Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.16 – 01.01.2017r.
3. Ferie zimowe 30.01.17 – 12.02.2017r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.17 – 18.04.2017r.
5 Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach trzecich 09 grudnia 2016r.
6. Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach pierwszych i drugich 20 stycznia 2017r.
7. Zakończenie zajęć w klasach trzecich i pożegnanie absolwentów 28.04.2017r.
8. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

-         część ustna

-         część pisemna

 od 04 do 26 maja 2017r.

(według harmonogramu dyrektora CKE)

 

9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

31 października 2016r. (poniedziałek)

02 maja 2017r.( wtorek)

04.05.2017r.(czwartek) M

05.05.2017r.(piątek) M

08.05.2017r(poniedziałek)M

M -pisemne egzaminy maturalne)

16.06. 2017r.(piątek)

 

10. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 r.
11. Ferie letnie 24.06. – 31.08.2017 r.

 

REKOLEKCJE

1. Rekolekcje Wielkopostne – marzec 2017r.