Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.17 – 01.01.2018r.
3. Ferie zimowe 12.02.18 – 25.02.2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.18 – 03.04.2018r.
5 Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach trzecich 08 grudnia 2017r.
6. Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach pierwszych i drugich 26 stycznia 2018r.
7. Zakończenie zajęć w klasach trzecich i pożegnanie absolwentów 27.04.2018r.
8. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

-        część ustna

-        część pisemna

 od 04 do 26 maja 2018r.

(według harmonogramu dyrektora CKE)

 

9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02 maja 2018r.( środa)

04.05.2018r.(piątek) M

07.05.2018r.(poniedziałek) M

08.05.2018r(wtorek)M

M -pisemne egzaminy maturalne)

 

1.06. 2018r.(piątek)

 

 

10. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r.
11. Ferie letnie 23.06. – 31.08.2018 r.

 

 

 

 

REKOLEKCJE

1. Rekolekcje Wielkopostne – marzec 2018r.