Wywiadówki i konsultacje

 

 

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka 11.09.2018r. godz. 17.00
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w sprawie procedur i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz wybór „trójek” klasowych rodziców klas III, zapoznanie ze statutem szkoły 18.09.2018r. godz. 17.00
3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i wybór przewodniczącego 18.09.2018r. godz.18.00 
4. Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III 06.11.2018r. godz. 17.00
5. Wywiadówka po I okresie kl. III 02.01.2019r. godz. 17.00
6. Wywiadówka po I okresie kl. I i II 02.01.2019r. godz. 17.00
7. Wywiadówka śródroczna kl. III 12.03.2019r. godz. 17.00
8. Wywiadówka śródroczna kl. I i II 21.05.2019r. godz. 17.00
9. Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas  09.10.2018r.12.03.2019r.,

16.04.2019r.,