Rekrutacja

Uwaga! Absolwenci szkół podstawowych!

Informujemy, że od 11 maja do 10 lipca 2020 można składać wnioski o przyjęcie do naszego liceum w roku szkolnym 2020/2021 w sekretariacie szkoły lub wrzucać do skrzynki znajdującej się na parterze budynku.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr I

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok szkolny 2020/2021

 

Dokumenty do pobrania: Zasady rekrutacji  absolwentów szkoły podstawowej       

                                                     Wniosek dla szkół podstawowych                 

 

Uwaga! Kandydaci do naszego liceum!

Ministerstwo Edukacji Narodowej 19 maja 2020 ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z nim absolwenci szkół podstawowych mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do liceum oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do 10 lipca 2020 roku.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku można złożyć w szkole ponadpodstawowej zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmienić szkoły, do których absolwenci mogą kandydować.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 12 sierpnia 2020 roku.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 roku należy potwierdzić wolę przyjęcia do liceum w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeśli dokumenty te nie zostały złożone wcześniej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego!


 1. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych.
 2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
 3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.
 4. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do LO Nr I w Kępnie:

-          wniosek,

-          życiorys,

-          2 fotografie,

-          świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

-          wynik egzaminu ósmoklasisty,

-          orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada).

Wniosek zawiera:

-          imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,

-          numer PESEL kandydata,

-          imiona i nazwiska rodziców kandydata,

-          adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

-          numery telefonów rodziców kandydata,

-          wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,

-          wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w szkole podstawowej w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.


DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!
Nasze Liceum nieustannie tworzy historię miasta, powiatu, regionu. Wielu absolwentów osiągnęło swe życiowe sukcesy dzięki pracowitości, zdolnościom i kompetencjom.
Możesz i Ty zapisać się w zbiorowej pamięci.
Jeżeli wybierzesz tę szkołę:

 • otrzymasz dobre wykształcenie,
 • możesz rozwijać swoje pasje,
 • możesz zrealizować swoje życiowe marzenie.
ZAPRASZAMY!

 


Co roku w szkole organizowane są  tzw. „DRZWI OTWARTE SZKOŁY” na których dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie prezentują naszą placówkę przed absolwentami szkół podstawowych.


 W programie „DRZWI OTWARTYCH SZKOŁY”  jest m. in.:

 • zapoznanie z ofertą edukacyjną liceum,  
 • zwiedzanie pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych, 
 • prezentacja dorobku uczniów, nauczycieli LO,
 • występy młodzieży licealnej,
 • prezentacja multimedialna,
 • inne atrakcje.
 Zapraszamy młodzież szkół podstawowych do licznego udziału w imprezie.