Strona główna » Bez kategorii » LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2018!

LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2018!

W jubileuszowym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018, przeprowadzanym od dwudziestu lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie zajęło 255 miejsce w kraju na 2186 wszystkich liceów. Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na miejscu 16, przed nią są – przede wszystkim – licea poznańskie oraz jedno liceum z Kalisza. Warto zauważyć,

że w byłym województwie kaliskim LO NR I w Kępnie zajmuje miejsce 2. Do tego prestiżowego Rankingu Kapituła zakwalifikowała 500 liceów w Polsce, biorąc pod uwagę średnie wyniki maturalne z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w tego typu szkołach. Niezmienne pozostały trzy kryteria oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach 30%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%.

Nasza szkoła ma prawo do używania w 2018r. tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2018

i związanego z nim graficznego znaku jakości w kształcie szkolnej tarczy. Zdobycie, po raz kolejny, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy jest dla nas – jak uzasadniono na stronie organizatora  www.perspektywy.pl„zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania”. Według pani dyrektor Danuty Stefańskiej sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą otwartą – wstęp do nas mają wszyscy uczniowie po gimnazjum, którzy nie muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych elitarnych szkołach. W trakcie trzyletniej nauki staramy się pracować tak, aby ciągle podnosić wyniki nauczania. Ten cel systematycznie realizujemy, m. in. poprzez diagnozy w klasach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i przedmaturalne diagnozy z wszystkich przedmiotów deklarowanych przez naszych abiturientów.  Jesteśmy dumni, że w maturalnej sesji wiosennej 2017 przyniosło to oczekiwane efekty i możemy pochwalić się 100-procentową zdawalnością. Innym dowodem uznania społecznego i powodem radości jest popularność szkoły na terenie południowej Wielkopolski – od lat nasi uczniowie legitymują się zamieszkaniem nie tylko na terenie Kępna i powiatu kępińskiego, ale i powiatów ościennych województw. Nieskromnie można stwierdzić, że przynależność do naszej szkoły to rozpoznawalny znak tożsamości. Serdecznie zapraszamy w nasze stuletnie mury wszystkich uczniów, którzy chcą włączyć się w tworzenie pięknej historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego

w Kępnie.

Karina Zalesińska