Kalendarz szkolny

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.19 – 01.01.2020r.
3. Ferie zimowe 27.01.2020 – 09.02.2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 – 14.04.2020r.
5 Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach trzecich 13 grudnia 2019r.
6. Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach pierwszych i drugich 17 stycznia 2020r.
7. Zakończenie zajęć w klasach trzecich i pożegnanie absolwentów 24.04.2020r.
8. Egzamin maturalny w sesji wiosennej-część ustna-część pisemna  od 04 do 25 maja 2020r.(według harmonogramu dyrektora CKE)
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  04.05.2020r.(poniedziałek) M05.05.2020r.(wtorek) M06.05.2020r(środa)MM-pisemne egzaminy maturalne)12.06.2020r. (piątek) – dzień odrobiony dnia 30.05.2020

 

10. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r.
11. Ferie letnie 27.06. – 31.08.2020 r.

 

REKOLEKCJE

1. Rekolekcje Wielkopostne – marzec/kwiecień 2020r.