Strona główna » Aktualności » Ucz się szybciej i skuteczniej!

Ucz się szybciej i skuteczniej!

W I półroczu bieżącego roku szkolnego zrealizowane zostały w klasach pierwszych – 1b, 1c i 1d – zajęcia z zakresu skutecznego uczenia się. Projekt ten miał na celu podniesienie efektywności uczenia się młodzieży poprzez:

- poznanie przez każdego ucznia dominującego u niego stylu uczenia się,

- uzmysłowienie znaczenia pozytywnego nastawienia i motywacji w procesie nauki,

- właściwą organizację miejsca nauki,

- poznanie i wykorzystanie praw funkcjonowania pamięci, w tym prawa powtórek,

- poznanie i wykorzystanie mechanizmów zapamiętywania (myślenie obrazami), – ćwiczenia pobudzające wyobraźnię,

- poznanie i wdrożenie technik ułatwiających zapamiętywanie (np. mapa myśli, łańcuch skojarzeń),

- doskonalenie koncentracji uwagi,

- ćwiczenia w zapamiętywaniu;

…czytaj dalej w Aktualnościach biblioteki