Strona główna » Bez kategorii » Trzecioklasiści w trakcie przygotowań do matury

Trzecioklasiści w trakcie przygotowań do matury

Od 15 do 18 stycznia 2018r. uczniowie klas trzecich, jak co roku w naszej szkole, przystąpią do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności wymaganych podczas egzaminów maturalnych. Harmonogram sprawdzania wiadomości zapewnia możliwość przystąpienia do badania z wszystkich przedmiotów zadeklarowanych przez maturzystów w naszym liceum – na poziomie podstawowym obowiązkowe są: język polski, matematyka, język obcy. Obowiązkowy przedmiot dodatkowy zdaje się na poziomie rozszerzonym i może to być jeden z wymienionych lub/i: biologia, fizyka, historia, historia sztuki, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Uczniowie, którzy jeszcze nie są pewni, mogą podjąć ostateczną decyzję po otrzymaniu wyników sprawdzonych przez nauczycieli arkuszy, najlepiej do końca stycznia 2018r. (ostateczny termin wskazany przez CKE upływa 7 lutego 2018r.).

Karina Zalesińska