Strona główna » Aktualności biblioteczne » Powiatowy konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Powiatowy konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Dnia 10 grudnia 2019 roku w auli naszego liceum odbyło się podsumowanie IX edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pn. „Muzyka w klasycznej literaturze polskiej”. Obecnych na gali przywitała p. dyrektor Danuta Stefańska.
Głównym celem konkursu było zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów poprzez uwrażliwienie ich na przenikanie się sztuk – muzyki, literatury i plastyki. Organizatorami konkursu były biblioteki szkół ponadpodstawowych Powiatu Kępińskiego i kępińska filia Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do fragmentu dzieła klasyki literatury polskiej, który zawiera motyw muzyki.
Jury konkursu (w składzie: p. Wiesław Walas – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, p. Anna Juszczak i p. Monika Jańska – odpowiednio nauczyciele plastyki i języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie) wyróżniło aż pięcioro uczniów naszej szkoły: II miejsce zajęły: Julia Kozioł i Wiktoria Gniłka z klasy INA, III miejsce – Anna Więcek z tej samej klasy. Wyróżnienie zdobył Jakub Grzeszkowiak z klasy III B, natomiast specjalne wyróżnienie przewodniczącego jury przyznano Marii Mielcarek z IC.
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, Starostwo Powiatowe w Kępnie, p. Marzenę Wodzińską – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu wręczyli: przewodniczący jury, p. Małgorzata Kołodziej – wicedyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, p. Stefania Brzezińska-Michalska – kierownik Książnicy Pedagogicznej w Kępnie oraz p. Paweł Jeziorny – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu.
Montaż słowno-muzyczny przygotowała klasa IND pod kierunkiem wicedyrektor Kariny Zalesińskiej – nauczyciela języka polskiego i nauczyciela bibliotekarza. Ze względu na Rok Stanisława Moniuszki oraz zbliżające się stulecie naszej szkoły nosił on tytuł „Sto barw i odcieni muzyki Stanisława Moniuszki” i dotyczył życiorysu polskiego kompozytora.
Obecni na gali mogli podziwiać prace młodych artystów wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, której towarzyszyła również ekspozycja plakatów związanych z bogatym życiorysem Stanisława Moniuszki, a także recenzjami tekstów kultury, zawierającymi motyw muzyki (plakaty i recenzje zostały przygotowane przez uczniów klasy IND podczas realizacji autorskiego programu „Lubię październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”). O poczęstunek zadbały uczennice Technikum Gastronomicznego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie pod kierunkiem p. Beaty Ludwikowskiej.

Z niecierpliwością czekamy na jubileuszową – X edycję konkursu, która odbędzie się już w przyszłym roku szkolnym!

Paulina Pacyna-Dawid