Wywiadówki i konsultacje

 

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka 06.09.2016r. godz. 17.00
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w sprawie procedur i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz wybór „trójek” klasowych rodziców klas III, zapoznanie ze statutem szkoły 13.09.2016r. godz. 17.00
3. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I w sprawie programu profilaktycznego „Archipelag skarbów”. 20.09.2016r. godz.17.00
3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i wybór przewodniczącego 27.09.2016r. godz.17.00 
4. Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III 15.11.2016r. godz. 17.00
5. Wywiadówka po I okresie kl. III 20.12.2016r. godz. 17.00
6. Wywiadówka po I okresie kl. I i II 25.01.2017r. godz. 17.00
7. Wywiadówka śródroczna kl. III 21.03.2017r. godz. 17.00
8. Wywiadówka śródroczna kl. I i II 23.05.2017r. godz. 17.00
9. Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas  18.10.2016r.15.11.2016r.

20.12.2016r.

25.01.2017r.

21.03.2017r.,

19.04.2017r.,