Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2020/2021

 

1.Martyna Jerczyńska IIIa  – przewodnicząca, 100 koszulek na 100-lecie

2.Weronika Rzepka IIIb – przewodnicząca, Liga Klas

3.Łucja Makosch IIc – zastępca przewodniczącej, fotograf wydarzeń szkolnych

4.Natalia Pawlik IINa – skarbnik, fotograf wydarzeń szkolnych

5.Lidia Surgiel IINa – skarbnik

6.Aleksandra Królikowska IIIb – facebook szkolny, Liga Klas

7.Oliwia Kulik IINb – facebook szkolny, informacje na stronę internetową

8.Julia Jarząb IIIb –kwiaty okolicznościowe, szczęśliwy numerek

9.Maria Żbik IIIb – kwiaty okolicznościowe

10.Aleksandra Polak IIIa – fotograf wydarzeń szkolnych, bluzy szkolne

11.Kasandra Troianovska IId – gazetka RSU

12.Wiktoria Szyszka IIa – gazetka RSU

13.Magdalena Walczak IIa – gazetka RSU

14.Dominik Janicki IIa – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

15.Wiktor Trojak IIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

16.Bruno Nowak IIIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

17.Mateusz Osiecki IIIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli, komunikaty szkolne


Poczet Sztandarowy 

rok szkolny 2020/2021


1.Dagmara Pelc IIIa

2.Martyna Rybczyńska IIIa

3.Aleksandra Polak IIIa

4.Katarzyna Łazaj IIIc

5.Arkadiusz Cebula IIIa

6.Karol Władek IIIb

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie

w roku szkolnym 2020/2021

 1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową.
 2. Koordynator Ligi: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Lidią Kulik
 3. Liga Klas rozpoczyna się we wrześniu, październiku  każdego roku szkolnego, podsumowanie następuje w czerwcu.
 4. Do rywalizacji przystępują klasy pierwsze i drugie.
 5. Wygrywa ta klasa, która zdobędzie najwięcej punktów podczas podsumowania.
 6. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest (oprócz satysfakcji) dofinansowanie do wycieczki klasowej ufundowane przez Radę Rodziców i RSU.

 

Lp.

Podjęta działalność

Termin

Koordynacja

Punktacja

1. Frekwencja cały rok Lidia Kulik (95% – 100%> – 4 p.

(90% – 95%> – 3 p.

(85% – 90%> – 2 p.

(0% – 85%> – 1 p.

2. Europejski Dzień Języków wrzesień Ewa Moska I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.itd.

3. Szkolny Festiwal Teatralny listopad Beata Kaźmierczak Awans do etapu powiatowego – 8 p.

Udział – 4 p.

4. Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej grudzień Izabele Maciejewska

Małgorzata Kopacka

Awans do etapu powiatowego – 8 p.

Udział – 4 p.

5. Pierwszy Dzień Wiosny marzec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.itd.

6. Konkurs Piosenki Polskiej marzec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.

Udział – 4.

7. Projekt Europa (III etapy – liczone osobno) październik,

czerwiec

Izabele Maciejewska

Małgorzata Kopacka

I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.

itd.

8. Średnia ocen

Osobno rozpatrywane I i II półrocze

styczeń, czerwiec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.

IV miejsce – 5 p.

9. Czytelnictwo

Osobno rozpatrywane I i II półrocze

styczeń, czerwiec Paulina Pacyna-Dawid I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p. itd.

10. Konkursy, projekty związane z obchodami 100 –lecia szkoły cały rok Paulina Pacyna – Dawid

Karina Zalesińska, RSU

Od 0 p. do 8 p.

Plan pracy RSU na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialni

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

wszyscy członkowie RSU

2

Opracowanie planu działań RSU

wrzesień 2020

wszyscy członkowie RSU

3

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z działalnością RSU

wrzesień 2020

przewodnicząca i z-ca przewodniczącej RSU

4

Akcja – 100 koszulek na stulecie

wrzesień, październik

przewodnicząca RSU, opiekun RSU

5

Liga Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I (podsumowanie, wnioski, ogłoszenie konkursu)

wrzesień

2020

wszyscy członkowie RSU

6

Ogłoszenie konkursu fotograficznego

„Obiektyw na szkołę”,

wykonanie wspólnego zdjęcia na dziedzińcu szkoły

wrzesień

2020

wszyscy członkowie RSU biblioteka szkolna

7

Otrzęsiny klas pierwszych

29.09.2020

wszyscy członkowie RSU

8

Ogłoszenie zbiórki plastikowych nakrętek – udział a akcji charytatywnej

wrzesień 2020

wszyscy członkowie RSU

9

Ogłoszenie zbiórki zużytych baterii – akcja recyklingowa

wrzesień 2020

wszyscy członkowie RSU

10

Szkolne obchody Dnia Chłopca

30.09.2020

żeńska część RSU

11

Wybory uzupełniające do RSU        i Rady Szkoły

wrzesień 2020

wszyscy członkowie RSU

12

Wręczenie kwiatów nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2020

wszyscy członkowie RSU

13

I etap konkursu OMNIBUS

 

