Strona główna » Aktualności » Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa

Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa

15 października 2019r. w auli, podczas lekcji wychowawczej, wszystkie klasy pierwsze wzięły udział w szkoleniu dotyczącym zasad zachowania bezpieczeństwa w szkole oraz procedur ewakuacyjnych na wypadek zaistnienia różnych zagrożeń zdrowia i życia. Szkolenie przeprowadziła nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa – p. Edyta Rybczyńska.

Nasze liceum realizuje program MEN pod nazwą „Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Karina Zalesińska