Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.18 – 01.01.2019r.
3. Ferie zimowe 14.01.19 – 27.01.2019r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.19 – 23.04.2019r.
5 Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach trzecich 14 grudnia 2018r.
6. Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach pierwszych i drugich 14 grudnia 2018r.
7. Zakończenie zajęć w klasach trzecich i pożegnanie absolwentów 26.04.2019r.
8. Egzamin maturalny w sesji wiosennej-         część ustna

-         część pisemna

 od 06 do 25 maja 2019r.(według harmonogramu dyrektora CKE)

 

9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  02 listopada 2018r. (piątek)02 maja 2019r.( czwartek)

06.05.2019r.(poniedziałek) M

07.05.2019r.(wtorek) M

08.05.2018r(środa)M

M -pisemne egzaminy maturalne)

 

 

10. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 r.
11. Ferie letnie 22.06. – 31.08.2019 r.

 

 

 

 

REKOLEKCJE

 Rekolekcje Wielkopostne – marzec/kwiecień 2019r.