Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 2019r.

Julia Winiecka IIIc  – przewodnicząca

Michalina Jeziorna IIIc – zastępca przewodniczącej

Agata Krzywiecka IId – zastępca przewodniczącej

Paulina Gąszczak IIIa – skarbnik

Aleksandra Domal IIIc – skarbnik

Martyna Jerczyńska IIa – kwiaty okolicznościowe

Aleksandra Polak IIa – kwiaty okolicznościowe

Weronika Rzepka IIb – gazetka szkolna, informacje na stronę internetową

Aleksandra Królikowska IIb – gazetka szkolna, informacje na stronę internetową

Aleksander Kosik IIId – szczęśliwy numerek

Michalina Jeziorna IIIc – fotograf wydarzeń szkolnych, Facebook

Julia Kozica IIId – informacje na stronę internetową, Facebook

Zuzanna Bonczol IIId – informacje na stronę internetową

Emilian Nowak IIIa – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

Mikołaj Jabłczyński IIIc – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

Bruno Nowak IIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

Mateusz Osiecki IIb – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

 

Poczet sztandarowy

Kamil Kula IIIa

Olaf Biegański IIIa

Dominika Oświęcimska IIIa

Aleksandra Dorywała IIIa

Aleksandra Urbańska IIIc

Julia Kozica IIId

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie

w roku szkolnym 2019/2020

 1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową.
 2. Koordynator Ligi: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Lidią Kulik
 3. Liga Klas rozpoczyna się we wrześniu, październiku  każdego roku szkolnego, podsumowanie następuje w czerwcu.
 4. Do rywalizacji przystępują klasy pierwsze i drugie.
 5. Wygrywa ta klasa, która zdobędzie najwięcej punktów podczas podsumowania.
 6. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest (oprócz satysfakcji) dofinansowanie do wycieczki klasowej ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Podjęta działalność

Termin

Koordynacja

Punktacja

Frekwencja cały rok Lidia Kulik (95% – 100%> – 4 p.(90% – 95%> – 3 p.

(85% – 90%> – 2 p.

(0% – 85%> – 1 p.

Europejski Dzień Języków wrzesień Ewa Moska I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p. itd.
Szkolny Festiwal Teatralny listopad Beata Kaźmierczak Awans do etapu powiatowego – 8 p.Udział – 4 p.
Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej grudzień Izabela Maciejewska   Małgorzata Kopacka Awans do etapu powiatowego – 8 p.Udział – 4 p.
Pierwszy Dzień Wiosny marzec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p. itd.
Konkurs Piosenki Polskiej marzec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p.Udział – 4.
Projekt Europa (III etapy – liczone osobno) październik,czerwiec Izabela Maciejewska   Małgorzata Kopacka I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p.itd.
Podsumowanie zbiórki plastikowych nakrętek

czerwiec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p. itd.
Podsumowanie zbiórki zużytych baterii

czerwiec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p. itd.
Średnia ocen  Osobno rozpatrywane są klasy I i II styczeń, czerwiec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p.IV miejsce – 5 p.
Czytelnictwo styczeń, czerwiec Paulina Pacyna-Dawid I miejsce – 8 p.II miejsce – 7 p.III miejsce – 6 p. itd.
Konkursy, projekty związane z obchodami 100 – lecia szkoły cały rok Paulina Pacyna – Dawid   Karina Zalesińska, RSU Od 0 p. do 8 p.

