Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego
rok szkolny 2019/2020

 

 1. Martyna Jerczyńska IIa  – przewodnicząca
 2. Weronika Rzepka IIb – przewodnicząca
 3. Aleksandra Królikowska IIb – zastępca przewodniczącej, facebook szkolny
 4. Julia Jarząb IIb – zastępca przewodniczącej, kwiaty okolicznościowe
 5. Natalia Pawlik INa – skarbnik
 6. Lidia Surgiel INa – skarbnik
 7. Maria Żbik IIb – kwiaty okolicznościowe, facebook szkolny
 8. Aleksandra Polak IIa – fotograf wydarzeń szkolnych, kwiaty okolicznościowe
 9. Oliwia Kulik INb – fotograf wydarzeń szkolnych, informacje na stronę internetową
 10. Kasandra Troianovska Id – szczęśliwy numerek, komunikaty szkolne
 11. Łucja Makosch – szczęśliwy numerek, informacje na stronę internetową
 12. Wiktoria Szyszka Ia – gazetka szkolna
 13. Magdalena Walczak Ia – gazetka szkolna
 14. Dominik Janicki Ia – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli
 15. Wiktor Trojak Ib – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli
 16. Bruno Nowak IIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli
 17. Mateusz Osiecki IIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli, komunikaty szkolna
 18. Zuzanna Gogół IIc – gazetka szkolna

 

Poczet sztandarowy

Kamil Kula IIIa

Olaf Biegański IIIa

Dominika Oświęcimska IIIa

Aleksandra Dorywała IIIa

Aleksandra Urbańska IIIc

Julia Kozica IIId

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie

w roku szkolnym 2019/2020

 1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową.
 2. Koordynator Ligi: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Lidią Kulik
 3. Liga Klas rozpoczyna się we wrześniu, październiku  każdego roku szkolnego, podsumowanie następuje w czerwcu.
 4. Do rywalizacji przystępują klasy pierwsze i drugie.
 5. Wygrywa ta klasa, która zdobędzie najwięcej punktów podczas podsumowania.
 6. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest (oprócz satysfakcji) dofinansowanie do wycieczki klasowej ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Podjęta działalność

Termin

Koordynacja

Punktacja

Frekwencja cały rok Lidia Kulik (95% – 100%> – 4 p.

(90% – 95%> – 3 p.

(85% – 90%> – 2 p.

(0% – 85%> – 1 p.

Europejski Dzień Języków wrzesień Ewa Moska I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p. itd.

Szkolny Festiwal Teatralny listopad Beata Kaźmierczak Awans do etapu powiatowego – 8 p.

Udział – 4 p.

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej grudzień Izabele Maciejewska

Małgorzata Kopacka

Awans do etapu powiatowego – 8 p.

Udział – 4 p.

Pierwszy Dzień Wiosny marzec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p. itd.

Konkurs Piosenki Polskiej marzec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.

Udział – 4.

Projekt Europa (III etapy – liczone osobno) październik,

czerwiec

Izabele Maciejewska

Małgorzata Kopacka

I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.

itd.

Podsumowanie zbiórki plastikowych nakrętek

czerwiec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p. itd.

Podsumowanie zbiórki zużytych baterii

czerwiec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p. itd.

Średnia ocen

Osobno rozpatrywane są klasy I i II

styczeń, czerwiec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p.

IV miejsce – 5 p.

Czytelnictwo styczeń, czerwiec Paulina Pacyna-Dawid I miejsce – 8 p.

II miejsce – 7 p.

III miejsce – 6 p. itd.

Konkursy, projekty związane z obchodami 100 – lecia szkoły cały rok Paulina Pacyna – Dawid

Karina Zalesińska, RSU

Od 0 p. do 8 p.

 

Plan pracy RSU na rok szkolny 2019/2020

 

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialni

     

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

wszyscy członkowie RSU

   

Opracowanie planu działań RSU

wrzesień 2019

wszyscy członkowie RSU

     

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z działalnością RSU

wrzesień 2019

przewodnicząca i z-ca przewodniczącej RSU

     

Liga Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I (podsumowanie, wnioski, ogłoszenie konkursu)

wrzesień

2019

wszyscy członkowie RSU

    

Ogłoszenie konkursu na hasło oraz logo promujące obchody stulecia Liceum Ogólnokształcącym Nr I połączone z VII Zjazdem Absolwentów

wrzesień

2019

wszyscy członkowie RSU biblioteka szkolna

     

Otrzęsiny klas pierwszych

24.09.2019

wszyscy członkowie RSU

     

Dyskoteka powitalna dla klas pierwszych

30.09.2019

wszyscy członkowie RSU

     

Ogłoszenie zbiórki plastikowych nakrętek – udział w akcji charytatywnej

wrzesień 2019

wszyscy członkowie RSU

    

Ogłoszenie zbiórki zużytych baterii – akcja recyklingowa

wrzesień 2019

wszyscy członkowie RSU

Szkolne obchody Dnia Chłopca

30.09.2019

żeńska część RSU

Wybory uzupełniające do RSU  i Rady Szkoły

październik 2019

wszyscy członkowie RSU

 

