Strona główna » Bez kategorii » Pierwsze półrocze za nami!

Pierwsze półrocze za nami!

2 stycznia 2018r. o godz. 17.00 odbyła się wywiadówka po pierwszym okresie dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Podczas spotkania w auli pani dyrektor Danuta Stefańska zapoznała rodziców z wynikami klasyfikacji półrocznej oraz przedstawiła uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Zachęciła rodziców do dalszego motywowania młodzieży do wzmożonej pracy i nauki, a także wykorzystania szans na osobisty rozwój, które daje wszystkim rozpoczynający się Nowy Rok 2019. Druga część spotkania poświęcona została tematowi bezpieczeństwa pożarowego. Zaproszeni do szkoły strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – młodszy aspirant p. Jakub Sobczaki młodszy kapitan p. Paweł Michalski – zaprezentowali najważniejsze zagadnienia dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych. Przypomnieli informacje dotyczące cichego zabójcy – czadu, który atakuje podstępnie, ale można się przed nim zabezpieczyć, instalując specjalny czujnik.

Karina Zalesińska

ŚREDNIE OCEN I FREKWENCJA POSZCZEGÓLNYCH KLAS  W I OKRESIE 

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Klasa

Średnia ocen

Frekwencja %

1a

4,67

92,82

1b

4,19

93,55

1c

4,7

93,9

1d

4,11

90,74

2a

3,94

91,08

2b

3,83

88,4

2c

3,78

86,5

2d

4,26

90,92

3a

4,06

86,8

3b

3,91

83,63

3c

4,06

86,92

3d

3,52

85,12

 

 

Średnia ocen

Frekwencja %

1c

4,7

1c

93,9

1a

4,67

1b

93,55

2d

4,26

1a

92,82

1b

4,19

2a

91,08

1d

4,11

2d

90,92

3a

4,06

1d

90,74

3c

4,06

2b

88,4

2a

3,94

3c

86,92

3b

3,91

3a

86,8

2b

3,88

2c

86,5

2c

3,78

3d

85,12

3d

3,52

3b

83,63