Wywiadówki i konsultacje

 

 

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I (po gimnazjum) i II oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka 10.09.2019r. godz. 17.00
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I (po szkole podstawowej)  oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka 11.09.2019r. godz.17.00
3. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w sprawie procedur i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz wybór „trójek” klasowych rodziców klas III, zapoznanie ze statutem szkoły 17.09.2019r. godz. 17.00
4. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i wybór przewodniczącego 17.09.2019r. godz.18.00

 

4. Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III 05.11.2019r. godz. 17.00
5. Wywiadówka po I okresie kl. III 17.12.2019r. godz. 17.00
6. Wywiadówka po I okresie kl. I i II 21.01.2020r. godz. 17.00
7. Wywiadówka śródroczna kl. III 11.03.2020r. godz. 17.00
8. Wywiadówka śródroczna kl. I i II 19.05.2020r. godz. 17.00
9. Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

 

08.10.2019r.

17.12.2019r.

11.03.2020r.,

21.04.2020r.,