Strona główna » Bez kategorii » LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2019!

LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie „Srebrną” Szkołą 2019!

W XXI Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, LO Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie zajęło 276 miejsce w kraju na 1000 zakwalifikowanych liceów. Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na miejscu 21. Warto zauważyć, że w byłym województwie kaliskim LO NR I w Kępnie zajmuje miejsce 3. Do tego prestiżowego Rankingu Kapituła zakwalifikowała licea w Polsce, biorąc pod uwagę średnie wyniki maturalne z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w tego typu szkołach. Niezmienne pozostały trzy kryteria oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach 30%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%. Jeśli chodzi o ranking maturalny, nasze liceum zajęło 273 miejsce. Nasza szkoła ma prawo do używania w 2019r. tytułu honorowego „Srebrnej” Szkoły 2019 i związanego z nim graficznego znaku jakości w kształcie szkolnej tarczy. Zdobycie, po raz kolejny, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy jest dla nas powodem do dumy. Według pani dyrektor Danuty Stefańskiej sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą otwartą – wstęp do nas mają wszyscy uczniowie po gimnazjum, którzy nie muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych elitarnych szkołach. W trakcie trzyletniej nauki staramy się pracować tak, aby ciągle podnosić wyniki nauczania. Ten cel systematycznie realizujemy, m. in. poprzez diagnozy w klasach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i przedmaturalne diagnozy z wszystkich przedmiotów deklarowanych przez naszych abiturientów.  Jesteśmy dumni, że w maturalnej sesji wiosennej 2018 przyniosło to oczekiwane efekty i możemy pochwalić się 100-procentową zdawalnością egzaminu maturalnego absolwentów z tego rocznika. Serdecznie zapraszamy w nasze stuletnie mury wszystkich uczniów, którzy chcą włączyć się w tworzenie pięknej historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie.

Karina Zalesińska

<%2