Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady rekrutacji  absolwentów szkoły podstawowej       

Wniosek dla szkół podstawowych                 

   


DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!
Nasze Liceum nieustannie tworzy historię miasta, powiatu, regionu. Wielu absolwentów osiągnęło swe życiowe sukcesy dzięki pracowitości, zdolnościom i kompetencjom.
Możesz i Ty zapisać się w zbiorowej pamięci.
Jeżeli wybierzesz tę szkołę:

 • otrzymasz dobre wykształcenie,
 • możesz rozwijać swoje pasje,
 • możesz zrealizować swoje życiowe marzenie.
ZAPRASZAMY!

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych.
 2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
 3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.
 4. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do LO Nr I w Kępnie:

-          wniosek,

-          życiorys,

-          2 fotografie,

-          świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

-          wynik egzaminu ósmoklasisty,

-          orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada).

Wniosek zawiera:

-          imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,

-          numer PESEL kandydata,

-          imiona i nazwiska rodziców kandydata,

-          adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

-          numery telefonów rodziców kandydata,

-          wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,

-          wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w szkole podstawowej w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.

 

 

 

Co roku w szkole organizowane są  tzw. „DRZWI OTWARTE SZKOŁY” na których dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie prezentują naszą placówkę przed absolwentami szkół podstawowych.

 W programie „DRZWI OTWARTYCH SZKOŁY”  jest m. in.:

 • zapoznanie z ofertą edukacyjną liceum,  
 • zwiedzanie pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych, 
 • prezentacja dorobku uczniów, nauczycieli LO,
 • występy młodzieży licealnej,
 • prezentacja multimedialna,
 • inne atrakcje.
 Zapraszamy młodzież szkół podstawowych do licznego udziału w imprezie.