Strona główna » Aktualności » Pracowity przełom maja i czerwca

Pracowity przełom maja i czerwca

W dn. 24, 27 i 28 maja 2019r. uczniowie klas drugich przystąpili do tradycyjnego w naszej szkole badania wyników nauczania „po klasie drugiej”. Diagnozą zostały objęte przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

- w kl.2a – matematyka, fizyka,

- w kl.2b – matematyka, informatyka, geografia,

- w kl.2c – biologia, chemia,

- w kl.2d – język polski, historia, geografia.

Poza tym wszyscy drugoklasiści rozwiązali arkusze obowiązkowe podczas egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i z języków obcych (język angielski lub język niemiecki). Wzmożony wysiłek uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali i ocenili prace diagnostyczne zgodnie z kryteriami egzaminacyjnymi, nie pójdzie na marne. Wyniki procentowe i punktowe będą punktem wyjścia do porównań, analizi przedmaturalnych przygotowań, które rozpoczną się po wakacjach.

Karina Zalesińska