 

Plan pracy RSU na rok szkolny 2019/2020

 

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialni

     

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

wszyscy członkowie RSU

   

Opracowanie planu działań RSU

wrzesień 2019

wszyscy członkowie RSU

     

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z działalnością RSU

wrzesień 2019

przewodnicząca i z-ca przewodniczącej RSU

     

Liga Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I (podsumowanie, wnioski, ogłoszenie konkursu)

wrzesień

2019

wszyscy członkowie RSU

    

Ogłoszenie konkursu na hasło oraz logo promujące obchody stulecia Liceum Ogólnokształcącym Nr I połączone z VII Zjazdem Absolwentów

wrzesień

2019

wszyscy członkowie RSU biblioteka szkolna

     

Otrzęsiny klas pierwszych

24.09.2019

wszyscy członkowie RSU

     

Dyskoteka powitalna dla klas pierwszych

30.09.2019

wszyscy członkowie RSU

     

Ogłoszenie zbiórki plastikowych nakrętek – udział w akcji charytatywnej

wrzesień 2019

wszyscy członkowie RSU

    

Ogłoszenie zbiórki zużytych baterii – akcja recyklingowa

wrzesień 2019

wszyscy członkowie RSU

Szkolne obchody Dnia Chłopca

30.09.2019

żeńska część RSU

Wybory uzupełniające do RSU  i Rady Szkoły

październik 2019

wszyscy członkowie RSU

 

Wręczenie kwiatów nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2019

wszyscy członkowie RSU


I etap konkursu OMNIBUS

 

październik

2019

wszyscy członkowie RSU


Ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Nasza szkoła w obiektywie”, wykonanie wspólnego zdjęcia na dziedzińcu szkoły

październik

2019

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne obchody Dnia Spódnicy i Krawatu

30. 10. 2019

wszyscy członkowie RSU

 

Wykonanie przypinki  promującej obchody stulecia Liceum Ogólnokształcącym Nr I połączone z VII Zjazdem Absolwentów

listopad

2019

wszyscy członkowie RSU

 

Obchody 101 rocznicy

Odzyskania Niepodległości,

11.11.2019

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne obchody Dnia Licealisty

23. 11. 2019

wszyscy członkowie RSU

Dyskoteka andrzejkowa

28.11.2019

wszyscy członkowie RSU

 

Udział  w akcji „Szlachetna paczka”

grudzień

2019

wszyscy członkowie RSU

 

Udział  w akcji „Góra Grosza”

grudzień

2019

wszyscy członkowie RSU

Dekoracja szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia

03.12.2019

wszyscy członkowie RSU

Odwiedziny naszej szkoły przez św. Mikołaja, rozdawanie uczniom i pracownikom szkoły słodkich prezentów

06.12.2019

wszyscy członkowie RSU

 

                                                                  IIetap konkursu OMNIBUS

styczeń 2020

wszyscy członkowie RSU

Dekoracja szkoły z okazji „Walentynek”

04.02.2020

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne „Walentynki” – poczta  Walentynowa

14.02.2020

wszyscy członkowie RSU

Finał konkursu OMNIBUS

luty

2020

wszyscy członkowie RSU

 

Bal Karnawałowy – bal przebierańców

20.02.2020

wszyscy członkowie RSU

 

„Drzwi Otwarte” – szansa dla uczniów III klas gimnazjum na zapoznanie się ze szkołą, wymaganiami rekrutacyjnymi. Prezentacja szkoły.

marzec 2020

mgr Lidia Kulik

mgr Beata Kaźmierczak

wszyscy członkowie RSU

Szkolne obchody Dnia Kobiet

08.03.2020

męska część RSU

 

Pożegnanie odchodzących członków RSU oraz powitanie  nowych członków -

wycieczka do Wrocławia

marzec 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Obchody związane z pierwszym dniem wiosny

21.03.2020

wszyscy członkowie RSU

 

Wspólne wykonanie kapsuły czasu

kwiecień 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Dyskoteka pożegnalna dla klas trzecich

kwiecień 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Uroczystość zakończenia nauki przez klasy III

24.04.2020

przewodnicząca RSU

 

Uroczyste obchody 100 – lecia Liceum Ogólnokształcącego Nr I VII Zjazd Absolwentów

30 – 31. 05. 2020

wszyscy członkowie RSU

 

Szkolne obchody Dnia dziecka

1.06.2020

wszyscy członkowie RSU

 

Zakończenie i podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, zużytych baterii

czerwiec 2020

wszyscy członkowie RSU


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020

przewodnicząca RSU

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań, RSU w ciągu całego roku szkolnego zajmuje się nadawaniem przez szkolny radiowęzeł codziennych komunikatów. Członkowie RSU czynnie uczestniczą w obchodach różnych rocznic szkolnych i historycznych naszego miasta oraz kraju.