październik

2020

wszyscy członkowie RSU

14

Szkolne obchody Dnia Spódnicy i Krawatu

30. 10. 2020

wszyscy członkowie RSU

15

Akcja – szkolne bluzy i koszulki

październik, marzec

przewodnicząca RSU, opiekun RSU

16

Obchody 102 rocznicy

Odzyskania Niepodległości,

11.11.2020

wszyscy członkowie RSU

17

Szkolne obchody Dnia Licealisty

23. 11. 2020

wszyscy członkowie RSU

18

Udział  w akcji „Szlachetna paczka”

grudzień

2020

wszyscy członkowie RSU

19

Udział  w akcji „Góra Grosza”

grudzień

2020

wszyscy członkowie RSU

20

Dekoracja szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia

03.12.2020

wszyscy członkowie RSU

21

Odwiedziny naszej szkoły przez św. Mikołaja, rozdawanie uczniom i pracownikom szkoły słodkich prezentów

06.12.2020

wszyscy członkowie RSU

22

                                                                  II etap konkursu OMNIBUS

styczeń 2021

wszyscy członkowie RSU

23

Dekoracja szkoły z okazji „Walentynek”

04.02.2021

wszyscy członkowie RSU

24

Szkolne „Walentynki” – poczta  Walentynowa

14.02.2021

wszyscy członkowie RSU

 

25

Finał konkursu OMNIBUS

luty

2021

wszyscy członkowie RSU

26

Bal Karnawałowy – bal przebierańców

20.02.2021

wszyscy członkowie RSU

27

„Drzwi Otwarte” – szansa dla uczniów III klas gimnazjum na zapoznanie się ze szkołą, wymaganiami rekrutacyjnymi. Prezentacja szkoły.

marzec 2021

mgr Lidia Kulik

mgr Beata Kaźmierczak

wszyscy członkowie RSU

28

Szkolne obchody Dnia Kobiet

08.03.2021

męska część RSU

29

Pożegnanie odchodzących członków RSU oraz powitanie  nowych członków -

wycieczka do Wrocławia

marzec 2021

wszyscy członkowie RSU

30

Obchody związane z pierwszym dniem wiosny

21.03.2021

wszyscy członkowie RSU

31

Wspólne wykonanie kapsuły czasu

kwiecień 2021

wszyscy członkowie RSU

32

Dyskoteka pożegnalna dla klas trzecich

kwiecień 2021

wszyscy członkowie RSU

33

Uroczystość zakończenia nauki przez klasy III

24.04.2021

przewodnicząca RSU

34

Uroczyste obchody 100 – lecia Liceum Ogólnokształcącego Nr I VII Zjazd Absolwentów

29 – 30. 05. 2021

wszyscy członkowie RSU

35

Szkolne obchody Dnia dziecka

1.06.2021

wszyscy członkowie RSU

36

Zakończenie i podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, zużytych baterii

czerwiec 2021

wszyscy członkowie RSU

37

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26.06.2021

przewodnicząca RSU

 

 

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań, RSU w ciągu całego roku szkolnego zajmuje się nadawaniem przez szkolny radiowęzeł codziennych komunikatów. Członkowie RSU czynnie uczestniczą w obchodach różnych rocznic szkolnych i historycznych naszego miasta oraz kraju.

 

 

Regulamin dyskoteki

 1. Godzina rozpoczęcia 19.00, zakończenia 23.00.
 2. Uczniowie obecni na dyskotece na następny dzień otrzymują „białą kartkę” – dzień bez pytania.
 3. Uczennice uczestniczące w dyskotece przynoszą buty z płaską podeszwą na przebranie.
 4. Uczniowie przebywający w auli nie siadają na parapetach.
 5. W szkole zabronione jest wnoszenie, spożywanie i zażywanie alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, a także palenie papierosów.
 6. Podczas trwania dyskoteki uczestnicy nie opuszczają budynku szkoły, wyjście z obiektu jest jednoznaczne z zakończeniem zabawy dyskotekowej dla uczestnika.
 7. Uczeń naszego liceum może wprowadzić jedną osobę towarzyszącą spoza szkoły.
 8. Osoba towarzysząca może przebywać na terenie szkoły po okazaniu dokumentu tożsamości i wpisaniu jej danych na listę uczestników dyskoteki przy nazwisku osoby wprowadzającej.
 9. Jeżeli uczeń lub osoba towarzysząca będą zachowywać się niestosownie na imprezie (np. awantury, zażywanie alkoholu, palenie papierosów, itp.) opiekunowie natychmiast wypraszają go/ich z terenu szkoły. O incydencie powiadamiani są wychowawcy, rodzice, a w sprawach wymagających interwencji – policja.
 10. Każdy uczestnik dyskoteki przy wejściu podpisuje listę uczestników, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu imprezy.