Wydarzenia konkursy szkolne

Wydarzenia szkolne i finały konkursów szkolnych

w roku szk. 2019/2020

 


Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

K. Zalesińska

W. Gałecka

L. Kulik

Przyjęcie młodzieży

z Gimnazjum Aurich – RFN

23.09-02.10.2019

mgr D. Stefańska

mgr M. Kopacka

Obchody Europejskiego

Dnia Języków

23.09-01.10.2019

Ewa Moska
„Otrzęsiny” i dyskoteka dla kl.I

24 i 30.09.2019 (dyskoteka)

RSU

K. Zalesińska

L. Kulik

wychowawcy kl. I

Powiatowy Konkurs Plastyczny

wrzesień-grudzień 2019

P. Pacyna-Dawid
Szkolenie przeciwpożarowe,

(próbna ewakuacja szkoły)

październik 2019

(określi dyrektor)

mgr E. Rybczyńska
Dzień Edukacji Narodowej

(prezentacja dorobku artystycznego)

14.10.2019

 

mgr B. Kaźmierczak

 

Konkurs Wiedzy Archimedes Plus Biologia

październik 2019

M. Piasta
Projekt: ABC BANKowości

24.10.2019

 

B. Maruszka-Bednarek

E. Moska

I etap konkursu OMNIBUS

październik 2019

Lidia Kulik

RSU

Konkurs fotograficzny „ Nasza szkoła w obiektywie”

październik 2019

Lidia Kulik

RSU

Spotkanie robocze koordynatorów Erasmus +

w Aurich

03-08.11.2019

M. Froń

D. Stefańska

Narodowe Święto Niepodległości

08.11.2019

R. Jany

K. Zalesińska

W. Gałecka

 

Szkolny Festiwal Teatralny

19.11.2019

mgr B. Kaźmierczak
Powiatowy Festiwal Teatralny

26.11.2019

B. Kaźmierczak
Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży

listopad 2019

K. Zalesińska

P. Pacyna-Dawid

Wymiana młodzieży –

wyjazd do Aurich

27.11.-06.12.2019

M.Kopacka

D.Stefańska

Zabawa andrzejkowa

28.11.2019

 

 

Lidia Kulik

RSU

Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Matematyka

listopad 2019

A.Wdowiak

L. Kulik

L. Krzymińska

Alfik Matematyczny

- Łowcy Talentów Jersz

listopad 2019

A.Wdowiak

L. Kulik

L. Krzymińska

Konkurs Chemiczny

03.12.2019

B. Maruszka-Bednarek
Międzyszkolny konkurs

z języka niemieckiego dla kl.I „Ich kenne jedes Wort”

grudzień 2019

K. Szczepańska
Rocznica wybuchu

Powstania Wielkopolskiego

18.12.2019

R. Jany

C. Zawalski

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Turbolandeskunde”

grudzień 2019/

styczeń 2020

I. Latańska

E. Moska

Studniówka

18.01.2020

Rada Rodziców

i wychowawcy klas III

Szkolny Konkurs Filmowy: Moja szkoła LO to…

18.01.2020

mgr B. Maruszka-Bednarek

mgr E. Moska

Konkurs piosenki obcojęzycznej

(etap szkolny)

21.01.2020

M. Kopacka

I. Maciejewska

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

styczeń 2020

M. Piasta
                                                                  II etap konkursu OMNIBUS

styczeń 2020

wszyscy członkowie RSU

Połowinki  kl. II

 

14.02.2020

Rada Rodziców

wychowawcy klas II

Konkurs piosenki obcojęzycznej (etap powiatowy)

25.02.2020

M. Kopacka

I. Maciejewska

„Drzwi otwarte”

 

07.03.2020

L. Kulik

B. Kaźmierczak

Dzień Wiosny

21.03.2020

L. Kulik

RSU

K. Zalesińska

Dzień Wody

22.03.2020

M. Piasta

B. Maruszka-Bednarek

Finał Konkursu naukowego

OMNIBUS

 

marzec 2020

L. Kulik

RSU

Finał Konkursu Recytatorskiego

(język polski)

marzec 2020

B. Kaźmierczak

P. Pacyna-Dawid

K. Zalesińska

W. Gałecka

Konkurs prozy, poezji obcojęzycznej

marzec 2020

M. Kopacka

I. Maciejewska

Finał Konkursu

Ortograficznego

marzec 2020

M. Froń

 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

marzec 2020

A. Wdowiak

L. Krzymińska

L. Kulik

Zawody Matematyczne Naboj

marzec 2020

A. Wdowiak

L. Krzymińska

L. Kulik

Konkurs ALCHEMIK

marzec 2020

B. Maruszka-Bednarek
Konferencja Erasmus+

Vollen (Norwegia)

marzec 2020

M. Froń

D. Stefańska

Konkurs „Wiedzy o obronie cywilnej”

marzec 2020

E. Rybczyńska
Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi

marzec 2020

A.Wdowiak

L. Kulik

L. Krzymińska

 

Konkurs Eko-Planeta

marzec 2020

M. Piasta
Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2020

M. Słociński

M. Szmajdziński

Olimpiada Medyczna

02.04.2020

B. Maruszka-Bednarek
Konsument na rynku

 

04.04.2020

 

 

B. Maruszka-Bednarek

E. Moska

Konkurs Piosenki Polskiej

08.04.2020

L. Kulik
Dzień Patrona Szkoły

(sesja naukowa)

21.04.2020

R. Jany

W. Gałecka

P. Pacyna-Dawid

Pożegnanie maturzystów

24.04.2020

L. Krzymińska

B. Kaźmierczak

Kl. II

100-lecie Liceum

i zjazd absolwentów

cały rok

30-31.05.2020

K. Zalesińska

L. Kulik

P. Pacyna-Dawid

B. Maruszka-Bednarek

E. Rybczyńska

B. Kaźmierczak

i inni nauczyciele

Konkurs Czytelniczy

czerwiec 2020

P. Pacyna-Dawid
Projekt: EUROPA

całoroczny

nauczyciele języków obcych
Projekt profilaktyczny „Wybierz życie – pierwszy krok”

całoroczny

M. Piasta

 

Projekt PAH

całoroczny

M. Piasta

B. Maruszka-Bednarek

Konkurs 100 zadań dla przyrodników na 100-lecie szkoły

całoroczny

M. Piasta

B. Maruszka-Bednarek

Projekt edukacyjny

„Filmy ze szkołą w tle”

całoroczny

W. Gałecka

 

Projekt edukacyjny „Odkrycia

w dziedzinie biologii i chemii ostatnich 100 lat”

całoroczny

M. Piasta

B. Maruszka-Bednarek

Projekt edukacyjny

„Nasi w Europie” (komiks)

całoroczny

nauczyciele języków obcych
Projekt edukacyjny „100 najciekawszych absolwentów”

całoroczny

B. Maciej
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

I. Latańska

E. Rybczyńska

Kl.I