Strona główna » Aktualności » Pożegnanie absolwentów 2020

Pożegnanie absolwentów 2020

Drodzy uczniowie, a zarazem już absolwenci!

Drodzy nauczyciele!

Niezmiernie się cieszę, że wszyscy uczniowie klas trzecich kończą dzisiaj Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, po trzech latach trudnych zmagań z wymaganiami programowymi z różnych przedmiotów nauczanych w tej szkole.

Drodzy absolwenci, jesteście najmądrzejszymi ludźmi, którzy równocześnie posiedli wiedzę na poziomie rozszerzonym z kilku przedmiotów ogólnokształcących naraz.

Przez trzy lata mogliście w pełni korzystać z wiedzy nauczycieli, utrwalać zgromadzone wcześniej oraz na nowo wyuczone treści i umiejętności z różnych dyscyplin nauki.

To właśnie wy, drodzy absolwenci, organizowaliście i uczestniczyliście w uroczystościach i imprezach szkolnych z okazji Święta Niepodległości, Dnia Patrona, pierwszego dnia wiosny, dnia europejskiego, braliście udział w otrzęsinach klas pierwszych, połowinkach i studniówce.

Zaprezentowaliście swoje talenty aktorskie podczas Powiatowych i Szkolnych Festiwali Teatralnych, organizowanych przez naszą szkołę, wśród uczniów różnych szkół ponadpodstawowych.

Także dużą muzykalność przedstawialiście  na Powiatowych Konkursach Piosenki Obcojęzycznej, podczas Szkolnych Festiwali Piosenki Polskiej oraz uświetnialiście swoim wspaniałym śpiewem  oraz recytacją różne akademie szkolne, za co Wam, drodzy absolwenci, serdecznie dziękuję!

Drodzy absolwenci, braliście udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i Rady Szkoły, mieliście możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży ze szkołą partnerską w Aurich, w Niemczech jako goście i w Kępnie jako gospodarze oraz  realizowaliście międzynarodowy program edukacyjny Erasmus Plus w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Większość obecnych absolwentów, w ramach osobistego rozwoju, aktywnie uczestniczyła w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w turniejach z różnych dyscyplin sportowych, odnosząc sukcesy w rywalizacji z innymi szkołami powiatu kępińskiego, województwa i kraju, czym rozsławialiście dobre imię naszej szkoły i powiatu kępińskiego.

Mam nadzieję, że czas ten został wykorzystany przez wszystkich absolwentów optymalnie, na miarę własnych możliwości.

Kilka miesięcy wcześniej podjęliście trudne, mam nadzieję mądre i rozsądne decyzje, dotyczące zdawania matury i zdawanych przedmiotów na egzaminie maturalnym, który będziecie zdawać prawdopodobnie w czerwcu tego roku w szkole.

Matura to ważne wydarzenie w życiu młodych ludzi, wieńczące kolejny etap edukacji, od którego zależeć może wybór dalszej drogi życiowej.
To pierwszy poważny krok w kierunku dorosłego życia.

Życzę Wam Drodzy Maturzyści, abyście wykorzystali zdobytą  dotychczas wiedzę i umiejętności do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Pragnę, aby wysiłek, jaki włożyliście w przygotowanie się do tego ważnego egzaminu, przyczynił się do Waszego osobistego sukcesu oraz osiągnięcia zamierzonych celów.

Nauczycielom dziękuję za trud, jakiego podjęli się, aby otworzyć umysły naszej młodzieży, nie tylko na świat wiedzy, ale i wartości.
Niech ten egzamin będzie zwieńczeniem także Waszego wysiłku, a uzyskane  wyniki źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Mam przyjemność ogłosić nazwiska uczniów, którzy ukończyli liceum z wyróżnieniem (warunkami otrzymania świadectwa z wyróżnieniem jest średnia ocen 4,75 i co najmniej  bardzo dobra ocena zachowania).

Gratuluję serdecznie najbardziej pracowitym absolwentom naszego Liceum, którzy kończą szkołę ze świadectwem z wyróżnieniem:

 

L.p.

Imię Nazwisko

średnia

zachowanie

klasa

1

Michał Borwik

5,41

wzorowe

3a

2

Julia Kozica

5,38

wzorowe

3d

3

Martyna Wrzalska

5,31

wzorowe

3d

4

Julia Winiecka

5,29

wzorowe

3c

5

Aleksandra Dorywała

5,18

wzorowe

3a

6

Paulina Gąszczak

5,06

wzorowe

3a

7

Aleksandra Hendrysiak

5,06

wzorowe

3a

8

Natalia Rabiega

5,00

wzorowe

3b

9

Iga Tuz

4,94

wzorowe

3c

10

Cyntia Pawlak

4,88

wzorowe

3d

11

Dominika Gruszka

4,82

wzorowe

3b

12

Maciej Standziak

4,82

wzorowe

3a

13

Kamila Belka

4,81

wzorowe

3d

14

Weronika Sikora

4,81

wzorowe

3d

15

Aleksander Kosik

4,81

wzorowe

3d

16

Aleksandra Domal

4,76

wzorowe

3c

17

Mikołaj Jabłczyński

4,76

wzorowe

3c

18

Kamil Kula

4,76

wzorowe

3a

19

Aleksandra Kulak

4,76

wzorowe

3a

20

Dominika Oświęcimska

4,76

wzorowe

3a

21

Maja Stawicka

4,76

wzorowe

3b

 

Jak co roku, Rada Rodziców działająca przy naszej szkole ufundowała najlepszym uczniom nagrody książkowe.

Otrzymują je również uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w sporcie. Są to:

3a:

Szymon Jański

Kamil Kula

Emilian Nowak

Hubert Piluch

Michał Gugała

Michał Włodarczyk

3b:

Patryk Fusek

3c:

Bednarek Zuzanna

Domal Aleksandra

Trzeciak Kinga

Trzeciak Karolina

Żymełka Adam

3d:

Aleksandra Hołoś

Kamila Belka

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

Danuta Stefańska