Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr Danuta Stefańska
WICEDYREKTOR:
mgr Karina Zalesińska

Listę byłych dyrektorów  Liceum  Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie /gimnazjum/ znajdziesz tutaj >>

Grono Pedagogiczne LO NR I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie: 

JĘZYK POLSKI: 
mgr Beata Kaźmierczak, mgr Karina Zalesińska, mgr Paulina Pacyna – Dawid, mgr Weronika Gałecka, mgr Aleksandra Kowalek

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Marek Froń, mgr Izabela Maciejewska, mgr Janusz Pietrzak, mgr Ewa Moska, mgr Maciej Adamek

JĘZYK NIEMIECKI: 
mgr Małgorzata Kopacka, mgr Danuta Stefańska, mgr Karolina Szczepańska, mgr Iwona Latańska

MATEMATYKA:
mgr Lidia Kulik, mgr Aldona Wdowiak, mgr Lidia Krzymińska
 

FIZYKA: 
mgr Bogusław Maciej


BIOLOGIA:
mgr Marzena Piasta

CHEMIA:
mgr Barbara Maruszka-Bednarek, mgr Beata Pietras

GEOGRAFIA:
mgr Grzegorz Kwiatek, mgr Anna Paluszek


HISTORIA: 

dr Cezary Zawalski, mgr Renata Jany

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:
dr Cezary Zawalski

INFORMATYKA:
mgr Andrzej Moskwa

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
mgr Renata Jany

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
mgr Edyta Rybczyńska,

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
mgr Barbara Maruszka-Bednarek

WIEDZA O KULTURZE:
mgr Renata Jany

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
mgr Edyta Rybczyńska, mgr Małgorzata Falszewska, mgr Dariusz Lemanik

FILOZOFIA:
mgr Grzegorz Froń

ETYKA:
mgr Maria Walek

RELIGIA:
ks. mgr Michał Słociński, ks. mgr Mateusz Szmajdziński

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Małgorzta Dymała

BIBLIOTEKA:
mgr  Paulina Pacyna – Dawid

REWALIDACJA:
mgr Dorota Tokarek

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH
  • blok przedmiotów humanistycznych: mgr Beata Kaźmierczak
  • blok języków obcych: mgr Małgorzata Kopacka
  • blok przedmiotów ścisłych: mgr Aldona Wdowiak
  • blok przedmiotów przyrodniczych: mgr Marzena Piasta
  • zespół przedmiotów sprawnościowych: mgr Małgorzata Falszewska