Wywiadówki i konsultacje

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka 12.09.2017r. godz. 17.00
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w sprawie procedur i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz wybór „trójek” klasowych rodziców klas III, zapoznanie ze statutem szkoły 19.09.2017r. godz. 17.00
3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i wybór przewodniczącego 03.10.2017r. godz.17.00 
4. Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III 07.11.2017r. godz. 17.00
5. Wywiadówka po I okresie kl. III 14.12.2017r. godz. 17.00
6. Wywiadówka po I okresie kl. I i II 01.02.2018r. godz. 17.00
7. Wywiadówka śródroczna kl. III 20.03.2018r. godz. 17.00
8. Wywiadówka śródroczna kl. I i II 22.05.2018r. godz. 17.00
9. Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas  10.10.2017r.14.12.2017r.

01.02.2018r.

20.03.2018r.,

17.04.2018r.,