Strona główna » Bez kategorii » Do końca półrocza tylko miesiąc!

Do końca półrocza tylko miesiąc!

6 listopada 2018r. od godz. 17.00 gościliśmy w naszym liceum rodziców uczniów wszystkich klas, którzy przybyli na spotkania śródroczne z wychowawcami. Pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 kończy się 14 grudnia, zatem znane są już przewidywane oceny z poszczególnych przedmiotów. Rodzice zostali zapoznani z najważniejszymi wydarzeniami szkolnymi mijających miesięcy, a także poinformowani o przyszłych. Szczególnie zbliżające się: połowinki i studniówka to imprezy, o których trzeba było rozmawiać. Ten temat zaaakcentowali rodzice pracujący w radach oddziałowych, którzy spotkali się na zebraniu o godz. 16.30. W klasach podejmowano różne tematy (m.in. dziennik elektroniczny, polisa ubezpieczeniowa, wycieczki, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, próbna matura), ale najważniejsza okazała się informacja dotycząca postępów w nauce (zagrożenia ocenami niedostatecznymi) i frekwencji naszych uczniów. Dziękujemy za przybycie na wywiadówkę i zapraszamy na kolejną.

Karina Zalesińska