 

Regulamin dyskoteki

 1. Godzina rozpoczęcia 19.00, zakończenia 23.00.
 2. Uczniowie obecni na dyskotece na następny dzień otrzymują „białą kartkę” – dzień bez pytania.
 3. Uczennice uczestniczące w dyskotece przynoszą buty z płaską podeszwą na przebranie.
 4. Uczniowie przebywający w auli nie siadają na parapetach.
 5. W szkole zabronione jest wnoszenie, spożywanie i zażywanie alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, a także palenie papierosów.
 6. Podczas trwania dyskoteki uczestnicy nie opuszczają budynku szkoły, wyjście z obiektu jest jednoznaczne z zakończeniem zabawy dyskotekowej dla uczestnika.
 7. Uczeń naszego liceum może wprowadzić jedną osobę towarzyszącą spoza szkoły.
 8. Osoba towarzysząca może przebywać na terenie szkoły po okazaniu dokumentu tożsamości i wpisaniu jej danych na listę uczestników dyskoteki przy nazwisku osoby wprowadzającej.
 9. Jeżeli uczeń lub osoba towarzysząca będą zachowywać się niestosownie na imprezie (np. awantury, zażywanie alkoholu, palenie papierosów, itp.) opiekunowie natychmiast wypraszają go/ich z terenu szkoły. O incydencie powiadamiani są wychowawcy, rodzice, a w sprawach wymagających interwencji – policja.
 10. Każdy uczestnik dyskoteki przy wejściu podpisuje listę uczestników, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu imprezy.

Nowi członkowie RSU

23 października 2018r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Oddano 606 głosów, z czego 9 kart było nieważnych. Z 14 kandydatów szeregi samorządu zasiliło 8 osób, które uzyskały największe poparcie. Oto oni:

 1. Bruno Nowak z Ib uzyskał 93 głosy
 2. Aleksandra Królikowska z Ib uzyskała 63 głosy
 3. Aleksandra Polak z Ia uzyskała 62 głosy
 4. Martyna Jerczyńska z Ia uzyskała 53 głosy
 5. Agata Krzywiecka z Id uzyskała 51 głosów
 6. Mateusz Osiecki z Ib uzyskał 50 głosów
 7. Weronika Rzepka z Ib uzyskała 37 głosów
 8. Zuzanna Gogół z Ic uzyskała 37 głosów

Wszystkim kandydatom dziękujemy za chęć podjęcia pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego, nowym członkom życzymy wielu ciekawych pomysłów i zapału do realizacji nowo podjętych działań.

Lidia Kulik

Rada Samorządu Uczniowskiego 2018r.

Matylda Polańska IIIc  – przewodnicząca

Ewelina Dąbrowska IIIc  – przewodnicząca

Julia Winiecka IIc – zastępca przewodniczących

Paulina Gąszczak IIa – skarbnik

Aleksandra Domal IIc – skarbnik

Karolina Krzywiecka IIIc – kwiaty okolicznościowe

Aleksandra Idasiak IIIc – kwiaty okolicznościowe

Julia Hanke IIId – gazetka szkolna, informacje na stronę internetową

Wiktoria Nawrot IIId – gazetka szkolna, informacje na stronę internetową

Aleksander Kosik IId – szczęśliwy numerek

Michalina Jeziorna IIc – fotograf wydarzeń szkolnych, Facebook

Julia Kozica IId – informacje na stronę internetową, Facebook

Zuzanna Bonczol IId – informacje na stronę internetową

Emilian Nowak IIa – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

Mikołaj Jabłczyński IIc – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

Dawid Sodomski IIIa – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli

Mateusz Tomaszewski IIIa – obsługa sprzętu nagłaśniającego oraz rzutnika w auli


 

