Regulamin biblioteki szkolnej

obowiązujący w czasie pandemii koronawirusa

 1.   Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku.
 2.   Czytelnia oraz ICIM są nieczynne do odwołania.
 3.   Czytelnicy zobowiązani są do założenia maseczki/przyłbicy i rękawiczek ochronnych/dezynfekcji rąk przed wizytą w bibliotece szkolnej.
 4.   W punkcie odbioru/wydawania książek w bibliotece szkolnej może przebywać tylko jedna osoba.
 5.   Stojąc w kolejce, należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra).
 6.   Wszystkie oddane książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne podlegają trzydniowej kwarantannie.
 7.   Wszelkie zapytania odnośnie książek lub wyjaśnianie spraw dotyczących wypożyczeń można kierować do nauczyciela bibliotekarza przez dziennik elektroniczny.
 8.   Istnieje możliwość rezerwacji książek, czasopism i innych dokumentów bibliotecznych przez dziennik elektroniczny.
 9.   W wyjątkowych przypadkach, związanych z koniecznością wydrukowania lub skserowania materiałów na potrzeby szkolne, należy zwracać się do nauczyciela bibliotekarza przez dziennik elektroniczny.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO

W KĘPNIE

 

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory głównie w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Ponadto biblioteka udostępniania książki i inne źródła informacji również na czas ferii letnich i zimowych.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu.
 • czytając lub przeglądając je na miejscu.
 1. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci.
 3. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonej książki (lub innego dokumentu).
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (lub innych dokumentów).
 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych mają prawo wypożyczyć większą ilość książek (lub innych dokumentów).
 7. Termin zwrotu książek upływa po miesiącu, czasopism po tygodniu. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 8.  Uczeń może uzyskać prolongatę, jeżeli książka (lub inny dokument) jest mu potrzebna, a nie ma na nią zamówień.
 9.  W przypadkach uzasadnionych, bibliotekarz może żądać zwrotu książki (lub innego dokumentu) przed upływem ustalonego terminu.
 10.  W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki (lub innego dokumentu) czytelnik musi odkupić drugą, o tym samym tytule lub o innym, wskazanym przez bibliotekarza.
 11. Uczniowie ostatnich klas, a także w przypadku odejścia ze szkoły zobowiązani są do oddania do biblioteki wszystkich książek, czasopism i dokumentów specjalnych.
 12.  Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów na terenie biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO

W KĘPNIE

 

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.

3. Przeczytane czasopisma i książki oraz zbiory multimedialne oddaje się bibliotekarzowi.
4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak, w uzasadnionych wypadkach, bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie danej książki lub innego dokumentu do domu, na krótki termin.

5. Podczas korzystania z czytelni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO

W KĘPNIE

 

 1.   Indywidualna sesja internetowa może trwać 45 minut z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 2.   Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 3.   Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci WWW przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 4.   Wyniki pracy można zapisać lub wydrukować.
 5.   Kończąc sesję z komputerem, użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.
 6.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 7.  Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.
 8.  Użytkownikowi zabrania się:

A)   instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera;

B)    używania własnego oprogramowania;

C)    wykorzystywania Internetu do:

 • przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obraźliwe;
 • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.