Strona główna » Aktualności » Warto pomagać

Warto pomagać

W okresie od 02.12.2019 do 12.12 2019 w liceum miała miejsce zbiórka kosmetyków, artykułów higienicznych i środków czystości dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, przebywających w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem, prowadzonym przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Zbiórka ta została zorganizowana przez  panią Karolinę Szczepańską oraz księdza Michała Słocińskiego. W akcję włączyły się klasy pierwsze. W trakcie zbiórki zebrano wiele różnorodnych kosmetyków, artykułów higienicznych i środków czystości. Zebrane artykuły przekazane zostały potrzebującym. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za okazane serce i przyłączenie się do akcji.

Karolina Szczepańska