Strona główna » Jubileusz100lecia » Pierwsze półrocze za nami! Jubileuszowy rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

Pierwsze półrocze za nami! Jubileuszowy rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

Przypadający w 2020 roku jubileusz 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie jako placówki polskiej skłonił społeczność szkolną do różnych przedsięwzięć upamiętniających tę wyjątkową rocznicę. Wszystkie działania zaproponowane przez zespoły przedmiotowe nauczycieli zostały wpisane do kalendarza wydarzeń na rok szkolny 2019/2020. Po pierwszym półroczu przyszedł czas na refleksję i podsumowanie tego, co już udało się przeprowadzić.

 

Działania Rady Samorządu Uczniowskiego i biblioteki szkolnej

Na początku bieżącego roku szkolnego planowaliśmy i porządkowaliśmy wszystkie pomysły. Jako pierwsze ruszyły do działania: Rada Samorządu Uczniowskiego i biblioteka. Ogłosiły i przeprowadziły konkurs na logo i hasło promujące obchody 100-lecia szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów i Wychowanków. Wiktoria Skrobańska z klasy Ia i Emilian Nowak z klasy IIIa zdobyli wyróżnienia w konkursie i otrzymali nagrody pieniężne, które ufundował komitet zjazdowy. Prace wymienionych uczniów posłużyły grafikowi – absolwentce naszej szkoły – Annie Kujawie – do stworzenia loga obchodów 100-lecia i VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków.

Innym działaniem podjętym przez nauczyciela bibliotekarza – Paulinę Pacynę-Dawid było włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspólnie z uczennicami klasy IIIb przeprowadziła w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie już we wrześniu 2019 roku akcję czytania bajek połączoną z pogadanką na temat stulecia LO.

 

Kampania promocyjna

Działania promocyjne dotyczące 100-lecia skierowaliśmy do różnych grup odbiorców, korzystając z dostępu do mediów. Strona internetowa szkoły wzbogaciła się o zakładkę „100-lecie”, w której zespół redakcyjny w składzie: Karolina SzczepańskaEwa MoskaKarina Zalesińska i Andrzej Moskwa systematycznie umieszcza informacje dotyczące wydarzenia. Jedną z inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców jest akcja zbierania zdjęć klasowych ogłoszona na stronie szkoły. Zdjęcia, które systematycznie otrzymujemy wzbogacają archiwum, ale przede wszystkim ułatwią druk pamiątkowej publikacji z okazji 100-lecia szkoły i zjazdu absolwentów. Można je przynosić do biblioteki lub przesyłać na adres: 100lat@lokepno.com.pl. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Dzięki stałej współpracy z „Tygodnikiem Kępińskim” informacja o 100-leciu i zjeździe dotarła do szerokiego grona czytelników, mieszkańców Kępna i powiatu kępińskiego. Dla rodziców uczniów przygotowaliśmy tablicę informacyjną, na której prezentujemy niezbędne wiadomości, dotyczące 100-lecia i zjazdu na każdej wywiadówce.

100 wybitnych na 100-lecie szkoły

Przez całe półrocze trwała współpraca zespołu redakcyjnego komitetu zjazdowego: Marii WalekPauliny Pacyny-Dawid i Kariny Zalesińskiej z wychowawcami i przedstawicielami wszystkich klas nad projektem „100 wybitnych na 100-lecie szkoły”, który zwieńczony zostanie jubileuszową publikacją. Ciągle trwa praca nad porządkowaniem materiałów w archiwum, pozyskiwaniem informacji i poszukiwaniem źródeł dotyczących naszej szkoły. Niebagatelną rolę mają do odegrania obecni historycy i kronikarze dziejów liceum: Renata JanyWeronika GałeckaCezary Zawalski. Poszukiwaniem potrzebnych wiadomości zajmuje się też wspomniany zespół redakcyjny komitetu zjazdowego, a pomocą w utrwalaniu materiału ikonograficznego służy informatyk Andrzej Moskwa.

Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży

Z uważnego oglądu kronik szkolnych zrodził się pomysł na tegoroczną edycję Szkolnego Konkursu Twórczości Własnej Młodzieży, organizowanego corocznie przez polonistki: Paulinę Pacynę-Dawid i Karinę Zalesińską. Jego hasło brzmi: Bądź jak jeden z wybitnych poetów – absolwentów naszej szkoły – Ryszard Borth. Uczniowie do końca marca mogą składać prace literackie w trzech kategoriach: poezja, proza, formy publicystyczne. Aby przybliżyć im sylwetkę utalentowanego absolwenta – Ryszarda Bortha, w styczniu 2020 roku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne w szkolnej bibliotece połączone z oglądem kronik (ilustracje) i lekturą tekstów.

 

100 zadań na 100-lecie szkoły

Już na początku roku szkolnego zostały ogłoszone różne konkursy. Jednym z nich jest konkurs filmowy pod tytułem „Moja szkoła LO to…”, na którego efekty pomysłodawczynie – Barbara Maruszka-Bednarek i Ewa Moska muszą poczekać do wiosny. Konkurs „100 zadań na 100-lecie szkoły” skierowany został do uczniów klas biologiczno-chemicznych przez nauczycielki biologii – Marzenę Piastę i chemii – Barbarę Maruszkę-Bednarek. Młodzież chętnie podjęła trud dodatkowej pracy naukowej i rozwiązuje zadania z otrzymywanych cyklicznie kart pracy. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2020 roku.

