Rekrutacja

Czas składania podań!

Drodzy gimnazjaliści, przypominamy, że można składać podania w celu przyjęcia do naszej szkoły. W podaniu należy wpisać:

-          imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,

-          numer PESEL kandydata,

-          imiona i nazwiska rodziców kandydata,

-          adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

-          numery telefonów rodziców kandydata,

-          wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,

-          wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w gimnazjum w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.

Ważne terminy związane z rekrutacją:

 • 14.05 – 30.05.2018r. – składanie podań do wybranych szkół,
 • do 25.06.2018r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • do 26.06.2018r. – ustalenie listy kandydatów spełniających warunki brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 11.07.2018r. godz. 10:00ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   UWAGA!

   Bardzo prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów do 13.07.2018r. w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO Nr I w Kępnie

 • od 11.07.2018 r. do 19.07.2018r. godz. 12:00 – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej,
 • 20.07.2018r. godz. 13:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

W razie zmian terminów związanych z rekrutacją dyrektor LO Nr I w Kępnie powiadomi niezwłocznie o tym fakcie dyrektora gimnazjum.

Przypominamy również, że nie ma limitu punktów, jaki trzeba uzyskać, aby dostać się do naszego liceum! Czekamy więc na wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wspólnie z nami pogłębiać swoją wiedzę.


DROGI GIMNAZJALISTO!
Nasze Liceum nieustannie tworzy historię miasta, powiatu, regionu. Wielu absolwentów osiągnęło swe życiowe sukcesy dzięki pracowitości, zdolnościom i kompetencjom.
Możesz i Ty zapisać się w zbiorowej pamięci.
Jeżeli wybierzesz tę szkołę:

 • otrzymasz dobre wykształcenie,
 • możesz rozwijać swoje pasje,
 • możesz zrealizować swoje życiowe marzenie.
ZAPRASZAMY!
Pełne informacje o rekrutacji -  Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
 3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.
 4. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do LO Nr I w Kępnie:

-          wniosek,

-          życiorys,

-          2 fotografie,

-          świadectwo ukończenia gimnazjum,

-          wyniki egzaminów gimnazjalnych,

-          orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada).

Wniosek zawiera:

-          imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,

-          numer PESEL kandydata,

-          imiona i nazwiska rodziców kandydata,

-          adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

-          numery telefonów rodziców kandydata,

-          wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,

-          wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w gimnazjum w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.

 

 

 

Co roku w szkole organizowane są  tzw. „DRZWI OTWARTE SZKOŁY” na których dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie prezentują naszą placówkę przed gimnazjalistami.

 W programie „DRZWI OTWARTYCH SZKOŁY”  jest m. in.:

 • zapoznanie z ofertą edukacyjną liceum,  
 • zwiedzanie pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych, 
 • prezentacja dorobku uczniów, nauczycieli LO,
 • występy młodzieży licealnej,
 • prezentacja multimedialna,
 • inne atrakcje.
 Zapraszamy młodzież gimnazjalną do licznego udziału w imprezie.