Strona główna » Bez kategorii » PROJEKT EUROPA – 2 Edycja

PROJEKT EUROPA – 2 Edycja

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języków obcych chcieliby ponownie zaprosić  uczniów klas pierwszych i drugich  do uczestnictwa w całorocznym  przedsięwzięciu, zatytułowanym Projekt Europa. Przypominamy, że inicjatywa ta ma na celu zainteresowanie Was krajami europejskimi, doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, ćwiczenie pracy w zespole , kompetencji językowych, a także zdolności artystycznych.

Projekt Europa składa się z 4 etapów:

1. Losowanie. We wrześniu klasy pierwsze i drugie losują jeden z 8 krajów europejskich, wybranych przez organizatorów.

2. Kreatywna flaga-  do końca listopada każda klasa przygotowuje flagę wylosowanego państwa. Flaga powinna mieć wielkość nie mniejszą niż format A2, musi być fizycznie możliwa do prezentowania/ powieszenia/postawienia/przechowywania, może być wykonana z różnorodnych materiałów.

3. Kolaż informacyjny- do końca lutego klasy wykonują kolaż, w którym w ciekawy i wszechstronny sposób zaprezentują wylosowany kraj. Podobnie jak flaga, kolaż ma mieć wielkość nie mniejszą niż format A2, a elementem wymaganym jest umieszczenie w nim tekstu w języku angielskim i /lub niemieckim.

4. Impresje filmowe- do końca kwietnia każda klasa nakręci film związany tematycznie z wylosowanym krajem. Wymagania dotyczące filmu:

  • Nie może trwać dłużej niż 10 minut
  • Musi  zawierać dialogi i/lub wypowiedzi w języku angielskim i/lub niemieckim
  • Nie może być czytaną prezentacją
  • Powinny się w nim pojawić elementy charakterystyczne dla danego państwa- muzyka, charakterystyczne miejsca (w dowolnej stylizacji), znane postacie, symbole itp.

Uwaga: Filmy będą opublikowane na blogu językowym (Językowo zakręceni) oraz na kanale You Tube. W związku z tym, prosimy o niewykorzystywanie muzyki z zastrzeżonymi prawami autorskimi.

Na każdym etapie projektu klasom przydzielone będą punkty. Podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu.

Pytania i wątpliwości kierujcie do pani Małgorzaty Kopackiej lub do pani Izabeli Maciejewskiej

Życzymy wszystkim dobrej, kreatywnej zabawy przy Projekcie Europa!