Matura

DLA MATURZYSTÓW

Uwaga! Maturzyści!

Informujemy wszystkich uczniów klas trzecich naszego liceum, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl znajdują się dodatkowe materiały dotyczące przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, szczególnie w okresie wytężonych przygotowań do sesji wiosennej 2020 i trudnym czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W zakładce EGZAMIN MATURALNY  - MATERIAŁY DODATKOWE znajdziecie przykładowe arkusze egzaminacyjne, materiały do powtórek dla uczniów i nauczycieli, nagrania przykładowych egzaminów ustnych, a także wskazówki i sugestie specjalistów CKE. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.cke.gov.pl

Karina Zalesińska


Link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której utworzona została specjalna zakładka, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym2019/2020:

CKE


Informacje na temat maturypodstaw prawnych, standardów wymagań, struktur egzaminu, procedur, informatory z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

Link do OKE w Poznaniu: