Strona główna » Bez kategorii » Setna rocznica powstania wielkopolskiego

Setna rocznica powstania wielkopolskiego

W czwartek,10 stycznia 2019 roku, uczciliśmy setną rocznicę powstania wielkopolskiego – zarówno wybuchu, jak i zakończenia tej ważne dla nas insurekcji.

            Jesienią 1918 roku Polska powstawała do samodzielnego bytu państwowego po dziesiątkach lat starań i prac podejmowanych przez Polaków na najróżniejszych polach i rozmaicie obieranych drogach, które miały wieść do niepodległości. Tamtej pamiętnej jesieni, u progu niepodległości, było to dopiero państwo w procesie stawania. Polska nie miała jeszcze wytyczonych granic, ale pojawiała się znów na mapie Europy. Sytuacja Wielkopolski była wtedy jeszcze bardzo trudna, bo Niemcy czuli się tu pewni i nie mieli wcale ochoty ustępować z tych ziem. W programie artystycznym przygotowanym przez uczniów  kilku klas, a poprowadzonym przez Julię Winiecką z 2c i Marcina Jakubczaka z 1d  opowiedziane zostało, jak Wielkopolanie sami odzyskali niepodległość. W programie wykorzystany został  film naszych uczniów Konrada Szolca  z 3a i Maksymiliana Udały z 2c,  który w minionym roku szkolnym został doceniony w konkursie zorganizowanym przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu pod hasłem „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność…”. Program uświetniony został także pięknym wykonaniem „Marsylianki Wielkopolskiej” i „Roty”. Obie te pieśni, bardzo mocno związane z omawianymi wydarzeniami,  wykonał chór złożony z uczniów klas 1a,1c i 1d przy akompaniamencie Anny Samolewskiej z 1c. Powstanie wielkopolskie lat 1918 i 1919, najbardziej znany ruch zbrojny Wielkopolan, to zarazem jedyne powstanie w naszej historii uwieńczone zwycięstwem. Wielkopolanie kilkakrotnie w ciągu minionego dziewiętnastego stulecia chwytali za broń by wspierać swą ofiarnością, poświęceniem i uporem ogień walk powstańczych na ziemiach polskich pod zaborami. Po upadku powstań Wielkopolanie nie pozostawali bierni wobec posunięć Niemców stawiając im wielokrotnie opór i wykazując wielką energię działania przejawioną zwłaszcza na polu gospodarczym. W tej „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” wykazali godną najwyższego podziwu patriotyczną postawę.  Ostateczne decyzje o przynależności Wielkopolski do państwa polskiego podjęto w Wersalu 28 czerwca 1919 roku. Oddziały armii wielkopolskiej brały udział w walkach nie tylko o ojcowiznę, walczyły z poświęceniem o granice na wschodzie i w powstaniach śląskich. Na zakończenie wspomniano słowa marszałka Sejmu Rzeczypospolitej w latach 1919-1922 – związanego z Wielkopolską – Wojciecha Trąmpczyńskiego:

 ”Jakiekolwiek będą ostateczne granice Rzeczypospolitej, nie zapominajmy, że staniemy się wtedy i tylko wtedy narodem wielkim, gdy obok tradycyjnej wolności zapanują u nas zawsze i wszędzie ład i porządek i gdy drogowskazami całego narodu staną się praca i oszczędność. Przyszłość nasza od nas już samych tylko zależy”.

To jest również przesłanie dla nas współczesnych – przyszłość nasza od nas zależy.

Renata Jany