy, a polski język migowy w niczym nie przypomina języka polskiego, którym posługują się słyszący. Nauczyliśmy się migać kilka podstawowych zwrotów. Jedną z wielu ważnych rzeczy, które wynieśliśmy z tego wykładu jest fakt, iż na osobę niesłyszącą powinno się mówić, że jest „głucha” a nie „głuchoniema”, ponieważ umie rozmawiać – to my jej nie rozumiemy, nie znając języka migowego. Od teraz wiemy, jak ważna jest edukacja i pomoc osobom głuchym.
Weronika Sołtysik, kl. 2d

Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”

Dnia 11 IX 2020 roku uczniowie klasy INA włączyli się, we współpracy z kępińską filią Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, w ogólnopolską akcję społeczną pn. „Podaruj wiersz”, której inicjatorami są Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Biblioteka Narodowa. Zadaniem młodzieży jest odręczne przepisanie wybranego przez siebie wiersza i ofiarowanie go komuś. Komu zostaną ofiarowane nasze wiersze? O tym już wkrótce!

Paulina Pacyna-Dawid

Kiermasz podręczników

W dniach 02-03 września 2020r. w auli odbył się kiermasz podręczników. Absolwenci naszej szkoły mieli możliwość sprzedania podręczników, ćwiczeń oraz repetytoriów swoim młodszym kolegom. Dzięki temu można było zakupić podręczniki w bardzo promocyjnych cenach. Dodatkowo starsi koledzy udzielali młodszym rocznikom cennych rad dotyczących nauki w LO. Absolwenci mieli też możliwość spotkać swoich byłych nauczycieli i pochwalić się, jakich wyborów uczelni, i nie tylko, dokonali po maturze.

Karolina Szczepańska

REGULAMIN X EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO pt. Projekt okładki do dzieła Jana Kasprowicza

„Ten najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do książek nie ostudzi”

 

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

1)    uświetnienie 160. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza,

2)    kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,

3)    propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,

4)    integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas organizacji wystawy prac konkursowych,

5)    zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,

6)    uświadomienie uczniom reklamowej funkcji okładki książki.

 

Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

 

Regulamin konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu okładki do dowolnie wybranego dzieła Jana Kasprowicza.

3) Projekt musi zawierać obowiązkowe elementy okładki: imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.

4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Format i forma pracy dowolne.

5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na nośnikach: CD-Rom lub DVD.

7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę.

8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 9 listopada 2020 roku do biblioteki szkolnej, w przypadku zawieszenia zajęć prace należy złożyć w formie elektronicznej (pdf lub jpg) wraz ze skanem podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu.

9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych autora na stronie szkoły, książnicy i w prasie lokalnej.

11) W przypadku zawieszenia zajęć w szkołach od września 2020r. organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia wystawy prac do Internetu.

 

Kryteria oceny prac:

1) oryginalne pomysły,

2) wrażenie artystyczne,

3) estetyka i staranność wykonania;

 

Jury i nagrody:

1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2) Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje Jury konkursu.

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.

4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.

5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.…

Nietypowe szkolenia biblioteczne

W pierwszych dniach września 2020 roku uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani z nowym regulaminem biblioteki szkolnej. Ze względu na zmienione z powodu pandemii zasady wypożyczeń, spotkania z klasami pierwszymi odbywały się (z zachowaniem reżimu sanitarnego) poza pomieszczeniami biblioteki szkolnej. Biorąc pod uwagę ilość wypożyczeń w pierwszych dniach września, czytelnicy wszystkich klas spragnieni są lektury… Zatem zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Paulina Pacyna-Dawid

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku o godz. 9.00 w auli uczniowie klas pierwszych rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021 w naszym liceum. Inaugurację uświetnili zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Kępińskiego pani Alicja Śniegocka, proboszcz kępińskiej parafii ks. Jerzy Palpuchowski oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Eligiusz Kaczmarek. Pani dyrektor Danuta Stefańska uroczyście powitała pierwszoklasistów, życzyła im powodzenia w nauce oraz przedstawiła wychowawców klas pierwszych, którymi są: 1Na Karolina Szczepańska, 1Nb Dariusz Lemanik, 1Nc Marzena Piasta, 1Nd Małgorzata Falszewska. Uczniowie klas pierwszych już pierwszego dnia nowego roku szkolnego poznali zabytkowy budynek szkoły, odwiedzili bibliotekę i napisali testy diagnostyczne z języków obcych. Uczniowie pozostałych klas, po długim okresie zawieszenia tradycyjnego nauczania spowodowanego pandemią  i po wakacjach, spotkali się ze swoimi wychowawcami, koleżankami i kolegami z klasy w salach lekcyjnych. Rozpoczął się nowy rok szkolny, który na pewno przyniesie wiele radości, nowych wyzwań i sukcesów. Nasze liceum, podobnie jak inne szkoły w kraju, będzie funkcjonowało według procedur stworzonych w związku z pandemią koronawirusa, których wszyscy musimy przestrzegać. Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Karina Zalesińska

 


 …

PKS wznawia połączenia!

