Kontakt i opinie

Zachęcamy do wyrażania opinii na temat szkoły oraz zgłaszania sugestii dotyczących

usprawnienia pracy szkoły

e-mailowo (stefanska@lokepno.com.pl) lub osobiście w sekretariacie szkoły.