Strona główna » Bez kategorii » Pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019 można uznać za rozpoczęty również dla rodziców naszych uczniów. 11 września 2018r. rodzice uczniów klas pierwszych przyjęli zaproszenie i przybyli na spotkanie do auli, gdzie pani dyrektor Danuta Stefańska przedstawiła główne kierunki kształcenia w naszej szkole oraz zapoznała z realizowanymi celami wychowawczymi. Prezentacji statutu szkoły dokonała p. B. Kaźmierczak, a p. L. Krzymińska przybliżyła zasady oceniania uczniów obowiązujące w naszym liceum. Rodzice uczniów klas pierwszych poznali wychowawców, a w czasie spotkań w klasach przeprowadzili wybory rad oddziałowych oraz wytypowali przedstawicieli do Rady Rodziców i Rady Szkoły. Rodzice drugoklasistów wykonali podobne czynności. Sporo wiadomości czekało na rodziców uczniów klas trzecich, ponieważ 18 września 2018r., podczas wywiadówki, pani dyrektor przeprowadziła szkolenie na temat procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w sesji wiosennej 2019. O godz. 18.00 tego samego dnia odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Rodziców działającej w szkole, podczas którego dokonano wyborów i podjęto ważne decyzje związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

Rodzicom, którzy podjęli się dodatkowej pracy na rzecz młodzieży i naszej szkoły, serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich na kolejne zebrania przewidziane terminarzem (dostępny u wychowawców i na naszej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW).

Karina Zalesińska