Informujemy, że od 01 września 2020 roku PKS wznawia obsługę połączeń komunikacyjnych sprzed pandemii. Bilety miesięczne na wszystkie autobusy można nabyć w kasach PKS w Kępnie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Sycowie i Ostrowie Wielkopolskim od 24 września 2020 roku.…

Osoby przyjęte do Liceum Ogólnokształcącego Nr I w roku szkolnym 2020/2021

Osoby przyjęte do klasy I Na profil mat-fiz w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Adamska Agnieszka

2.

Bednarek Mateusz

3.

Dovzhyk Nikita

4.

Florczak Julia

5.

Galaychuk Vitalii

6.

Gawlik Norbert

7.

Gąszczak Emilia

8.

Jędrysiak Jakub

9.

Kaczmarek Kornel

10.

Khvostyk Sofiia

11.

Kłodnicka Julia

12.

Kobiela Wojciech

13.

Nokiel Marceli

14.

Orkiszewska Oliwia

15.

Peter Zofia

16.

Pokora Franciszek

17.

Rataj Julia

18.

Stefański Mikołaj

19.

Tyc Bartłomiej

20.

Urbaniak Julia

21.

Widański Kacper

 

Osoby przyjęte do klasy I Nb profil mat-geo   w roku szkolnym 2020/2021 

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Antczak Mateusz

2.

Braun Hugo

3.

Brząkała Małgorzata

4.

Cierlak Julia

5.

Gattner Kacper

6.

Jańczak Izabella

7.

Jarząb Filip

8.

Kossek Zuzanna

9.

Kubik Roksana

10.

Kubot Piotr

11.

Lenart Marcelina

12.

Lubojańska Daria

13.

Maksim Marta

14.

Małolepszy Nikodem

15.

Michalak Daria

16.

Orszulak Adam

17.

Orszulak Urszula

18.

Rabiega Jakub

19.

Skiba Amelia

20.

Standziak Pola

21.

Tajnert Oskar

22.

Wróbel Sara

23.

Wróbel Wiktor

 

Osoby przyjęte do klasy I Nc profil biol-chem   w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Akulicz Alicja

2.

Berska Zofia

3.

Biegańska Patrycja

4.

Biernat Wiktoria

5.

Błasek Maksymilian

6.

Cichecka Magdalena

7.

Forysiak Nikodem

8.

Gajda Julia

9.

Gąszczak Paweł

10.

Hanas Jagoda

11.

Kawula Ireneusz

12.

Król Bianka

13.

Maciejewska Kaja

14.

Marciniak Kacper

15.

Mejza Zuzanna

16.

Mikołajczyk Mateusz

17.

Nowacki Jakub

18.

Papiór Amelia

19.

Postół Amelia

20.

Pregiel Monika

21.

Rabiega Patrycja

22.

Rogowska Nadia

23.

Serafin Kamil

24.

Sztuka Hanna

25.

Szymczak Julia

26.

Świtoń Joanna

27.

Winiecka Anna

28.

Wydmuch Wiktoria

29.

Żurek Lena

 

Osoby przyjęte do klasy I Nd profil hum w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Berska Otylia

2.

Chupryna Valeriia

3.

Drozdowska Julia

4.

Froń Patrycja

5.

Gania Katarzyna

6.

Hendrys Wiktoria

7.

Juszczak Amelia

8.

Juszczak Jagoda

9.

Kalis Alan

10.

Korczak Mateusz

11.

Kowalińska Julia

12.

Maciejewska Oliwia

13.

Nędza Antonina

14.

Poszwa Jessica

15.

Sikora Katarzyna

16.

Stryjak Weronika

17.

Szczepaniak Martyna

18.

Trzeciak Remigiusz

19.

Wajerowska Ewa

20.

Wiśniewska Aleksandra

21.

Wiśniowska Zuzanna

22.

Zimoch Emilia

23.

Znaj Zofia


 

 …

Słodkie pożegnanie roku szkolnego 2019/2020

Działająca przy naszym liceum Rada Rodziców aktywnie włącza się w życie szkoły przez cały rok szkolny. Uroczysty dzień rozdania świadectw nie był wyjątkiem. Przedstawiciele Rady Rodziców – p. Eligiusz Kaczmarek i p. Barbara Sowa 26 czerwca 2020 roku przekazali wszystkim uczniom naszej szkoły słodki upominek – czekoladki, a nauczycielom smaczne  torty.

Bardzo dziękujemy za współpracę, pamięć i kreatywność!

Karina Zalesińska…

Życzenia RSU

Za nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy i wielu wyzwań, które podejmowaliśmy na każdym kroku. Doświadczyliśmy zupełnie nowej sytuacji, która pozwoliła nam poznać siebie i swoje możliwości. Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom i uczniom naszej szkoły za całoroczną pracę, wytrwałość, poświęcenie i zaangażowanie podczas podejmowanych działań, jak i codziennych obowiązków.  Życzymy wszystkim by wakacje były okresem radości i wytchnienia, aby wszyscy w nowym roku szkolnym wrócili z zapasem sił i gotowością do podejmowania nowych wyzwań, realizacji marzeń i planów.

Martyna Jerczyńska, kl.2a

Rada Samorządu Uczniowskiego

Następna strona »