Nasi w Europie

Nauczyciele języków obcych tegoroczny projekt „Europa” pomyśleli tak, aby nawiązywał do tematu absolwentów naszej szkoły i dali mu znaczącą nazwę „Nasi w Europie”. Dlatego każda klasa przygotowuje komiks w języku angielskim lub w języku niemieckim, opowiadający prawdziwą lub wymyśloną historię anonimowego absolwenta za granicą. Aby ułatwić uczniom realizację zadania, nauczycielka języka niemieckiego Karolina Szczepańska przeprowadziła zajęcia instruktażowe z młodzieżą, dotyczące sposobów tworzenia komiksów. Prezentacja prac odbędzie się w pierwszym tygodniu kwietnia.

Grupa Erasmus+ z koordynatorami: dyrektor Danutą StefańskąPauliną Pacyną-Dawid i Markiem Froniem w ramach obchodów 100-lecia i zjazdu absolwentów zaproponowała szkołom zrzeszonym w projekcie w całej Polsce nową formułę uściślenia współpracy pod nazwą: Sto pozdrowień na stulecie szkoły. W jej ramach zredagowano i wysłano kartki pocztowe z prośbą o rozpropagowanie idei 100-lecia naszego LO na swoich stronach internetowych i odesłanie pozdrowień. Pozyskane w ten sposób materiały przyczynią się do stworzenia jubileuszowej wystawy w maju 2020 roku. Jak napisała jedna z uczestniczek projektu Erasmus+ Julia Kozica z klasy IIId – to również doskonała okazja do propagowania wizerunku naszej szkoły oraz dotarcia do jak największej liczby absolwentów, którzy zamieszkują różne tereny Polski.

Ciekawy konkurs językowy łączący jubileusz 100-lecia dwóch szkół średnich Powiatu Kępińskiego  – Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 zorganizowały w grudniu nauczycielki języka niemieckiego - Karolina Szczepańska i Agnieszka Trawińska. Jego hasło to „100 słówek na 100-lecie”. Konkurs polegał na przetłumaczeniu wybranych słów z języka polskiego na niemiecki i cieszył się żywym zainteresowaniem biorących w nim udział uczniów.

Inne jubileuszowe przedsięwzięcia

Tegoroczne działania sceniczne podporządkowane zostały idei jubileuszu. Organizatorka tradycyjnego w naszej szkole festiwalu teatralnego - Beata Kaźmierczak, hasłem przewodnim zmagań teatralnych uczyniła myśl: Szkoła w literaturze. W szkolnym etapie wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich, a trzy najlepsze grupy reprezentowały liceum na deskach zabytkowej auli w Powiatowym Festiwalu Teatralnym 26 listopada 2019 roku. Temu wydarzeniu corocznie patronuje Powiat Kępiński, który funduje nagrody zwycięzcom i wyróżnionym aktorom.

W tym roku szkolnym byliśmy również gospodarzami rozstrzygnięcia IX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Muzyka w klasycznej literaturze polskiej”, nawiązującego do obchodów stulecia szkół powiatu: LO nr I i ZSP nr 1 w Kępnie. Organizatorami tego konkursu były biblioteki szkół ponadpodstawowych Powiatu Kępińskiego i kępińska filia Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. W grudniu 2019 roku gościliśmy w auli gości i uczestników konkursu, którego bohaterem był Stanisław Moniuszko. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowała klasa 1Nd przygotowana przez Paulinę Pacynę-Dawid i Karinę Zalesińską. Patronat nad konkursem objął Starosta Kępiński.

Jesienią liceum przystąpiło do akcji MEN i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod nazwą #Szkoła pamięta. W ocenie wychowawczyni klasy Ic – Barbary Maruszki-Bednarek to przedsięwzięcie świetnie wpisało się w obchody 100-lecia naszej szkoły. Uczniowie, pochylając się nad grobami profesorów, tworzyli swoistą więź pokoleniową i uświadamiali sobie bezcenną tożsamość szkolną.

100 lat LO Nr I

Podsumowując półrocze jubileuszowych działań, nie można zapomnieć o sportowcach. W październiku na naszym nowym stadionie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce XXI Licealiady z udziałem zaprzyjaźnionych szkół. Wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami kibicowali zawodnikom, a potem stworzyli napis 100 LAT LO NR I w kolorze i kształcie flagi narodowej. Zdarzenie to uwiecznił absolwent – Dominik Makosch, obsługujący drona. Listopad upłynął biegaczom na aktywnym świętowaniu 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 lat naszego liceum. W tym celu uczniowie: Natalia SielskaAleksandra PolakAleksandra KrólikowskaMartyna RybczyńskaAnna WięcekJulian HanasJakub Gliński i Tomasz Ciepliński wzięli udział w biegu na orientację Krokami przybyszów z północy w Kobylej Górze, w którym zdobyli miejsca na podium. Kępiński VI bieg św. Marcina – bieg 100-lecia nie odbył się bez zakończonego sukcesem udziału naszych zawodników: Weroniki PrzewdziękAgaty KubotNatalii Sielskiej  i opiekunki – Edyty Rybczyńskiej, które sławiły 100-letnie imię szkoły.

Udział w pracach komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia LO nr I i VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków dyrektor Danuty Stefańskiej i kilku nauczycieli z grona pedagogicznego owocuje wymiernymi dla wspólnej sprawy korzyściami, przynosi dobre rozwiązania na gruncie szkolnym, jest źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji oraz buduje więź między absolwentami i społecznością szkolną.

Karina Zalesińska