Wręczenie kwiatów nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2019

wszyscy członkowie RSU


I etap konkursu OMNIBUS

 

październik

2019

wszyscy członkowie RSU


Ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Nasza szkoła w obiektywie”, wykonanie wspólnego zdjęcia na dziedzińcu szkoły

październik

2019

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne obchody Dnia Spódnicy i Krawatu

30. 10. 2019

wszyscy członkowie RSU

 

Wykonanie przypinki  promującej obchody stulecia Liceum Ogólnokształcącym Nr I połączone z VII Zjazdem Absolwentów

listopad

2019

wszyscy członkowie RSU

 

Obchody 101 rocznicy

Odzyskania Niepodległości,

11.11.2019

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne obchody Dnia Licealisty

23. 11. 2019

wszyscy członkowie RSU

Dyskoteka andrzejkowa

28.11.2019

wszyscy członkowie RSU

 

Udział  w akcji „Szlachetna paczka”

grudzień

2019

wszyscy członkowie RSU

 

Udział  w akcji „Góra Grosza”

grudzień

2019

wszyscy członkowie RSU

Dekoracja szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia

03.12.2019

wszyscy członkowie RSU

Odwiedziny naszej szkoły przez św. Mikołaja, rozdawanie uczniom i pracownikom szkoły słodkich prezentów

06.12.2019

wszyscy członkowie RSU

 

                                                                  IIetap konkursu OMNIBUS

styczeń 2020

wszyscy członkowie RSU

Dekoracja szkoły z okazji „Walentynek”

04.02.2020

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne „Walentynki” – poczta  Walentynowa

14.02.2020

wszyscy członkowie RSU

Finał konkursu OMNIBUS

luty

2020

wszyscy członkowie RSU

 

Bal Karnawałowy – bal przebierańców

20.02.2020

wszyscy członkowie RSU

 

„Drzwi Otwarte” – szansa dla uczniów III klas gimnazjum na zapoznanie się ze szkołą, wymaganiami rekrutacyjnymi. Prezentacja szkoły.

marzec 2020

mgr Lidia Kulik

mgr Beata Kaźmierczak

wszyscy członkowie RSU

Szkolne obchody Dnia Kobiet

08.03.2020

męska część RSU

 

Pożegnanie odchodzących członków RSU oraz powitanie  nowych członków -

wycieczka do Wrocławia

marzec 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Obchody związane z pierwszym dniem wiosny

21.03.2020

wszyscy członkowie RSU

 

Wspólne wykonanie kapsuły czasu

kwiecień 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Dyskoteka pożegnalna dla klas trzecich

kwiecień 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Uroczystość zakończenia nauki przez klasy III

24.04.2020

przewodnicząca RSU

 

Uroczyste obchody 100 – lecia Liceum Ogólnokształcącego Nr I VII Zjazd Absolwentów

30 – 31. 05. 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne obchody Dnia dziecka

1.06.2020

wszyscy członkowie RSU

 

Zakończenie i podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, zużytych baterii

czerwiec 2020

wszyscy członkowie RSU


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020

przewodnicząca RSU

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań, RSU w ciągu całego roku szkolnego zajmuje się nadawaniem przez szkolny radiowęzeł codziennych komunikatów. Członkowie RSU czynnie uczestniczą w obchodach różnych rocznic szkolnych i historycznych naszego miasta oraz kraju.

 

Regulamin dyskoteki

 1. Godzina rozpoczęcia 19.00, zakończenia 23.00.
 2. Uczniowie obecni na dyskotece na następny dzień otrzymują „białą kartkę” – dzień bez pytania.
 3. Uczennice uczestniczące w dyskotece przynoszą buty z płaską podeszwą na przebranie.
 4. Uczniowie przebywający w auli nie siadają na parapetach.
 5. W szkole zabronione jest wnoszenie, spożywanie i zażywanie alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, a także palenie papierosów.
 6. Podczas trwania dyskoteki uczestnicy nie opuszczają budynku szkoły, wyjście z obiektu jest jednoznaczne z zakończeniem zabawy dyskotekowej dla uczestnika.
 7. Uczeń naszego liceum może wprowadzić jedną osobę towarzyszącą spoza szkoły.
 8. Osoba towarzysząca może przebywać na terenie szkoły po okazaniu dokumentu tożsamości i wpisaniu jej danych na listę uczestników dyskoteki przy nazwisku osoby wprowadzającej.
 9. Jeżeli uczeń lub osoba towarzysząca będą zachowywać się niestosownie na imprezie (np. awantury, zażywanie alkoholu, palenie papierosów, itp.) opiekunowie natychmiast wypraszają go/ich z terenu szkoły. O incydencie powiadamiani są wychowawcy, rodzice, a w sprawach wymagających interwencji – policja.
 10. Każdy uczestnik dyskoteki przy wejściu podpisuje listę uczestników, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu imprezy.