Uwaga! Absolwenci szkół podstawowych!

Informujemy, że od 11 maja do 10 lipca 2020 można składać wnioski o przyjęcie do naszego liceum w roku szkolnym 2020/2021 w sekretariacie szkoły lub wrzucać do skrzynki znajdującej się na parterze budynku.

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: Zasady rekrutacji  absolwentów szkoły podstawowej       

                                                     Wniosek dla szkół podstawowych                 

 

Uwaga! Kandydaci do naszego liceum!

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku można złożyć w szkole ponadpodstawowej zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmienić szkoły, do których absolwenci mogą kandydować.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 12 sierpnia 2020 roku.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 roku należy potwierdzić wolę przyjęcia do liceum w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeśli dokumenty te nie zostały złożone wcześniej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego!


  1. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych.
  2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
  3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.
  4. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do LO Nr I w Kępnie:

-          wniosek,

-          życiorys,

-          2 fotografie,

-          świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

-          wynik egzaminu ósmoklasisty,

-          orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada).

Wniosek zawiera:

-          imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,

-          numer PESEL kandydata,

-          imiona i nazwiska rodziców kandydata,

-          adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

-          numery telefonów rodziców kandydata,

-          wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,

-          wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w szkole podstawowej w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym


KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW !

 2 i 3 września  ( środa, czwartek ) podczas przerw, na terenie szkoły  odbędzie się  kiermasz używanych podręczników.
Warto skorzystać, przygotować drobne pieniądze i nabyć taniej książki. W ten sposób postępujemy
ekonomicznie i ekologicznie. Polecamy! Zapraszamy!


Uwaga! Zmiana terminu Zjazdu Absolwentów Szkoły na 29 – 30 maja 2021

Szanowni Absolwenci

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie!

 

Mając na uwadze zagrożenie i ograniczenia wywołane wirusem SARS Co-V-2 podjęliśmy decyzję o PRZENIESIENIU VII Zjazdu Absolwentów LO z 30-31 maja 2020r. na 29-30 maja 2021r.  Założenia programowe zjazdu, z których najważniejsze  dotyczą ufundowania nowego sztandaru, tablicy pamiątkowej,  wydania publikacji z okazji 100.lecia szkoły i inne podane we wcześniejszym zaproszeniu  -  pozostają bez zmian.

Informujemy, że kwoty wpisowego pozostają na koncie Komitetu Organizacyjnego. Jeżeli jednak ktoś z zapisanych absolwentów chciałby zwrotu wpłaty – prosimy o napisanie maila do skarbnika  (schumacher@onet.pl) lub kontakt telefoniczny 601875163.

Ufamy, że kiedy życie wróci do normalności, z radością zawitacie w mury dawnej szkoły.

Do zobaczenia za rok!

 

Kępno, 24 marca 2020r.                                                     Komitet Organizacyjny Zjazdu

Zaproszenie na zjazd Absolwentów Szkoły

RAMOWY PLAN ZJAZDU ABSOLWENTÓW

 Adres e-mail do kontaktu: 100lat@lokepno.com.pl

UWAGA! VII Zjazd Absolwentów przeniesiony na 29-30 maja 2021


Zbieramy zdjęcia klasowe!

W związku z obchodami 100-lecia naszego liceum jako placówki polskiej, porządkujemy zdjęcia i uzupełniamy zbiory. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich absolwentów i wychowanków z serdeczną prośbą o udostępnienie najstarszych zdjęć klasowych roczników przedwojennych. Będziemy wdzięczni za zrozumienie i wszystkie przekazane fotografie.

Zdjęcia można przynosić do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres:100lat@lokepno.com.pl

Karina Zalesińska…