Strona główna » Aktualności » Przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020

Przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020

Nauczyciele naszej szkoły, mając na uwadze konieczność dostosowania treści, metod i form pracy do nowej podstawy programowej, która obowiązywać będzie w czteroletnim liceum od września 2019r., wzięli udział w konferencjach metodycznych w Poznaniu. Spotkania dla nauczycieli matematyki, chemii,  języka polskiego i fizyki odbyły się na gościnnych wydziałach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w pierwszej połowie czerwca 2019r. i poświęcone były zmianom w podstawach programowych wymienionych przedmiotów, a także zalecanym metodom pracy z absolwentami szkół podstawowych. Organizatorem szkoleń był Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wydziały: Matematyki, Chemii, Fizyki, Filologii Polskiej i klasycznej UAM, partnerami: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

Karina Zalesińska