Wywiadówki i konsultacje

1.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I  i II oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka

08.09.2020r. godz. 17.00

2.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w sprawie procedur i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz wybór „trójek” klasowych rodziców klas III, zapoznanie ze statutem szkoły

15.09.2020r. godz. 17.00

4.

Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i wybór przewodniczącego

15.09.2020r. godz.18.00

4.

Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III

04.11.2020r. godz. 17.00

5.

Wywiadówka po I okresie kl. III

16.12.2020r. godz. 17.00

6.

Wywiadówka po I okresie kl. I i II

02.02.2021r. godz. 17.00

7.

Wywiadówka śródroczna kl. III

23.03.2021r. godz. 17.00

8.

Wywiadówka śródroczna kl. I i II

20.05.2021r. godz. 17.00

9.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

06.10.2020r.

16.12.2020r.

02.02.2021r.

23.03.2021r.,

20.04.2021r.,