Strona główna » Bez kategorii » Pierwszaki, do dzieła!

Pierwszaki, do dzieła!

14 września 2018r. skończył się, zagwarantowany statutem, tzw. okres ochronny dla uczniów klas pierwszych. Najmłodsi uczniowie poznali już naszą szkołę, napisali testy diagnostyczne z języków obcych i zostali podzieleni na międzyoddziałowe grupy językowe. Każda klasa pierwsza miała okazję zintegrować się podczas czterogodzinnych zajęć z pedagogiem p. Małgorzatą Dymałą i wychowawcą, rozdzielone zostały też role w samorządach klasowych. Uczniowie klas pierwszych otrzymali legitymacje szkolne uprawniające do wstępu na teren obiektu, a także do zniżek komunikacyjnych. Podczas lekcji wychowawczych wychowawczynie klas pierwszych zapoznały swoich uczniów ze Statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zasadami bhp. Powstały też roczne plany pracy wychowawczej każdej klasy, klarują się plany wycieczkowe. Trwa nauka hymnu szkoły, prowadzona przez p. Lidię Kulik. Pierwszaki są już po diagnozach „na wejściu” z różnych przedmiotów nauczanych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, które będą podstawą do wszelkiego rodzaju statystyk, porównań i analiz w czasie trzyletniego cyklu nauczania.

Począwszy od poniedziałku, 17 września 2018r., a skończywszy na ostatnim dniu nauki w tym roku szkolnym, życzymy pierwszoklasistom bardzo dobrych wyników, odważnego poszerzania horyzontów, wytrwałości w pracy nad sobą i uśmiechu. Wprawdzie okres ochronny – bez ocen niedostatecznych -  już się zakończył, ale życzymy Wam, abyście każdą ewentualną porażkę traktowali jak szansę na sukces. Powodzenia!

Karina Zalesińska