Dokumentacja

Format  plików /PDF/STATUT LO – ostatnia aktualizacja grudzień 2017

Statut szkoły oraz załączniki do statutu zawierające wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Do pobrania:

 - Szkolny_Program_Wychowawczo-Profilaktyczny

-Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 2019/2020