Plan pracy RSU na rok szkolny 2018/2019

Lp. Wydarzenie Termin Odpowiedzialni
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 wszyscy członkowie RSU
2. Opracowanie planu działań RSU wrzesień 2018 wszyscy członkowie RSU
3. Zapoznanie uczniów klas pierwszych z działalnością RSU wrzesień 2018 przewodnicząca i z-ca przewodniczącej RSU
4. Liga Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I (podsumowanie, wnioski, ogłoszenie konkursu) wrzesień 2018 wszyscy członkowie RSU
5. Otrzęsiny klas pierwszych 18.09.2018 wszyscy członkowie RSU
6. Dyskoteka powitalna dla klas pierwszych 20.09.2018 wszyscy członkowie RSU
7. Szkolne obchody Dnia Chłopca 30.09.2018 żeńska część RSU
8. Ogłoszenie projektu „Ocalić od zapomnienia” październik 2018 Pani Karina Zalesińska wszyscy członkowie RSU
9. Przygotowania do obchodów     100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, ogłoszenie konkursów patriotycznych – plakat, kotylion. październik 2018 Pani Paulina Pacyna – Dawid wszyscy członkowie RSU
10. Ogłoszenie zbiórki plastikowych nakrętek – udział a akcji charytatywnej październik 2018 wszyscy członkowie RSU
11. Ogłoszenie zbiórki zużytych baterii – akcja recyklingowa październik 2018 wszyscy członkowie RSU
12. Wybory uzupełniające do RSU        i Rady Szkoły październik 2018 wszyscy członkowie RSU
13. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 09.10.2018 wszyscy członkowie RSU
14. Wręczenie kwiatów nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12.10.2018 wszyscy członkowie RSU
15. I etap konkursu OMNIBUS październik 2018 wszyscy członkowie RSU
16. Ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Jesień w obiektywie” październik 2018 wszyscy członkowie RSU
17. Światowy Dzień Origami 24.10.2018 wszyscy członkowie RSU
18. Światowy Dzień Spódnicy 30.10.2018 wszyscy członkowie RSU
19. Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego 09.11.2018 wszyscy członkowie RSU
20. Światowy Dzień Licealisty 23.11.2018 wszyscy członkowie RSU
21. Planszostrada andrzejkowa 29.11.2018 wszyscy członkowie RSU
22. Zbiórka słodyczy oraz artykułów higieny codziennej, środków czystości dla Domu Dziecka w Ostrzeszowie oraz dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi grudzień 2018 wszyscy członkowie RSU
23. Udział  w akcji „Szlachetna paczka” grudzień 2018 wszyscy członkowie RSU
24. Udział  w akcji „Góra Grosza” grudzień 2018 wszyscy członkowie RSU
25. Dekoracja szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia 03.12.2018 wszyscy członkowie RSU
26. Odwiedziny naszej szkoły przez św. Mikołaja, rozdawanie uczniom i pracownikom szkoły słodkich prezentów 06.12.2018 wszyscy członkowie RSU
27.                                                                   II etap konkursu OMNIBUS styczeń 2019 wszyscy członkowie RSU
28. Dekoracja szkoły z okazji „Walentynek” 04.02.2019 wszyscy członkowie RSU
29. Szkolne „Walentynki” – poczta  Walentynowa, konkurs fotograficzny 14.02.2019 wszyscy członkowie RSU
30. Finał konkursu OMNIBUS luty 2019 wszyscy członkowie RSU
31. Bal Karnawałowy – bal przebierańców, tłusty czwartek 28.02.2019 wszyscy członkowie RSU
32. „Drzwi Otwarte” – szansa dla uczniów III klas gimnazjum na zapoznanie się ze szkołą, wymaganiami rekrutacyjnymi. Prezentacja szkoły. 02.03.2019 mgr Lidia Kulik mgr Beata Kaźmierczak wszyscy członkowie RSU
33. Szkolne obchody Dnia Kobiet 08.03.2019 męska część RSU
34. Podsumowanie projektu „Ocalić od zapomnienia” Pożegnanie odchodzących członków RSU oraz powitanie  nowych członków - kwiecień 2019 Pani Karina Zalesińska wszyscy członkowie RSU
35. Pożegnanie odchodzących członków RSU oraz powitanie  nowych członków – wycieczka do Wrocławia marzec 2019 wszyscy członkowie RSU
36. Obchody związane z pierwszym dniem wiosny 21.03.2019 wszyscy członkowie RSU
37. Dyskoteka pożegnalna dla klas trzecich 25.04.2019 wszyscy członkowie RSU
38. Uroczystość zakończenia nauki przez klasy III 26.04.2019 przewodnicząca RSU
39. Szkolne obchody Dnia dziecka 31.05.2019 wszyscy członkowie RSU
40. Zakończenie i podsumowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek, zużytych baterii czerwiec 2019 wszyscy członkowie RSU
41. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21.06.2019 przewodnicząca RSU

