Kalendarz szkolny

R roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.19 – 01.01.2021r.

3.

Ferie zimowe

15.02.2021 – 28.02.2021r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 – 06.04.2021r.

5

Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach trzecich

14 grudnia 2020r.

6.

Zakończenie zajęć I-go półrocza w klasach pierwszych i drugich

29 stycznia 2021r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich i pożegnanie absolwentów

30.04.2021r.

8.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

  • część ustna

  • część pisemna

od 04 do 22 maja 2021r.

(według harmonogramu dyrektora CKE)

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.05.2021r.(wtorek) M

05.05.2021r.(środa) M

06.05.2021r(czwartek)M

M -pisemne egzaminy maturalne)

04.06.2021r. (piątek)

10.

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

11.

Ferie letnie

26.06. – 31.08.2021 r.

 

REKOLEKCJE

1. Rekolekcje Wielkopostne – marzec 2021r.