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań, RSU w ciągu całego roku szkolnego zajmuje się nadawaniem przez szkolny radiowęzeł codziennych komunikatów. Członkowie RSU czynnie uczestniczą w obchodach różnych rocznic szkolnych i historycznych naszego miasta oraz kraju.


 

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową.
 2. Koordynator Ligi: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Lidią Kulik
 3. Liga Klas rozpoczyna się we wrześniu, październiku  każdego roku szkolnego, podsumowanie następuje w czerwcu.
 4. Do rywalizacji przystępują klasy pierwsze i drugie.
 5. Wygrywa ta klasa, która zdobędzie najwięcej punktów podczas podsumowania.
 6. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest (oprócz satysfakcji) dofinansowanie do wycieczki klasowej ufundowane przez Radę Rodziców.
Lp. Podjęta działalność Termin Koordynacja Punktacja
1. Frekwencja cały rok Lidia Kulik (95% – 100%> – 4 p.
(90% – 95%> – 3 p.
(85% – 90%> – 2 p.
(0% – 85%> – 1 p.
2. Europejski Dzień Języków wrzesień Ewa Moska I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
3. Konkursy związane z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości „Plakat Patriotyczny” „Kotylion Patriotyczny” listopad Paulina Pacyna – Dawid, Karina Zalesińska, RSU I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
4. Konkurs Piosenki Polskiej marzec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
5. Szkolny Festiwal Teatralny grudzień Beata Kaźmierczak Awans do etapu powiatowego – 8 p.
Udział – 4 p.
6. Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej grudzień Izabele Maciejewska, Małgorzata Kopacka Awans do etapu powiatowego – 8 p.
Udział – 4 p.
7. Pierwszy Dzień Wiosny marzec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
8. Projekt „Ocalić od zapomnienia” kwiecień Karina Zalesińska, Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
9. Projekt Europa (III etapy – liczone osobno) październik, czerwiec Izabele Maciejewska Małgorzata Kopacka I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.
itd.
10. Podsumowanie zbiórki plastikowych nakrętek czerwiec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
11. Podsumowanie zbiórki zużytych baterii czerwiec Lidia Kulik, RSU I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.itd.
12. Średnia ocen Osobno rozpatrywane są klasy I i II styczeń, czerwiec Lidia Kulik I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p.
IV miejsce – 5 p.
13. Czytelnictwo styczeń, czerwiec Paulina Pacyna-Dawid I miejsce – 8 p.
II miejsce – 7 p.
III miejsce – 6 p. itd.